Dec 8, 2020

Posted by in BÀI MỞ, Lá thư người tâm đạo | 91 Comments

“TRỤ SỞ” HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN HOA SEN LÀ CHỖ BÁN BÁNH TRUNG THU SỈ VÀ LẺ?! BẠN ĐỌC YÊU CẦU MINH BẠCH TRONG VẤN ĐỀ NÀY ĐỂ TRÁNH TÌNH TRẠNG “TREO ĐẦU DÊ BÁN THỊT CHÓ”!

Thư từ nước Mỹ:

“TRỤ SỞ” HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN HOA SEN LÀ CHỖ BÁN BÁNH TRUNG THU SỈ VÀ LẺ?! BẠN ĐỌC YÊU CẦU MINH BẠCH TRONG VẤN ĐỀ NÀY ĐỂ TRÁNH TÌNH TRẠNG “TREO ĐẦU DÊ BÁN THỊT CHÓ”!

Gửi đến: Ban biên tập thuvienhoasen.org

Tôi là Mật Nhất Nguyên, tên thế danh Lê Duy Trí, đệ tử Thầy Thinley Nguyên Thành. Tôi biết đến Thư Viện Hoa Sen (TVHS) đã lâu, đây từng là trang mạng tôi hay tìm đến trong những ngày đầu biết về Phật giáo. Qua những bài đối luận hợp lý từ tịnh trú Mật Gia Song Nguyễn (MGSN) và sự né tránh từ TVHS, tôi bắt đầu nghi ngờ về tính trung thực và mục đích hoạt động dưới danh nghĩa Phật pháp của trang mạng thuvienhoasen.org. Với vai trò là một người Phật tử, tôi luôn muốn biết rõ và ngăn chặn những hoạt động hủy hoại chánh pháp.

Địa chỉ mà Thư viện Hoa Sen giới thiệu là sạp bán bánh trung thu

Theo nghiên cứu của tôi, thuvienhoasen.org không minh bạch và mang mục đích cao quý như những gì khẳng định trong chủ trương của mình. Trong danh sách ưu đãi thuế dành cho các tổ chức phi lợi nhuận được công khai bởi văn phòng IRS của chính phủ Hoa Kỳ không hề có cái tên Thư Viện Hoa Sen (link). Với các tổ chức phi lợi nhuận (bao gồm các tổ chức tôn giáo), nếu được công nhận hợp pháp (đơn SS-4), hoàn thành đơn xin ưu đãi thuế (đơn 1023 ) trong vòng 27 tháng kể từ tháng thành lập, công khai thuế (đơn 990) mỗi năm, và đáp ứng được tiêu chí: không tham gia các hoạt động chính trị quá mức (ít hơn 10% các hoạt động), không hoạt động phi pháp, không đem lại lợi nhuận cho cá nhân hay cổ đông nào (trừ tiền lương) sẽ được nhận ưu đãi thuế từ chính phủ, thậm chí miễn thuế. Việc không có tên Thư viện Hoa Sen trong danh sách này tôi tự hỏi liệu TVHS đã vi phạm những gì trong các quy định trên, hoạt đông “chui”, trốn thuế, tham gia chính trị quá mức, phạm pháp, hay mưu cầu tư lợi.

Đường vào khu Little Saigon, nơi mà Thư viện Hoa Sen tự giới thiệu, không có biển bảng nào ghi là Thư viện Hoa Sen

TVHS cũng cần có thu nhập để hoạt động, đó là điều dễ hiểu. Nhưng thu nhập nhiều đến mức không cần nhận ưu đãi thuế thì thật khó hiểu. Để tiếp tục hoạt động trên danh nghĩa là một tổ chức “dịch vụ phục vụ cộng đồng không vụ lợi” (not for profit community service), TVHS cần chứng minh được tính “không vụ lợi” của mình trên giấy tờ thuế với chính phủ Hoa Kỳ xuyên suốt khoảng thời gian hoạt động từ tháng 1 năm 1994 đến nay. Nếu chính phủ tin thì tôi mới tin. Khi TVHS không chứng minh được tính “không vụ lợi” của mình, có thể khẳng định TVHS là một tổ chức phi pháp vì 2 lý do sau:

 1. Né tránh nghĩa vụ đóng thuế, vi phạm hình sự điều 7201 luật Doanh Thu Nội Bộ (26 U.S. Code § 7201)
 2. Diễn đạt sai sự thật, mang danh nghĩa “không vụ lợi” nhưng thực chất có vụ lợi, vi phạm hình sự điều 1327 luật Bản Quyền (17 U.S. Code § 1327)

Ngoài những vi phạm liên quan đến tư cách pháp lý của TVHS, 2 bài viết về Đạo sư Thinley Nguyên Thành của tác giả Nguyển Thị Trang Khuyên và Quyết Vãng Sanh đã vi phạm ít nhất 2 điều luật sau:

 1. Phỉ báng, vu khống hay cáo buộc gian dối gây tổn hại đến danh tiếng của người khác, vi phạm điều 45a luật Dân Sự tiểu bang California (CIV § 45)
 2. Sử dụng hình ảnh và thông tin của người khác không được sự cho phép, vi phạm điều 1708.8 luật dân sự tiểu bang California (CIV § 1708.8)

Đây là khu buôn bán bình thường, tìm mỏi mắt chẳng thấy cái gọi là thư viện Hoa Sen

Với những nghi vấn về hành vi vi phạm pháp luật của Thư Viện Hoa Sen đã kể trên, tôi đề nghị ban biên tập nhanh chóng chứng minh tính hợp pháp của mình, công khai xin lỗi và gỡ những bài viết mang nội dung xuyên tạc Đạo sư Thinley Nguyên Thành. Nếu không, đối với tôi và những bạn đọc tôn trọng sự thật, TVHS chỉ mang cái bóng “dịch vụ phục vụ cộng đồng không vụ lợi” để che giấu những hành vi vụ lợi, xuyên tạc, trả thù tiểu nhân. Liệu một trang mạng như vậy hoặc những trang mạng Phật giáo Hải ngoại khác tương tự, đáng trao trọn niềm tin cho họ trong việc gửi bài dự thi, đóng góp từ thiện, hoạt động thiện nguyện? Mong các bạn đọc cẩn trọng! Cầu nguyễn chúng ta và tất cả chúng sanh tĩnh thức trước những vỏ bọc hoa mỹ bên ngoài che giấu mưu đồ bất chính bên trong để khỏi rơi vào trường hợp “nhiệt tình cộng với không suy xét sẽ tổn phước, âm đức!

Tôi cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm nhường và nhận thức tàm quý!

Om mani padme hum.

Mật Nhất Nguyên – Lê Duy Trí

***Lưu ý tóm tắt:

 1. Né tránh nghĩa vụ đóng thuế, vi phạm hình sự điều 7201 luật Doanh Thu Nội Bộ (26 U.S. Code § 7201)
 2. Diễn đạt sai sự thật, mang danh nghĩa “không vụ lợi” nhưng thực chất có vụ lợi, vi phạm hình sự điều 1327 luật Bản Quyền (17 U.S. Code § 1327)
 3. Phỉ báng, vu khống hay cáo buộc gian dối gây tổn hại đến danh tiếng của người khác, vi phạm điều 45a luật Dân Sự tiểu bang California (CIV § 45)
 4. Sử dụng hình ảnh và thông tin của người khác không được sự cho phép, vi phạm điều 1708.8 luật dân sự tiểu bang California (CIV § 1708.8)

Bản tiếng Anh (Dịch bởi Mật Từ):

LETTER FROM THE USA: THUVIENHOASEN’S HEADQUARTER IS LITERALLY A MOONCAKE DISTRIBUTOR? THE AUDIENCE SHOULD BE CLARIFIED ON THIS MATTER IN ORDER NOT TO FALL IN THE SITUATION OF “CRIES WINES AND SELLS VINEGAR”

Letter from the USA: Is Thuvienhoasen eligible to work in the United States?

To the Writing Committee of thuvienhoasen.org,

I am Mat Nhat Nguyen, my secular name is Le Duy Tri – a disciple of Guru Thinley Nguyen Thanh. I have come to know thuvienhoasen (TVHS) for a long time. This was once the website I used to visit during my early research on Buddhism. Through many rational argumentative writings that I have read written by Song Nguyen Tantra House and the evasive signals from thuvienhoasen accordingly, I supposed to grow a doubt on the honesty and purpose of thuvienhoasen’s operation, especially under a Buddhist website that they firmly announced. As a Buddhist, I desire to make it clear and stop any signal marked that may affect the religion’s belief and true Dharma.

The address that Thuvienhoasen introduced in their website is actually a mooncake stall

According to my research, thuvienhoasen.org is not as transparent and noble as its statement on the official website. In the list of tax incentives especially reserved for non-profit organizations which is published by the US government’s IRS Office, there is no sign of registration by thuvienhoasen (https://apps.irs.gov/app/eos/revokeSearch.do?searchChoice=pub78&dispatchMethod=selectSearch ). For non-profit organizations (including religious organizations), in cased of being considered legally recognized (form SS-4), an organization should complete the application for tax incentives (form 1023) within 27 months since their foundation. Besides, they shall publicize their tax (form  990) for each year and meet the following criteria:

–             Not engage themselves in excessive political acts (less than 10% of their registered scope)

–             Not involve in illegal operation/activities

–             Not making any profits to its individuals or shareholders (except salaries) from the tax incentives received from the government, even the tax-free.

By the truth that the name of Thuvienhoasen cannot be found in the list, there came a question whether thuvienhoasen has violated any of the above regulations: did they keep operating illegally, evade the taxes or even commit the excessive political acts or break any other rules for their self pursuit?

The road to Little Saigon, which Thuvienhoasen introduced, does not have a signboard labeled its name

It is understandable that thuvienhoasen definitely needs to maintain its income to keep operating. However, it is still difficult to imagine how big their business scale is in order not being considered legal for tax incentives policy. To prove itself as “an organization that works for the community without profit”, thuvienhoasen should prove the “non-profit” status with all the supporting papers they have been doing with the United States throughout its operational period since January 1994 until now. It shall be credible only in the case there is confirmation from the US government. On the contrary, it is concluded that thuvienhoasen is an illegal organization for two following reasons:

 1. Evading tax liability, violating the article 7201 of the Internal Revenue Code (26 U.S. Code § 7201)
 2. Misrepresentation, in the name of “non-profit” but actually they are of a profitable organization which leads to violate of the article 1327 Copyright Act (17 U.S. Code § 1327)

In addition to violations related to Thuvienhoasen’s legal status, two articles that published on the website by Nguyen Thi Trang Khuyen and Nhat Tam Quyet Vang Sanh about Guru Thinley Nguyen Thanh have broken at least two other law sections:

 1. A libel which is defamatory of the plaintiff without the necessity of explanatory matter, such as an inducement, innuendo or other extrinsic fact, is said to be a libel on its face. Defamatory language not libelous on its face is not actionable unless the plaintiff alleges and proves that he has suffered special damage as a proximate result thereof (CIV § 45)
 2. A person is liable for constructive invasion of privacy when the person attempts to capture, in a manner that is offensive to a reasonable person, any type of visual image, sound recording, or other physical impression of the plaintiff engaging in a private, personal, or familial activity, through the use of any device, regardless of whether there is a physical trespass, if this image, sound recording, or other physical impression could not have been achieved without a trespass unless the device was used (CIV § 1708.8)

This is a normal shopping district; it is impossible to find any place named Thuvienhoasen

By the above mentioned doubtful questions about the law violation of Thuvienhoasen, I strongly recommend the Writing Committee to quickly prove their legitimacy and publicly apologize and remove all the misleading articles about Guru Thinley Nguyen Thanh. Otherwise, for me and many readers who respect the truth, we will surely recognize Thuvienhoasen as an organization that take advantage of being a “non-profit community service” to hide the profane, distorting and revengeful acts of the individual. Is Thuvienhoasen or other similar Buddhist sites worthy of their trust in submitting entries, donations and many volunteering activities? We should be careful while approaching these kinds of website which may wear themselves a perfect appearance in order to cover the unrighteousness inside.

I pray that all living beings have the virtue of humility and perception.

Om Mani Padme Hum.

Mat Nhat Nguyen – Le Duy Tri.

***Note:

 1. Evading tax liability, violation of article 7201 of the Internal Revenue Code (26 U.S. Code § 7201)
 2. Misrepresentation, in the name of “non-profit” but actually profitable, criminal violation of Article 1327 of the Copyright Act (17 U.S. Code § 1327)
 3. Defamation, slander or fraudulent misdemeanors harm another’s reputation, in violation of section 45a of California Civil Code (CIV § 45)
 4. Usage of images and information of others without permission, in violation of California Civil Code section 1708.8 (CIV § 1708.8)

Letter from the USA: THUVIENHOASEN’S HEADQUARTER IS LITERALLY A MOONCAKE DISTRIBUTOR? THE AUDIENCE SHOULD BE CLARIFIED ON THIS MATTER IN ORDER NOT TO FALL IN THE SITUATION OF “CRIES WINES AND SELLS VINEGAR” (“TRỤ SỞ” HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN HOA SEN LÀ CHỖ BÁN BÁNH TRUNG THU SỈ VÀ LẺ?!)

Điều tra từ nước Mỹ: THƯ VIỆN HOA SEN DỰNG BỨC BÌNH PHONG PHẬT GIÁO ĐÃ TRỤC LỢI NHƯ THẾ NÀO? TRỐN THUẾ RA SAO? PHƠI BÀY BẢN CHẤT “NGỤY QUÂN TỬ” MỘT CÁCH LỐ BỊCH NHƯ THẾ NÀO?

 1. Mật Thủy says:

  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy! Bấy lâu nay con cứ ngỡ Thư viện Hoa Sen phải đồ sộ lắm, ra là con đã tưởng bở! Ai ngờ một thư viện hơn 30 năm hoạt động mà trụ sở lại là khu tạp nhạp thế này, không một dấu vết nào là Thư viện Hoa Sen, lại còn có một sạp bán bánh trung thu ở phía trước nữa chứ! Thì ra đây là lý do mà trang Thư viện Hoa sen giấu nhẹm đi, không để địa chỉ công khai trên trang mạng. Một trang mạng như vậy mà đi đăng đàn phổ truyền phục vụ lợi ích cho cộng đồng sao? E rằng chỉ là sự núp bóng Phật pháp để quyên tiền vụ lợi bất chính. Con càng hiểu hơn rằng, không thể dựa vào sự hào nhoáng, hô hào trên mạng mà tin vào thông tin ảo ngay được! Chắc rằng nhiều người đã bị ăn “dưa bở” như con, và chắc rằng nhiều người trong họ giờ đây phải cay đắng vì đã bị lừa bởi tổ chức hoạt động bất hợp pháp, “treo đầu dê bán thịt chó” như vậy! Nhưng dù sao cũng đáng mừng vì thà phát hiện trễ còn hơn là không bao giờ!
  Cảm ơn đạo hữu Mật Nhất Nguyên đã điều tra, đem sự thật ra ánh sáng, giúp mọi người khỏi bị mê lầm mà tiếp tay cho hoạt động bất hợp pháp ở hải ngoại của Thư viện Hoa Sen.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!
  Om mani padme hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò nên nhờ Mật Nhất Nguyên mua dùm một hộp bánh trung thu thử có ngon không?

   • Mật Huệ Pháp says:

    Mô Phật
    Mật Huệ Pháp hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Nhất Nguyên đã vạch mặt chỉ điểm sự mờ ám trong hoạt động của cái gọi là tổ chức phi lợi nhuận của Thư viện Hoa Sen. Có thể nói nhiều năm trở lại đây, tình trạng núp bóng các hoạt động từ thiện hay còn gọi là phi lợi nhuận để trục lợi cá nhân một cách phổ biến khiến người dân mất đi ít nhiều lòng tin vào tổ chức này. Là người từng có dịp đi công tác tại nhiều nước thuộc khu vực Châu Âu, Mật Huệ Pháp được biết do tính chất nhạy cảm và những lợi ích được hưởng về ưu đãi thuế, tại các nước Châu Âu, cá nhân bị nghiêm cấm đứng ra quyên góp từ thiện. Nếu cố tình, có thể bị quy tội ăn mày (mendicité), lừa đảo, trốn thuế và nghiêm trị trước pháp luật. Ví dụ tại Đức, tội trốn thuế thông thường có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm, trường hợp nghiêm trọng có thể bị phạt đến 10 năm.

     

    Để thành lập một tổ chức phi lợi nhuận (NPO) không khó về mặt thủ tục, tuy nhiên buộc phải tuân thủ các quy định chặt chẽ. Ví dụ như tại Pháp, theo điều luật ra đời năm 1901, các NPOs bắt buộc phải có tối thiểu 2 người cùng đứng tên chính thức. Họ được phép nhận tiền lương theo công sức của mình bỏ ra, có kê khai mức thu nhập chịu thuế nhưng tuyệt đối không được kiếm lợi nhuận trong các hoạt động của mình. Tại Anh, để được hưởng ưu đãi thuế, các tổ chức phi lợi nhuận cũng phải đăng kí với chính quyền nước sở tại và đáp ứng các điều kiện đặt ra theo Luật Tài Chính (Finance Act) và Luật về hoạt động Từ thiện (Charity Act). Việc Thư viện Hoa Sen không có trong danh sách các NPOs được ưu đãi thuế do văn phòng IRS của chính phủ Hoa Kỳ công bố nhưng lại có các hoạt động mang danh phi lợi nhuận thì thật dễ khiến người ta nghi ngờ về khả năng hoạt động “chui” nhằm trốn thuế của tổ chức này. Như vậy, tài chính không minh bạch, cơ sở hoạt động tạp nham (bán bánh trung thu, quần jean, bán cơm…) , dùng trang web làm phương tiện công kích, trả đũa mối thù cá nhân vô căn cứ đủ biến Thư viện Hoa Sen trở thành Thư viện Hoa Hôi trong mắt bạn đọc. Cảm ơn đạo hữu về bài viết cảnh tỉnh chúng sanh, bạn đọc về bộ mặt thật của thư viện này.

    Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
    Cầu nguyện đạo hữu Mật Nhất Nguyên sức khoẻ, đạt thành tựu mọi ước nguyện chính đáng
    Cầu nguyện chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn
    Om Ah Hum

 2. Mô Phật!

  Mật Ngã hoan hỷ với bài viết của Mật Nhất Nguyên.

  Bài viết này có thể nói là làm “rúng động” người đọc bởi sự thật về Thư viện hoa sen mà bấy lâu nay nhiều người đặt “niềm tin” vào đó. Thư viện hoa sen đã hơn 40 năm hoạt động mà sao có vẻ “nhếch nhác” như thế? Đó là “y báo” của Thư viện hoa sen đó sao?

  Phải chăng Chủ biên của Thư viện hoa sen mà qua lại với tên sợ vợ, dại gái nên từ “Thư viện” giờ chỉ còn là một tiệm bánh trung thu sao? Ồ, mã tầm mã ngưu tầm ngưu là thế!

  Cầu nguyện ánh sáng trí tuệ Phật đà chiếu soi muôn nơi xóa đi bóng đêm của tà kiến vô minh. Om Ah Hum!

 3. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này.

  Con cảm ơn huynh Mật Nhất Nguyên đã vạch trần bộ mặt của TVHS, núp bóng ” dịch vụ cộng đồng không vụ lợi ” để đằng sau đó làm những việc tiểu nhân.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có ý thức hổ thẹn và đức khiêm tốn.

  Om mani padme hum

 4. Mật Tuyết Hoa says:

  Mô Phật,

  Mật Tuyết Hoa hoan hỷ thiện hạnh của đạo hữu Mật Nhất Nguyên. Những thông tin mà đạo hữu đã chia sẽ đã cho thấy bộ mặt giả dối của Thư Viện Hoa Sen. Từ việc vu khống xuyên tạc vị Thầy của trời và người, việc đăng thông tin 1 chiều  mà nay Thư Viện Hoa Sen còn làm các bạn đọc “ngã ngửa” với địa chỉ “ma”, không có thật. Có lẽ “chém gió” quá lâu nên thành quen và suy nghĩ ở một nơi cách nữa vòng trái đất họ muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói. Cùng cái mác “Mỹ Quốc” sẽ giúp họ dễ dàng tạo vị thế và hình ảnh khi thực hiện quyên góp, buôn bán kinh sách…..Cám ơn những thông tin này  từ đạo hữu Mật Nhất Nguyên  đã giúp cho Mật Tuyết Hoa và mọi người biết  được bấy lâu cứ tưởng “gà là phượng hoàng”.  Qua trường trường hợp này càng chứng minh cho lời khai thị của Đức Liên Hoa Sanh đại sĩ “ kẻ hạ trí, lừa dối đội lốt tu hành là bọn đạo đức giả, các con đừng lầm Cặn là Vàng”.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thư viện này gọi là ” đệ nhất chém gió” cho nên tặng cho nó danh hiệu ” cái gọi là hoa giả xịt dầu thơm”

 5. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy

  Con quả thật rất bất ngờ trước thông tin điều tra của Mật Nhất Nguyên cung cấp,  hoá ra trên ba mươi năm hoạt động của Thư viện Hoa Sen lại chui lủi như vậy.  Một trang web Phật giáo không có lấy một biển hiệu, trụ sở hoạt động rõ ràng mà núp dưới bóng cửa hàng bánh trung thu.  Rõ ràng đây không đủ tiêu chuẩn của một tổ chức hoạt động vì lợi ích cộng đồng nói chi đến việc rêu rao đăng đàn bịa đặt vu khống một vị Đạo sư chân chính.  Từ đây có thể suy ra rằng Thư viện Hoa Sen hoạt động không minh bạch nhằm trục lợi phi pháp những tín đồ nhiệt tình đóng góp từ thiện nhưng chưa hiểu hết ý nghĩa và giá trị thiện nguyện đặc biệt là đối tượng được uỷ thác từ thiện. Nên khi bị bóc mẽ hành vi sai trái ảnh hưởng đến lợi ích Thư viện Hoa Sen sẵn sàng trả đũa bằng những hành vi thật đáng xấu hổ.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh luôn tỉnh thức để không bị cuốn vào những trò ma mị bịp bợm.

  Om  Mani Padme Hum

 6. Mật Hồng Vân says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỉ và bất ngờ khi đọc từ từ nước Mỹ của đạo hữu Mật Nhất Nguyên. Con thực sự “choáng” khi biết hết sự thật này đến sự thật khác về thư viện hoa sen. Một trang web Phật giáo hoạt động hơn 30 năm rồi mà không có lấy một trụ sở hoặc nơi hoạt động cho đàng hoàng. Hành vi kinh doanh buôn bán lại trốn thuế. Con thật không thể tin nổi một trang website Phật giáo được coi là ” nổi tiếng” là nơi mà hàng ngàn bạn đọc, Phật tử tin cậy thường xuyên đón đọc mà lại có những hành vi bất hợp pháp như vậy!
  Đáng lẽ ra một trang web hoạt động về Phật pháp lâu năm như vậy phải có vô số công đức và chánh báo tương y báo . Nhưng những điều này lại không có ở thư viện hoa sen, đó cũng là minh chứng cho việc họ làm trái với chánh pháp, với lời dạy của Đức Phật làm các hoạt động và cổ suý cho tà kiến nên quả rõ ràng là hơn 30 năm hoạt động mà không có địa chỉ cụ thể, hoặc địa chỉ là nơi lụp xụp và kinh doanh ” bán sỉ, lẻ bánh trung thu”!
  Cảm ơn đạo hữu Mật Nhất Nguyên đã điều tra về thư viện hoa sen, Phơi bày bộ mặt thật của thuvienhoasen.org.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy chúng con đi đúng quỹ đạo chánh pháp, đem ánh sáng tà kiến đẩy lùi bóng đêm tà kiến!
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Ừ thì y báo chỉ vậy thôi! Nay mơi chỉ còn lại 4 bức tường với hàng song sắt thôi!

 7. Mô Phật,

  Mật Nhuận Quang hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Nhất Nguyên đã viết bài vạch trần bộ mặt bộ mặt của thuvienhoasen.org.  Mật Nhuận Quang thật không ngờ là địa chỉ mà TVHS giới thiệu là sạp bán bánh trung thu, ngoài ra Mật Nhuận Quang tìm kiếm theo địa chỉ “14902 Moran Street, Suite B Westminster, CA 92683”  trên google ra nhiều kết quả khác nhau tại địa chỉ này: nào là bán cơm https://comvietnam.com/p3925/lien-lac, nào là làm website: https://vnvn.com/p109/lien-lac và cả bán quần jean nữa: http://vnvn00058.avnlink.com/p108/jeans. Cứ như là Thư viện hoa sen được mọc lên từ nơi chợ búa vậy. Chẳng trách bài viết của Hoàng Liên Tâm mang đậm văn phong này cũng là điều dễ hiểu.

  Mật Nhuận Quang cảm thấy xấu hổ thay cho thư viện hoa sen luôn mang danh nghĩa tổ chức “dịch vụ phục vụ cộng đồng không vụ lợi”. Nói là vậy nhưng thực tế thì sao, bạn đọc có thể dễ dàng nhìn thấy ngày quảng cáo của google khi vào trang thuvienhoasen.org giống như link ảnh.  Tiếp theo vào trang web https://www.similarweb.com/website/thuvienhoasen.org#overview kiểm tra lượng truy cập hàng tháng của trang này lên đến 1,27 triệu lượt- một con số thật mơ ước đối với người kiếm tiền Adsense của google. Những bạn đọc nào từng kiếm tiền online chắc hẳn cũng hình dung được thu nhập mỗi tháng từ một website như vậy. Chưa dừng lại ở đó,  thuvienhoasen.org lại liên tục quảng cáo sách cho tổ chức Ananda Viet Foundation Books (dễ dàng thấy đường link ở góc phải của website), với mỗi cuốn giá khoảng 10$ được bán trên amazon. Chắc hẳn bạn đọc cũng hiểu được vì sao mà TVHS bất chấp luật pháp nước Mỹ, bất chấp luật tắc nhân quả mà đăng mấy bài viết nhuốm mầu chợ búa, thô tháo, quàng xiên của mấy tay bút “sợ vợ”, “dại gái”. Bởi viết thế nào cũng kiếm được tiền từ quảng cáo mà.

  Quả nhiên là luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy, kẻ dám đưa thông tin sai lệch nhằm hạ uy tín vị Đạo sư Mật Giáo giờ đây phải chịu trách nhiệm trước pháp luật của nước Mỹ.  Lần này luật tắc nhân quả “làm việc” thật là nhanh bởi gieo nhân bất kính vị được “Chư Phật mười phương ba thời tỏ lòng kính trọng” cơ mà, nên chỉ sau 9 ngày kể từ ngày gieo nhân nay đã có quả. Nhưng quả lần này của TVHS thật “đắng” chứ không “ngọt ngào” như những quả của huynh Mật Hạnh Giác hay huynh Mật Huệ Pháp, hai huynh nhận được sự hanh thông bất ngờ như vậy là vì hai huynh đều gieo nhân Sùng kính Đạo Sư.

  Cầu mong các bạn đọc tỉnh thức, những ai còn “a dua” theo thư viện hoa sen thì cũng sớm lìa mê về giác, để tránh những hậu quả thật thảm khốc trong đời này và cả những kiếp sau bởi Đạo sư Mã Minh đã xác quyết trong “Năm mươi kệ tụng Sùng kính Đạo Sư”:

  “11. Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết

  Thuốc độc, tai ương, bệnh truyền nhiễm,

  Những thứ này gây khổ đau khôn xiết,

  Trong đời này và cả vạn kiếp sau!

  12. Bạn sẽ bị giết bởi quan quân cường liệt,

  Lửa thiêu, rắn cắn, nước cuốn trôi,

  Trộm cướp, trù ếm bằng bùa chú,

  Giết hại bạn vô số kẻ thù,

  Sau khi chết rơi vào địa ngục”

  Kính bạch Thầy

  Qua đây trong lòng con lại dâng lên niềm tự hào được là thành viên của Trung tâm nghiên cứu & Ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng Mật gia Song Nguyễn, câu lạc bộ UNESCO Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng Mật gia Song Nguyễn hết sức quang minh, chính đại. Tại đây con được tu tập theo Giáo pháp đúng, phương pháp đúng. Ngoài ra không chỉ con mà toàn thể bạn đọc trên toàn thế giới cũng đều được tiếp cận trang mạng chanhtuduy.com ngút ngàn chánh kiến, với 1700 bài viết và hàng chục nghìn comments nhờ trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con như thế.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Nhất Nguyên luôn tinh tấn thực hành pháp, hanh thông, thành tựu đời đạo song hành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Hồng Tuyến says:

  Mô Phật,

  Mật Hồng Tuyến hoan hỷ tán thán thiện hạnh, công đức của Mật Nhất Nguyên đã tác pháp chiếu quang theo tấm gương của vị Thầy.

  Qua bài viết của đạo hữu, có lẽ bạn đọc khắp nơi không khỏi bàng hoàng khi nhận ra bản chất thực sự của cái gọi là “Thư viện hoa Sen”. TVHS không những có những biểu hiện vi phạm pháp luật liên quan đến tư cách pháp nhân mà còn ngang nhiên phỉ báng, vu khống và sử dụng hình ảnh của người khác khi chưa có sự đồng ý với mục đích vụ lợi, xuyên tạc, trả thù cá nhân. Điều bất ngờ hơn nữa đó là trụ sở của TVHS chỉ là một tiệm bán bánh trung thu chứ không phải là một văn phòng, một nơi có biển hiệu đàng hoàng. Một trang mạng hoạt động “chui”, mượn đạo tạo đời (hoạt động thương mại dưới hình thức quyên góp từ thiện, in ấn và buôn bán kinh sách) như vậy mà còn rêu rao rằng “phục vụ cộng đồng không vụ lợi”. Mật Hồng Tuyến cảm thấy thương cảm cho gia tài tàm úy nghèo nàn của trang Thư viện hoa Sen nhiễm đầy bùn này. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh cẩn trọng hơn với những trang mạng Phật giáo mang mác hải ngoại nói riêng, mang danh phục vụ cồng đồng nói chung để tránh bị tổn phước.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Kính says:

  Mô Phật!

  Mật Kính hoan hỉ với thiện hạnh của đạo hữu Mật Nhất Nguyên,qua bài viết đã cho thấy bộ mặt thật sự của Thư Viện Hoa Sen . Ôi thật không thể ngờ trải qua gần 30 năm hoạt động cứ tưởng ở một nơi xa xôi như phương trời “ Mỹ quốc” thì sẽ không có ai biết được bộ mặt thật của mình, nổi tiếng là một trang có tiếng ở Việt Nam thì ai nào ngờ là một địa điểm bán bán trung thu, không có trụ sở địa điểm rõ ràng, hoạt động bất hợp pháp, nào là “ phục vụ cộng đồng không vụ lợi “ nhưng thực chất có vụ lợi, vi phạm Luật Bản Quyền, nào là né tránh nghĩa vụ đóng thuế… Chắc có lẽ thông tin “ nóng “ “ treo đầu dê bán thịt chó” của Thư Viên Hoa Sen sẽ gây “sốt” đối với thành phần nào đang là “ fan” ruột của Thư Viện Hoa Sen . Thật đáng mừng khi sự thật sự được phơi bày, cảm ơn đạo hữu Mật Nhất Nguyên đã đem thật sự ra ánh sáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tính thức trong trạng thái giác ngộ

  Om Ah Hùm

 10. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết của đạo hữu Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí). Quả là tác nghiệp trực tiếp từ California thì chúng con và bạn đọc hữu duyên mới có dịp “mục kích sở thị” một trụ sở tạp nham đến vậy. Qua đây, con cũng hiểu được lời Phật dạy rằng chánh báo và y báo tương ưng. Trụ sở của thuvienhoasen.org chỉ là một nơi đủ thành phần từ buôn bán nào là bánh trung thu, bán cơm, quần jean, công ty lập trình, báo lá cải,…tương ưng với lại một nồi lẩu thập cẩm tâm linh của trang Thư viện hoa sen với đủ các mục kinh tế chính trị, môi trường sinh thái, hôn nhân, sự kiện,…Và một trụ sở như vậy cũng tương ưng với những chủ nhân của trang website này với những …người trẻ có dâu, với những người Phật tử núp bóng những bút danh khác nhau như Hoàng Liên Tâm, Nhất tâm Quyết Vãng Sanh, Tre phep,…nhưng dù dưới tên nào thì chánh báo vẫn không đổi, chỉ là những ông già ngu si theo lời kinh Tăng chi bộ vì nói phi thời, trái quỹ đạo chánh pháp. Con cũng mong rằng Thư viện Hoa sen sớm công khai minh bạch những nội dung tài chính để chứng tỏ hoạt động “tổ chức phi lợi nhuận” của mình, bởi lẽ như giải thưởng viết về đạo Phật có đến 8 nhà bảo trợ, kêu gọi biết bao những tổ chức, cá nhân mà treo giải giá trị chỉ 7000$ (cho 8 giải). Cùng với những sự tiền hậu bất nhất của những cây bút nơi này, kết hợp với việc viết không đưa ra luận chứng, luận cứ và tính bỏn xẻn, tham lam kia, con hình dung ra được tập khí tính quỷ của những kiếp trước và chúng sanh địa ngục tương lai vì phỉ báng Đạo sư, phê bình chánh pháp,….

  Con xin hoan hỷ với công hạnh Bồ đề của vị Thầy và thiện hạnh của đạo hữu Mật Nhất Nguyên.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cám ơn đạo hữu Mật Nhất Nguyên đã đưa tin cập nhật từ “nổi lẩu tâm linh thập cẩm” tại trụ sở của Thư viện hoa sen, cũng như nêu ra những vấn đề cần minh bạch trong hoạt động của tổ chức này.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc thư từ nước Mỹ của đạo hữu Mật Nhất Nguyên rồi ạ.
  Đọc qua những thông tin của Mật Nhất Nguyên có lẽ có nhiều người sẽ bị hụt hẫng với bộ mặt đê tiện khủng khiếp của Thư Viện Hoa Sen, hành vi bại lộ với địa chỉ không rõ ràng, hoạt động chui, trốn thuế, tham gia chính trị quá mức, phạm pháp, mưu cầu tư lợi..
  Qua đó cũng cho thấy thuvienhoasen.org là một tổ chức phi pháp. Núp trong vỏ bọc “không vụ lợi” mà ngầm tổ chức quyên góp từ thiện, tổ chức cuộc thi, in ấn và buôn bán kinh sách để trục lợi bất chánh. Họ đã dựa vào cái hình thức “hải ngoại” mà dối gạt dân chúng hơn 30 năm qua.
  Thực tế cũng cho thấy rõ ràng họ mượn danh nghĩa Phật Pháp để thực hiện hành vi tà đạo, tà kiến, không từ thủ đoạn để công kích, xuyên tạc, vu khống Vị Thầy Mật Giáo khi bị đụng chạm đến “nòi cơm thạch sanh” của mình.
  Đủ để thấm hiểu những gì mà họ khẳng định trên trang chính của họ chỉ là sự bất nhất, một nơi “danh không chánh, ngôn không thuận” vì thế mà hoạt trá hình này của Thư Viện Hoa Sen rõ ràng treo đầu dê mà bán thịt chó, như lời của Đại Sĩ Liên Sanh đã chỉ ra ” Kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả đột lốt tu hành. Các ông đừng nhầm lẫn cặn mà cho là vàng”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường tjoj của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Nguyên Hội(Lương Nguyên Kha) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này.

  Con xin hoan hỷ thiện hạnh của huynh Mật Nhất Nguyên đã chia sẻ những thông tin quý giá về trang thông tin thư viện hoa sen cần nên phổ biến rộng rải để mọi người Phật tử Việt Nam xa gần thấy được bộ mặt thật của kẻ dối trá.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy chúng con đi đúng quỹ đạo Chánh Pháp,thắp sáng ngọn đuốc trí huệ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ.

  Om Mani Padme Hum.

  • Hạnh Dung says:

   Mô Phật!

   Con đã đọc bài viết này vài lần. Con ủng hộ  comment này . Nam Mô A Di Đà Phật!

 13. Mô Phật

  Mật Đức hoan hỷ với bài viết của đạo hữu Mật Nhất Nguyên   , thật không khỏi bất ngờ trước sự thật phơi bài về Thư Viện Hoa Sen , một trang mạng Phật Giáo nổi tiếng ở Việt Nam mà trụ sở làm việc lại nham nhở  với tiệm bán bánh trung thu.

  Thật khiến cho người ta bị sốc đến nổi  “không nói nên lời ” khi sự thật về Thư Viện Hoa Sen được phơi bài ngay trên  Mỹ Quốc khi mà chỉ mang cái bóng “dịch vụ phục vụ cộng đồng không vụ lợi” mượn hình thức hoạt động vì Phật Pháp  để che dấu những hành vi  “đa  vụ lợi,”  hoạt động chính trị,  xuyên tạc, trả thù tiểu nhân và  ngay cả việc vi phạm pháp luật ở nước sở tại khi hoạt động chui , trốn thuế  . Điều đó  đã làm lộ rõ bản chất của thuvienhoasen thực ra chỉ là một tổ chức “treo đầu dê, bán thịt chó ”

  Qua đó đã cho thấy bản chất của Thư Viện Hoa Sen là như thế nào khi mà hoạt động trên 30 năm  tương ưng với y báo chỉ là một tiệm bánh trung thu nham nhở   nhưng sắp tới đây hứa hẹn sẽ hoành tráng hơn với những song sắt và bốn bức tường đang chờ đón đôi bạn già “chí cốt ” vào đó mà nghỉ dưỡng.

  Cảm ơn Mật Nhất Nguyên về bài viết vô cùng ý nghĩa này.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Nhất Nguyên luôn được hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và vạn sự kiết tường.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ và dừng lại những hành vi bất thiện.

  Om Mani Padme Hum

  .Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Nhất Nguyên luôn được hanh thông tr

 14. Mật Nhị Khang says:

  Mô Phật!

  Mật Nhị Khang hoan hỷ với những thông tin mà đạo hữu Mật Nhất Nguyên đưa ra. Những gì mà thư viện hoa sen tỏ ra “hầm hố” trên mạng song thực tế lại “ôi tưởng thế nào”. Rõ ràng, bằng sự nhập nhèm, lấp liếm của thư viện hoa sen (thuvienhoasen.org) là do cái lợi ích phía sau nó. Ấy vậy mà chủ chương và mục đích là phụng vụ cộng đồng là đây. Không nói thêm cũng hiểu được bộ máy chạy bằng thứ “xăng pha nhớt” của bàn chân rết này. Vì thế mà khi bị chỉ ra những lỗi lầm trầm trọng, họ không còn cách nào đành chuyển hướng cắn cằn, cắn dậu, song tiếc thay, trình độ chỉ như những thủ thư, kiêm bán thêm hằng bán này, buôn kia nên chẳng nói được một lời nào đảm bảo, chẳng luận chứng, luận cứ nhà Phật khi bàn về vấn đề Phật pháp. Nên khi bị chiếu soi trước chánh kiến Phật đà, trước các bài viết tác pháp chiếu quang thì im hơi lặng tiếng tựa như những kẻ mù tạm thời, điếc tạm thời. Vậy 30 năm gây dựng của họ thật đúng với chánh báo tương ưng y báo chưa, đương nhiên là không vì họ gieo dắt tà kiến, tiếp tay cùng các tà sư, ác tri thức rắp tâm công kích, xuyên tạc bậc Đạo sư Mật giáo đang trên hành trình thực hành bồ tát hạnh vì lợi lạc của tất cả hữu tình.

   Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.

  Hoan hỷ với những gì đạo hữu Mật Nhất Nguyên chia sẻ. Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Nhất Nguyên viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 15. Hạnh Dung says:

  A Di Đà Phật! Hoa sen ????

   

 16. Mật Diễm says:

  Mô Phật.

  Mật Diễm hoan hỷ đọc bài  viết của  Mật Nhất Nguyên .

  Cảm ơn  Mật Nhất Nguyên đã viết bài  vạch trần bộ  giả dối và những hành vi bất hợp pháp của Thư viên hoa sen . Mật Diễm  thật “choáng” khi biết  được  TVHS  lại ”  núp bóng ” sạp bán bánh Trung thu  hoạt động “chui ” trốn thế ” nhầm  vụ lợi cá nhân như ”  quyên góp từ thiện, tổ chức cuộc thi, in ấn và buôn bán kinh sách” không  làm  theo  những tiêu chí mình đã đưa ra ” phục vụ cộng đồng không vụ lợi ” hành động đó chẳng khác nào đang ” mượn đạo tạo đời  ” “treo đầu dê bán thịt  chó ” lừa gạt chúng sanh . Mật  Diễm  xin  đồng quan  điểm  Mật  Nhất Nguyên “Với những nghi vấn về hành vi vi phạm pháp luật của Thư Viện Hoa Sen đã kể trên, tôi đề nghị ban biên tập nhanh chóng chứng minh tính hợp pháp của mình, công khai xin lỗi và gỡ những bài viết mang nội dung xuyên tạc Đạo sư Thinley Nguyên Thành. Nếu không, đối với tôi và những bạn đọc tôn trọng sự thật, TVHS chỉ mang cái bóng “dịch vụ phục vụ cộng đồng không vụ lợi” để che dấu những hành vi vụ lợi, xuyên tạc, trả thù tiểu nhân.

  Mật Diễm hoan  hỷ  với thiện hạnh của đạo huynh Mật  Từ đã dịch bài viết sang tiếng Anh giúp cho  bạn  đọc  nước ngoài hữu duyên  không nhầm  lẫn  cạn là vàng.

  con  cầu  nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi  lạc  chúng sanh .

  cầu mong tất cả chúng sanh  có được đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  OM AH HUM

 17. Mật Tuệ Tri says:

  Mô Phật,

  Mật Tuệ Tri cảm ơn đạo hữu Mật Nhất Nguyên đã dày công thu thập bằng chứng về Thư viện Hoa Sen, từ đó cho thấy các hoạt động trá hình, vi phạm pháp luật mà những người sáng lập ra website này đang cố gắng che giấu, ngụy tạo bằng vỏ bọc “phi lợi nhuận”, “hoằng pháp lợi sanh”.

  Mật Tuệ Tri hoan hỷ vì thành trì tà kiến “THƯ VIỆN HOA SEN” đã bị phơi bày trước công luận, từ đó mọi người có thái độ đúng đắn hơn về chất lượng bài viết upload bởi website này.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Nhất Nguyên mạnh khỏe, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Om Mani Padme Hum

 18. Mô Phật !

  Mật Thiệu hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Mật Nhất Nguyên qua bài viết này. Cảm ơn đạo hữu đã thu thập những chứng cứ quan trọng chứng tỏ Thư viện hoa sen sai phạm về mặt pháp lý. Từ đây, mọi người sẽ cẩn trọng hơn tránh rơi vào bẫy, đặt niềm tin sai chổ vào nơi mà họ cho rằng” Dịch vụ phục vụ cộng đồng không vụ lợi”. Nhưng họ hoạt động có vụ lợi hay không, có đi theo tôn chỉ họ đã đề ra hay không thì mọi người đã biết rõ. Cũng qua bài này là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai tin vào cái ” mác” bề ngoài, ưa sính ngoại như trang mạng Phật giáo ở nước ngoài, chùa to cổng lớn, học pháp, hành hương qua tận nước ngoài….Nếu mà những nơi hình thức bề ngoài phản ánh đúng bản chất bên trong thì hoan hỷ biết bao. Còn những nơi hình thức khác xa với bản chất bên trong thì thật ra là những nơi” treo đầu dê bán thịt chó”.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Nhất Nguyên hanh thông đường đạo và đường đời.

  Cầu mong đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om mani padme hum.

 19. Mô Phật!

  Mật Tịnh Dung hoan hỷ với thiện hạnh và công đức phơi bày bộ mặt thật của  TVHS của Mật Nhất Nguyên. Quả thật, không riêng gì Mật Tịnh Dung mà bất cứ Phật tử nào đã từng nghe đến trang mạng này cũng sẽ vô cùng bàng hoàng bởi sự thật bị phơi bày quá xấu xí, kinh khủng. Hoá ra 30 năm rồi TVHS chỉ là trá hình hoạt động Phật Pháp “phi lợi nhuận”, mà mục đích sau đó là vụ lợi bất chính từ những hoạt động không liên quan như các hành giả Mật Gia đã chỉ ra. Lúc trước đọc những bài bôi nhọ, hạ bệ vị Thầy và Mật Gia Song Nguyễn của TVHS, Mật Tịnh Dung không tưởng được sao khả năng xảo ngôn, đơm đặt của họ kinh khủng như vậy, à, thì ra họ vẫn luôn “lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử”, suy bụng ta ra bụng người!. Giờ thì sáng tỏ rồi nhé, ai chánh ai tà chỉ nhìn vào hiện trạng thực tế, y báo “rực rỡ” của TVHS mà đọc giả và Phật tử gần xa tự tìm ra câu trả lời cho mình!

  Cầu nguyện cho khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum!

 20. Kính bạch Thầy!
  Con không ngờ nghiệp vụ báo chí của Thầy dù thời gian vẫn không bị mai một đi. Thầy tựa như có nhiều “tay mắt” khắp nơi đến nỗi thật bất ngờ khi ở bên Mỹ mà Thầy vẫn “điều tra” ra. Ngẫm lại con chợt giật mình khi trước đây con có nghe Thầy nói về nhiều tăng lữ phá giới, làm nhiều việc bại hoại. Giờ đây một câu hỏi chợt xuất hiện trong tâm con “Có khi nào những tăng lữ đó đã được Thầy điều tra rồi không chỉ chờ đến lúc “chỉ điểm”?

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đâu có con, “chuyện thường ngày ở huyện mà!” Chẳng qua là “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”!

 21. Mật Ba says:

  Mô Phật!
  Mật Ba tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Nhất Nguyên qua bài viết “Trụ Sở Hoạt Động Của Thư Viện Hoa Sen Là Một Chỗ Bán Bánh Trung Thu Sĩ Và Lẻ…”. Thật quá bất ngờ với Thư Viện Hoa Sen mang cái mác “hải ngoại” về lấy le với các Phật tử ở Việt Nam sự thật lại nhếch nhát như thế. Đây là bọn lừa bịp chuyên nghiệp lấy tên một trang mạng Phật giáo để lừa bịp chúng sanh. Trước tiên là đã vi phạm Pháp luật nơi đang hoạt động là “trốn thuế”,  mang hình thức hoạt động không vụ lợi nhưng lại có vụ lợi mờ ám. Đối với Pháp luật nhà nước mà họ còn dám lừa thì còn ai mà họ không gạt gẫm. Một trang mạng, tổ chức gắn mác Phật Giáo để tuyên truyền hoạt động giáo dục người sống theo chân lý của Đức Phật, vậy mà bản thân họ lại không tinh nghiêm giới luật điều cơ bản nhất khi tu học Phật (nói dối, lừa gạt) thì hỏi họ còn xứng đáng với danh hiệu cao quý đó không? Một tâm thức giả dối lừa đảo đã ăn sâu vào máu thịt mấy mươi năm vậy thử hỏi xem một người, một tổ chức vậy có vì chúng sanh không? Dù cho có đi chăng nữa thì cũng là ngọc như ý đổi lấy đống phân dê. Thật đau lòng cho các Phật tử đã tin tưởng trao gởi niềm tin Phật pháp không đúng chỗ nên giờ cay đắng với “tiền mất tật mang” cái “tật mang” này thật nguy hiểm vì phải mang vận mệnh tâm linh xuống địa ngục.

  Cảm ơn Mật Nhất Nguyên đã điều tra được sự thật để mọi người cảnh tỉnh với hoa sen giả xịt hóa chất độc hại này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum

 22. Mật Hạnh Dung says:

  Mô Phật!
  Mật Hạnh Dung hoan hỷ với bài viết này của đạo hữu Mật Nhất Nguyên. Dù biết rằng “ giấy không gói được lửa” song Mật Hạnh Dung vẫn không khỏi bất ngờ trước những thông tin điều tra mà đạo hữu cung cấp về “ trụ sở” và hành trạng của thư viện Hoa sen tại nước ngoài. Thư viện Hoa sen hoá ra chỉ là hữu danh vô thực (có lẽ phải phong cho thư viện Hoa sen là “đệ nhất thánh ảo” theo cách gọi của thế gian), không có gì khác hơn ngoài một sạp hàng bán sỉ và lẻ bánh trung thu ( mà Mật Hạnh Dung nghi là sạp hàng này còn nằm gần ngay  kho đạn). Có lẽ đã đến lúc Thư viện Hoa sen “ trả lại tên” cho hoa sen, đừng làm vấy bùn loài hoa này bởi những nghi vấn về sự phi pháp trong hoạt động, vi phạm pháp luật ( hình sự và dân sự) của mình.
  Cảm ơn đạo hữu Mật Nhất Nguyên đã viết bài giúp cho bạn đọc thấy được rõ hơn bộ mặt thật của Thư viện Hoa sen.
  Cầu nguyện chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om mani padme hum.

   

   

 23. Mật Mai says:

  Mô Phật!

  Mật Mai hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của Mật Nhất Nguyên qua bài chia sẽ ”  TRỤ SỞ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN HOA SEN LÀ MỘT CHỔ BÁN BÁNH TRUNG THU SĨ VÀ LẼ “, Thật là không thể nào ngờ được  một trang mạng phật giáo nổi tiếng và được nhiều người quan tâm đến, đã 30 năm xậy dựng và phát triển, nào là in ấn và bán kinh sách, hoạt động từ thiện…v.v. và đây là y báo  của TVHS sau 30 hoạt động sao? Lại núp bóng đằng sau một xạp bánh trung thu, giòe thì đã phơi bài sự thật , và  vì sao  không dám để rõ địa chỉ trên trang mạng, làm ăn bất chánh, phi páp, mượn danh tiếng là phật giáo chỉ để mượn đạo tạo đời và lừa dối nhiều phật tử.

  Cảm ơn Mật Nhất Nguyên đa chia sẽ bài viết và lật trần bộ mặt giối trá của  TVHS  để cho mọi người hiểu là tránh xa THƯ VIỆN HOA SEN ( thư viện thuốc độc) thì đúng hơn

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!

 24. Kính Bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ đọc bài của đạo hữu Mật Nhất Nguyên, nhờ sự tìm hiểu kỹ của Mật Nhất Nguyên mà bộ mặt thật của Thư viện hoa sen bị phơi bày thật thảm hại: “Trụ sở” của Thư viện Hoa sen chỉ là chỗ bán bánh trung thu sĩ và lẻ; các hoạt động Phật pháp là vì tư lợi cá nhân. TVHS còn vi phạm luật hình sự của Hoa kỳ: né tránh nghĩa vụ đóng thuế; diễn đạt sai sự thật, mang danh nghĩa “không vụ lợi” nhưng thực chất có vụ lợi; vi phạm luật Dân Sự tiểu bang California: phỉ báng, vu khống hay cáo buộc gian dối gây tổn hại đến danh tiếng của người khác, sử dụng hình ảnh và thông tin của người khác không được sự cho phép.

  Mật Huấn hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ theo lời Thầy dạy dịch bài sang tiếng Anh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 25. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ về bài viết về những thông tin sự thật về Thư viện hoa sen của đạo hữu Mật Nhất Nguyên, một trang Phật giáo hoạt động hơn 30 năm ngay trên  Mỹ Quốc mà trụ sở lại là khu tạp nham, không có lấy một biển hiệu lại có hành vi hoạt động chui,  buôn bán trốn thuế. Cám ơn đạo hữu Mật Nhất Nguyên đã chia sẻ những thông tin quý giá về bộ mặt thật của thuvienhoasen.org. núp bóng dịch vụ cộng đồng không vụ lợi. để để đằng sau làm những trò tiểu nhân.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lac tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn, và dừng lại những hành vi bất thiện.

  Om Mani Padme Hum!

 26. Mô Phật!

  Mật Chánh Hoa hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Nhất Nguyên đã có những luận chứng, luận cứ rõ ràng về việc “treo đầu dê bán thịt chó” của trang mạng Thư viện hoa sen (thuvienhoasen.org). Thật ngỡ ngàng khi đằng sau một trang mạng về Phật giáo tồn tại hơn 30 năm lại là một “vũng bùn lầy” như thế, những tưởng trụ sở của Thư viện Hoa Sen tại Mỹ quốc phải là một nơi hiện đại, linh thánh ai dè lại là một cửa hàng bán bánh trung thu. Với những sự sai phạm, vi phạm pháp luật tại Mỹ của Thư viện Hoa Sen thì Mật Chánh Hoa cầu nguyện chính quyền Mỹ sớm vào cuộc để phơi bày bộ mặt xấu xa của Thư viện Hoa Sen nhằm giúp chúng sanh tỉnh thức không bị “nhầm lẫn đồng là vàng”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cảm ơn đạo hữu Mật Nhất Nguyên về bài viết hay và lợi lạc. Cầu nguyện cho đạo hữu tinh tấn tu tập, hanh thông thế sự, đời đạo song hành.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 27. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật!
  Mật Đăng Tâm hoan hỉ tán thán thiện hạnh của Mật Nhất Nguyên đã khám phá thêm những chuyện “tày trời” của thuvienhoasen. Có lẽ với những ai đã trót trao gửi niềm tin cho “dịch vụ cộng đồng không vụ lợi” nay đều té ngửa trước một dịch vụ có cái tên mỹ miều thuvienhoasen bên Mỹ quốc suốt mấy chục năm nay né tránh nghĩa vụ đóng thuế, diễn đạt sai sự thật, phỉ báng, vu khống, cáo buộc gian dối sai sự thật làm tổn hại đến danh tiếng người khác, sử dụng hình ảnh thông tin của người khác không được sự cho phép. Hóa ra chẳng phải đường hoàng chính trực gì cho cam, thuvienhoasen hóa ra cũng chỉ hạng chui lủi. Suốt 30 năm buôn phấn bán hương nơi đất khách, nay y báo là tiệm bánh trung thu eo sèo vậy sao. Mật Đăng Tâm thấy tủi nhục thay cho phận hoa sen vướng bùn thế tục. Cảm ơn Mật Nhất Nguyên đã viết bài. Thật vi diệu làm sao mọi sự thật lại cứ nhanh chóng hiển bày khiến lớp mặt nạ tận cùng của thuvienhoasen lại cứ rơi rụng như lá mùa thu như thế. Mật Đăng Tâm cầu nguyện Mật Nhất Nguyên thành tựu mọi ước nguyện thầm kín chính đáng.
  Con xin cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh có một đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 28. Mô Phật.

  Mật Ngữ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Nhất Nguyên, đã đưa tin sự thật về thư viện hoa sen, hoạt động bất hợp pháp ở Mỹ Quốc.  Tìm mỗi mắt chẳng thấy thư viện hoa sen. Chỉ thấy là sạp bán bánh trung thu. đây đúng là sự thật phũ phàng cho những ai, đã và đang đặc niềm tin sai lầm vào trang mạng Phật giáo thư viện hoa sen. Và đây cũng là minh chứng sóng động về luật tắc Nhân – Quả. ” chánh báo tương ưng y báo “.

  Cầu nguyện cho Mật Nhất Nguyên sức khỏe và mọi ước nguyện chánh đáng được viên thành.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 29. Mật Địa Cát says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong thư từ nước Mỹ của đạo hữu Mật Nhất Nguyên .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 30. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Mật Nhất Nguyên tuân theo lời dạy của Thầy đã vạch vài nét sơ sơ nhưng làm cho bản thân con và độc giả “choáng” về sự làm ăn gian dối, núp dưới bộ mặt “phi lợi nhuận”.

  Con không thể nghĩ được rằng một tổ chức tự cho rằng hoạt động phi lợi nhuận vì chánh pháp như ông Hoàng Liên Tâm hay Nhất Tâm đã “bù lu bù loa” trên trang thuvienhoasen.org mà lại là chổ bánh trung thu, buôn quần áo, bán sách các thể loại. Chắc các ông ấy nghĩ các ông ấy ở Mỹ nên mọi người không biết bộ mặt thật như thế nào nên mới cố viết bài khi có sự cầu cứu của bạn bè.

  Đến bây giờ con đã hiểu tại sao bài viết của họ “trình độ” như vậy. Họ chú tâm vào việc bán sách, bánh trung thu, quần áo….nên không có thời gian nghiên tầm giáo điển. Chỉ thương cho những kẻ không quang minh chính đại lên tiếng mà phải núp bóng nơi như thế này.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của Thầy trong công cuộc đả tà xây chánh vì lợi lạc của hữu tình.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Nhất Nguyên thành tựu ước nguyện chính đáng, đời đạo song hành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 31. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư từ nước Mỹ của đạo hữu Mật Nhất Nguyên rồi ạ. Sau khi đọc xong bài viết, con chỉ biết thốt lên hai tiếng “Chao ôi!”. Nhớ lại, đã có lần thuvienhoasen.org đăng tải bài viết của Nguyễn Thị Trang Khuyên chứa những nội dung đòi hỏi cơ sở pháp lí hoạt động của tịnh trú Mật gia Song Nguyễn, con tự hỏi không biết lúc duyệt bài, trưởng ban biên tập có dành chút thời gian chạy ra nhìn lại “trụ sở” hoạt động của mình nó như thế nào không? Dũng khí ở đâu, động cơ thế nào đã khiến họ quên hết cả xấu hổ mà không tự “sờ lên gáy” của mình như thế!? Con cũng muốn tin rằng họ chỉ vì tiêu chí hoạt động “phi lợi nhuận” mà cho người dân đến tận dụng trụ sở để bán cơm, bán bánh trung thu, bán quần jeans…thôi(!) Tuy nhiên, con nhận ra y báo đó là thể hiện đúng sự vận hành của luật tắc Nhân Quả bởi nhân “nói dối hại người”( hoạt động vụ lợi trái với chủ trương “phi lợi nhuận”, trang truyền bá Phật pháp mà lại ngấm ngầm phỉ báng Chánh pháp, cổ súy tà kiến), “ăn cắp” (trốn thuế Nhà nước), cộng thêm nhân xuyên tạc, vu khống một cách vô căn cứ để trả thù cá nhân, mà đó còn là một vị Đạo sư Mật giáo, thì nay hậu quả đã đến là việc phải đối diện với luật pháp chính quyền sở tại vì những sai phạm như đạo hữu Mật Nhất Nguyên đã chỉ ra. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy, thiện hạnh noi gương Thầy của đạo hữu Mật Nhất Nguyên trong công cuộc đứng lên đả tà xây chánh!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!

  Con cầu nguyện cho đạo hữu Mật Nhất Nguyên luôn được thành tựu đời đạo song hành!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn!

  Om mani padme hum!

 32. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy. Con hoan hỷ với Mật Nhất Nguyên đã vạch trần bộ mặt của Thư Viện Hoa Sen qua các hoạt động phi pháp như trốn thuế, tổ chức các hoạt động văn học khác nhằm thu lợi nhuận,… đều quan trọng nhất là phỉ báng các hoạt động chánh pháp.

  Đáng lý ra Thư Viện Hoa Sen là một trang mạng Phật học nổi tiếng được mọi người tin cậy , vậy mà không có một trụ xứ nào cục thể cho TVHS cả , ở nơi đó lại có thêm bánh” trung thu” nữa chứ và các hoạt động khác nữa.

  Những bài viết qua rồi mà con đã đọc của Thư Viện Hoa Sen thì con nhận trang mạng này không có tính công khai minh bạch, tìm hàng người tu cư sĩ đưa cao phẩm hạnh của tu tăng sĩ đó là hành vi trái với quỹ đạo chánh pháp ” Chánh báo tương ưng , y báo”

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 33. Mô Phật,

  Mật Thái Dương hoan hỉ với bài viết của Mật Nhất Nguyên.

  Nhờ những thông tin của đạo hữu mà bạn đọc gần xa nay đã hiểu được bộ mặt thật của thuvienhoasen.org. Xem ra những ai tự nhận mình là “không vụ lợi” thì lại là tư lợi nhiều nhất, “hoàn toàn độc lập, không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tự viện hay một tổ chức Phật giáo nào” (trích trên web của thuvienhoasen.org phần “Mục đích”) thì lại có sự kết nối, móc ngoặc ngoằn nghoèo, phức tạp nhất. Từ những dẫn chứng mà đạo hữu Mật Nhất Nguyên đưa ra chúng ta buộc phải đặt câu hỏi về tính trung thực mà mục đích hoạt động thực sự của trang mạng này khi né tránh nghĩa vụ đóng thuế, diễn đạt sai sự thật, đăng bài nhằm cung cấp cho bạn đọc cái nhìn 1 chiều theo ý chủ quan của ban biên tập…

  Nhìn hình ảnh của nơi xem ra là trụ sở của thuvienhoasen, Mật Thái Dương bất giác nghĩ tới hình ảnh của bông sen giấy với màu sắc nham nhở đang bày bán ở một khu chợ nơi phố thị. Xem ra đúng là “hình thức nội dung tương ưng”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum.

 34. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Mật Nhất Nguyên – Lê Duy Trí đã nêu cao tinh thần của một người Phật tử chân chính mà viết bài “phóng sự điều tra” này để ‘ngăn chặn những hoạt động hủy hoại chánh pháp’, chỉ rõ chân tướng của những kẻ tự xem mình là ‘chí hùng’ nhưng thật ra lại là kẻ ‘gian hùng’. Thư Viện Hoa Sen mượn Phật pháp và cái bóng của “dịch vụ phục vụ cộng đồng không vụ lợi” để che dấu những hành vi vụ lợi, xuyên tạc, trả thù tiểu nhân vi phạm pháp luật của mình, thì không phải là hạng ngụy quân tử, ác tri thức thì là bọn gì đây!?

  Con không biết rằng “được sự cố vấn, khuyến khích và giúp đỡ của một số quý vị tôn đức ở Việt Nam cũng như hải ngoại” vậy thì những người “cố vấn, giúp đỡ’ này là ai? Chủ cơ sở sản xuất bánh Trung thu hay là…? Và rằng Thư Viện Hoa Sen “không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tự viện hay một tổ chức Phật giáo nào” vậy thì họ trực thuộc tổ chức gì, ‘cơ sở sản xuất bánh trung thu’ hay là….? Họ hoạt động ở Mỹ nhưng lại phạm pháp Mỹ (suy ra trước đây có thể rằng ở Việt Nam họ cũng từng vi phạm pháp luật Việt Nam), thì không phải hạng gian thương thì là hạng gì đây? Doanh nhân bán bánh trung thu hay là…? Họ tuyên xưng là Phật tử nhưng lại phỉ báng vị Thầy, phỉ báng Phật Pháp Tăng (cổ súy cho tà kiến, mê tín..) thì không phải hạng nhất xiển đề thì là hạng người gì đây?

  Bây giờ con mới thấm thía, không phải ai ở sứ xở văn minh cũng là người văn minh, không phải tổ chức nào ở Mỹ cũng đều hoạt động hợp pháp. Không phải nơi nào đề danh là Thư viện thì cũng đều là kho tàng tri thức (mà lắm khi chỉ là kho bánh trung thu!). Không phải Hoa sen nào cũng toả hương sen tinh khiết (mà lắm khi nồng nặc mùi bánh nhiểm ô danh lợi!). Không phải ai tự xưng là Phật tử cư sĩ, tỳ kheo đạo Phật.. cũng đều là con Phật mà lắm khi chỉ là con cháu của quỷ ma đội lổt tu hành, lừa dối chúng sanh, làm điều tà vạy. Thật ngán ngẫm thay!

  Con cầu mong toà án lương tâm, toà án pháp quyền và nhất là toà án Nhân Quả sớm mở phiên toà luận tội, nghiêm trị những hành vi thân, ngữ, tâm vi phạm luật pháp thế gian, phá phạm luật giới nhà Phật của họ.

  Càu mong chúng sanh khởi phát và trưởng dưỡng gia tài tàm quý!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn dồi dào sức khoẻ và trường thọ để ngọn đuốc trí tuệ luôn được thắp sáng muôn nơi.

  Om Mani padme Hum.

 35. Mật Bình says:

  Mô Phật!

  Mật Bình hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo hữu Mật Nhất Nguyên. Hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu, đã giúp cho các Phật tử nói chung, cũng như bạn đọc khắp nơi thấy rõ bộ mặt thật của cái gọi là “Thư viện Hoa Sen”, để không đặt nhầm niềm tin tâm linh vào một địa chỉ “treo đầu dê, bán thịt chó”. Một sự thật vô cùng nhếch nhác và dối trá. Là một trang mạng Phật học nổi tiếng, nhưng lại núp bóng là những “dịch vụ cộng đồng không vụ lợi”, để che dấu những hành vi vụ lợi nhằm trốn thuế,  là nơi kinh doanh bánh trung thu, bán quần Jean. Đăng các bài viết sai chủ đềPhật pháp, nhằm xuyên tạc, trả thù vị Đạo sư Mật giáo vô chùng tiểu nhân, bỉ ổi.

  Gieo nhân ắt sẽ gặt quả, những hành vi bất thiện Pháp của Thư viện Hoa Sen sẽ sớm nhận lãnh hậu quả.

  Cảm ơn đạo hữu Mật Nhất Nguyên với bài viết nhiều lợi lạc. Cầu nguyện đạo hữu luôn tinh tấn, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 36. Mật Thái Hoà says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xonh Thư từ nước Mỹ: “Trụ sở” hoạt động của Thư Viện Hoa sen là chỗ bánh trung thu si và lẻ? Bạn đọc yêu cầu minh bạch trong vấn đề này để tránh tình trạng “treo đầu dê bán thịt chó” rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Nhất Nguyên, đã có bài chia sẻ về sự thật ngỡ ngàn của Trụ sở và hoạt động Thư Viện Hoa Sen ở Mỹ là nơi bán bánh trung thu sĩ và lẻ. Một sự thật ngỡ ngàn cho bạn đọc, Thư Viện Hoa Sen là một tổ chức phi pháp, hoạt động chui, trốn thuế, tham gia chính trị quá mức, phạm pháp hay mưu cầu tư lợi được trang hoàng bởi vỏ bọc “không vụ lợi” của mình tại Mỹ và đã vi phạm 4  điều sau đây mà huynh Mật Nhất Nguyên đã phân tích:

  1. Né tránh nghĩa vụ đóng thuế, vi phạm  hình sự điều 7201 luật Doanh thu Nội Bộ ( 26. u.s. Code, 7201).
  2. Diễn đạt sai sự thật, mang danh nghĩa “không vụ lợi”, nhưng thật chất có vụ lợi, vi phạm hình sự điều 1327 luật Bản Quyền ( 1327 U.S. Code, 1327).
  3. Phỉ báng, vu khống hay cáo buộc gian dối gây tổn hại đến danh tiếng của người khác, vi phạm điều 45a luật Dân Sự tiểu bang Califomia (CIV, 45).
  4.  Sử dụng hình ảnh và thông tin của người khác không được sự cho phép, vi phạm điều 1708.8 luật Dân Sự tiểu bang Califomia ( CIV, 1708.8).

  Qua đó cho thấy, các bạn đọc có còn tin tưởng vào trang Phật giáo Thư Viện Hoa Sen nữa hay không, khi mượn danh nghĩa Phật pháp mà hoạt động cho mục đích khác nhằm mưu cầu tư lợi.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chung có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc thư từ nước Mỹ của đạo hữu Mật Nhất Nguyên rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của đạo hữu Mật Nhất Nguyên đã noi theo gương vị Thầy và tuân lời Thầy dạy trong công cuộc đả tà xây chánh vì lợi lạc chúng sanh, mà dày công điều tra phát hiện ra nhiều sự thật vạch trần bộ mặt thật giả dối tiểu nhân của thuvienhoasen. org.

  Mô Phật.

  Mật Diệu Linh cảm ơn đạo hữu Mật Nhất Nguyên về những thông tin phơi bày sự thật làm rơi rụng mặt nạ của thuvienhoasen. Cầu nguyện đạo hữu tinh tấn đời đạo song hành thành tựu mọi ước nguyện thầm kín chính đáng.

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 38. Mật Chí Thành (Nguyễn Văn Hùng) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Nhất Nguyên đã vạch ra bộ mặt thật của Thư viện Hoa sen, làm ăn bất hợp pháp ở nước Mỹ, Thư viện Hoa sen tìm đâu không thấy chỉ thấy sập bánh trung thu mà thôi.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho huynh Mật Nhất Nguyên có nhiều sức khỏe, hanh thông thế sự, mọi ước nguyện được viên thành.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 39. Mật Từ Quang (Bùi Tất Sơn) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 40. Mật Tuệ Viễn says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con hoan hỷ với đạo hữu Mật Nhất Nguyên đã vạch trần bộ mặt thật của Thư viện Hoa Sen qua các hoạt động phi pháp như trốn thuế, tổ chức các hoạt động khác nhằm thu lợi nhuận. TVHS mượn danh nghĩa trang thông tin Phật Pháp để thực hiện ý đồ cá nhân, lợi dụng lòng tin để trục lợi. Giờ cũng đã đến lúc phải gỡ bỏ mặt nạ của mình xuống để lộ rõ nguyên hình ” treo đầu dê, bán thịt chó”.

  Cảm ơn đạo hữu đã tìm ra chân tướng của TVHS để giúp cho chúng sanh thức tỉnh, tránh xa những hoạt động phi pháp này .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn .

  Om mani padme hum !

   

 41. Mật Pháp Bảo says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết của huynh Mật Nhất Nguyên rồi ạ.

  Cảm ơn huynh Mật Nhất Nguyên đã kiểm chứng thực hư của Thư viện hoa sen. Một tổ chức phi lợi nhuận nhưng lại không có tên trong danh sách của của văn phòng IRS của Hoa Kỳ.

  Pháp Bảo nghiêng về lý do thứ 2 theo phân tích của huynh Mật Nhất Nguyên.

  Giờ thì ban quản trị Thư viện Hoa sen nên tự đăng đàn minh bạch vấn đề tài chính của mình. Nếu không, họ tự thừa nhận rằng mục đích của của mình là lợi ích cá nhân chứ không phải cộng đồng.

  Nguyện cầu Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đạt Phật quả viên mãn.

  Om ah hum vajra guru pad ma siddhi hum.

   

 42. Mật Chánh Tấn says:

  Mô Phật!

  Mật Chánh Tấn hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Nhất Nguyên đã đưa ra những chứng cứ, luận chứng, luận cứ rõ ràng giúp cho bạn đọc thấy được bộ mặt “xấu xa” của Thư viện Hoa sen. Những vi phạm của Thư viện Hoa sen đã bộc lộ rõ được hành vi “trộm cắp” của họ từ việc không khai báo rõ ràng những hoạt động của mình, trốn tránh trách nhiệm đóng thuế. Từ hình ảnh trong bài, nơi địa chỉ mà Thư viện Hoa sen giới thiệu lại chỉ là một sạp bán bánh trung thu thì đã khiến cho người đọc đặt một dấu hỏi lớn về những hoạt động “không vụ lợi” mà họ nói trên website, đó là chưa kể những thu nhập từ việc đặt quảng cáo trên website, từ việc bán sách trên Amazon như đạo hữu Mật Nhuận Quang đã tìm thấy thì có thể thấy được Thư viên Hoa sen là một kẻ hai mặt, lợi dụng Phật pháp để kiếm lợi cho bản thân. Bên cạnh đó, những vi phạm của Thư viện Hoa sen trong điều 45a Luật Dân sự tiểu bang California và điều 1708.8 luật dân sự tiểu bang California đã cho thấy được Thư viện Hoa sen còn phạm trọng giới “nói dối hại người” . Chỉ qua những điểm trên đã cho thấy được rằng Thư viện Hoa sen, điển hình chính là Ban biên tập của Thư viện Hoa sen là những kẻ không đáng tin cậy, không chỉ vi phạm pháp luật của nước sở tại mà con vi phạm trọng giới “Trộm cắp” và “Nói dối hại người”. Cầu mong các cơ quan chính quyền sẽ vào cuộc nhanh chóng, vạch trần bộ mặt “đạo đức giả” của Thư viên Hoa sen để những kẻ “đạo đức giả” đó không còn có cơ hội lợi dụng lòng tin của người khác mà làm giàu phi pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Nhất Nguyên hanh thông thế sự, tinh tấn tu tập, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 43. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Nhất Nguyên đã vạch ra bộ mặt thật của thư viện hoa sen.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 44. Mật Mỹ Lạc says:

  Mô Phật,

  Mật Mỹ Lạc cảm ơn đạo hữu Mật Nhất Nguyên đã giúp cho huynh đệ Mật Gia Song Nguyễn biết được thông tin hết sức bất ngờ về hoạt động trá hình mang mác phi lợi nhuận trái ngược hoàn toàn với tôn chỉ mà Thư Viện Hoa Sen đã nêu. Cầu nguyện cho sự thật này sẽ được phổ biến rộng rãi để những ai trước đây đã tin tưởng trang mạng này tỉnh thức. Đây chỉ là một trang tổng hợp tâm linh không hơn, không có chính kiến, không có chánh kiến Phật pháp. Điều mà lâu nay họ nói rằng hoằng pháp lợi sanh chỉ là câu nói của hội cuồng ngôn loạn ngữ.

  Mật Mỹ Lạc cầu nguyện đạo hữu sức khỏe, tinh tấn thực hành, hanh thông thế sự để an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thức trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 45. Mật Khả Tuệ says:

  Mô Phật!

  Mật Khả Tuệ hoan hỷ với bài viết của Mật Nhất Nguyên. Bài viết là bài điều tra bao gồm hình ảnh và những dẫn chứng cho thấy thuvienhoasen là nơi “treo đầu dê, bán thịt chó”. Chắc hẳn bạn đọc của thuvienhoasen sẽ phải chịu 1 cú “shock” thật lớn khi biết rằng trang này là nơi tuyên truyền, cổ suý tà kiến, mê tín dị đoan, là một tổ chức phi pháp, vụ lợi bất chính. Không những thế, trụ sở của thuvienhoasen là một nơi bán bánh trung thu, quần áo. Mật Khả Tuệ quả thật ngạc nhiên khi thấy những hình ảnh trong bài viết của đạo hữu.

  Cầu nguyện cho tât cả chúng sanh có được gia tài tàm quý.

  Om mani padme hum!

 46. Mô Phật
  Mật Chi hoan hỷ với bài viết của đạo hữu Mật Nhất Nguyên đã nêu lên những việc làm không rõ ràng ,mình bạch của Thư viện Hoa Sen trên đất Mỹ
  Giờ Mật Chi đã hiểu vì họ đã quen với những việc làm không công khai không rõ ràng như vậy nên họ đã đánh mất tàm quý đã viết bài xuyên tạc vị Thầy
  Cầu nguyện cho Mật Nhất Nguyên sẽ thành tựu những ước muốn chân chính và vui tu
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Om ah hum

 47. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã  đọc  rồi  ạ

  Con xin hoan hỷ  và  tán  thán  thiện  hạnh của huynh Mật  Nhất Nguyên  đã  vạch  trần  bộ  mặt  của  thuvienhoasen

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự  trường  thọ  của  Thầy  và  Cô vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

  Cầu  nguyện  cho tất  cả  chúng  sanh thức  tỉnh  với  trạng  thái  giác  ngộ

  Om mani  padme  hum

 48. Mô Phật,

  Mật Từ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Nhất Nguyên thông qua bài viết. Có lẽ qua bài viết này có hai đối tượng giật mình, thứ nhất là tổ biên tập của thuvienhoasen, thứ hai là Nguyễn Thị Trang Khuyên và “câu lạc bộ”. Thuvienhoasen cứ ngỡ trụ sở của mình đặt phía bên kia Thái Bình Dương thì không ai biết, không ai nghe, không ai thấy, một đằng tuyên bố là một tổ chức “dịch vụ phục vụ cộng đồng không vụ lợi”, mặt khác lại hoạt động thêm trái ngành là “dịch vụ phục vụ  cộng đồng CÓ vụ lợi”. Trang Khuyên và câu lạc bộ có lẽ đã xây tượng đài của thuvienhoasen trong tim mình vững chãi nên có lẽ nhìn thấy vài chiếc băng rôn quảng cáo bánh trung thu trước trụ sở của thuvienhoasen không khỏi cảm thấy hụt hẫng, niềm tin lao đao. Ngẫm thực trạng của thư viện hoa sen, Mật Từ cảm thấy họ không khác gì là một trang “môi giới”, chuyên cung cấp các dịch vụ kinh doanh trung gian như quảng cáo, kêu gọi mua bán cho nhiều sản phẩm. Nhiều khi các đối tượng, ngành nghề kinh doanh của họ rộng đến nỗi họ không từ một lĩnh vực nào có thể làm ra tiền, trực tiếp hay gián tiếp. Ngược lại, miệng giảng giải cho rằng đạo Phật phải thế này, đạo sư phải thế khác chẳng hiểu họ có tự cảm thấy xấu hổ hay không? Đọc vào đoạn giới thiệu mục đích của trang thuvienhoasen.org có đoạn “Tư tưởng chủ đạo của ban biên tập chúng tôi là hoằng dương chánh pháp trong tinh thần từ bi bất bạo động, không gây hận thù và chia rẽ cộng đồng nhân loại trong ý nghĩ, lời nói và hành động”. Vậy mà theo như những gì chúng ta đã thấy qua hàng chục bài đối luận thì tư tưởng chủ đạo của họ đúng hơn là kiếm tiền bằng mọi hình thức đội vỏ ngoài là Phật pháp trong tinh thần ưa bạo động (liên quan đến các hình thức vi phạm pháp luật và chỉ trích, bôi nhọ hình ảnh của người khác vô căn cứ, vv). Riêng về chia rẽ cộng đồng, nhân loại thì thuvienhoasen đã và đang làm “rất tốt” thông qua không những can thiệp thô bạo, ngăn cản các Phật tử đến với con đường chánh pháp mà còn không cho chánh pháp có cơ hội được phổ biến các cộng đồng, bài bác chánh kiến. Với các phương diện “ý nghĩa, lời nói và hành động” của họ đã được phân tích rõ bằng các hành vi thân, ngữ, tâm trong bài viết của đạo hữu Mật Linh Nguyên.

  Cầu nguyện thật nhiều chúng sanh đọc được những bài viết tác pháp chiếu quang của Thầy và các huynh đệ kim cang trên trang mạng chanhtuduy.com để thấy rõ bộ mặt thật của thuvienhoasen và đồng bọn.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 49. Mật Nguyên Tấn says:

  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

 50. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Nhất Nguyên đã chỉ ra những bằng chứng pháp lý cho thấy thuvienhoasen là một trang mạng bất hợp pháp, trốn thuế, lại còn hoạt động chui. Chưa kể hết là còn ” treo đầu dê, bán thịt chó” treo mác địa chỉ là thư viện hoa sen những khi tới lại là bán bánh trung thu. Phải chăng thư viện hoa sen chỉ là tên gọi khác của một hãng bánh trung thu?

  Con mong rằng với những bằng chứng này thư viện hoa sen và đồng bọn sẽ bị đưa ra pháp luật. Và không còn ai bị mùi “hoa sen” của họ làm cho u mê nữa.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum

 51. Mật Lưu Ly says:

   

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua bài viết của huynh Mật Nhất Nguyên hình ảnh của Thư Viện Hoa Sen cứ ngỡ đồ sộ, to lớn lại hiện lên thật xấu xí, địa chỉ đưa ra là một sạp bán bánh trung thu và không có nổi biển bảng ghi tên Thư Viện Hoa Sen. Trên danh nghĩa là 1 tổ chức “dịch vụ cộng đồng không vụ lợi” nhưng sự không rõ ràng, không minh bạch khiến ta thiết nghĩ Thư viện Hoa Sen hoạt động “chui”, trốn thuế, phạm pháp và có nhu cầu tư lợi nhằm xuyên tạc trả thù tiểu nhân. Mong ban biên tập mau chóng chứng minh tính hợp pháp của trang mạng và công khai xin lỗi, gỡ bài viết có nội dung xuyên tạc Đạo sư Thinley Nguyên Thành.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ cà sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 52. Mật Thái Xuyên says:

  Mô Phật

  Mật Thái Xuyên hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Nhất Nguyên đã tìm hiểu và đưa ra những thông tin quý báu về thư viện hoa sen với những hành vi hoạt động bất hợp pháp tại nước Mỹ. Những chia sẻ của huynh đã giúp chúng sanh thấy được bộ mặt giả dối của thư viện hoa sen . Cảm ơn huynh với bài viết lợi lạc này.

  Cầu nguyện huynh sức khỏe, thành tựu đời đạo song hành.

  Cn cầu nguyên Thầy , Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

   

 53. Mật Nghiêm Giác says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán thán thiện hạnh của huynh Mật Nhất Nguyên

  Qua bài viết mọi người đều thấy được rõ bộ mặt thật của thư viện hoa sen, không những bôi nhọ vu khống người khác mà còn trốn thuế, có những hoạt động bất hợp pháp. Đây là bài viết cảnh tỉnh cho những ai vẫn còn tin trang web này

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hùm.

 54. Mật Quỳnh Nguyên (Lê Phương Nhật Oanh) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con rất hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Nhất Nguyên đã chỉ ra được những lỗi sai của Thư viện Hoa Sen bằng những luận chứng, luận cứ xác thực.
  Qua bài viết này của huynh Mật Nhất Nguyên giúp cho con hiểu và thấy rõ hơn những việc làm sai trái của Thư Viện Hoa Sen. Khi con đọc bài viết này và thấy được hình ảnh địa chỉ của Thư Viện Hoa Sen là sạp bán bánh trung thu, nơi mà Thư viện Hoa Sen giới thiệu không có biển hiệu rõ ràng cùng với những lỗi sai của Thư viện Hoa Sen mà huynh Mật Nhất Nguyên đã chỉ ra, con cảm nhận được rằng Thư viện Hoa Sen là một nơi không rõ ràng, không minh bạch thể hiện qua những hành động của họ như địa chỉ không được công khai rõ ràng, không có trong danh sách ưu đãi thuế dành cho các tổ chức phi lợi nhuận được công khai bởi văn phòng IRS của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy sự không minh bạch về mức thu nhập của Thư Viện Hoa Sen, né tránh việc đóng thuế, vi phạm pháp luật.
  Con hiểu được rằng với tính không minh bạch và qua những hành động sai trái của Thư viện Hoa Sen đã thể hiện rõ phần nào tính không đàng hoàng, chân chánh của họ thì họ không có đủ nhân cách để quyên góp thiện nguyện, in ấn, buôn bán kinh sách…Hơn thế nữa, qua những bài viết đối luận của vị Thầy, các Đạo huynh, đạo hữu về Thư viện Hoa Sen qua trang mạng chanhtuduy.com mà họ không chịu tỉnh thức và có những hành động vi phạm pháp luật như phỉ báng, vu khống vị Đạo sư, sử dụng thông tin, hình ảnh khi chưa được sự cho phép của người khác, xuyên tạc,…Thư viện Hoa Sen đang dần hiện rõ là một bông Hoa Sen nhiễm bùn. Con tin rằng Thư viện Hoa Sen sẽ sớm nhận được quả tương ưng sau bao quả xấu mà họ đã gieo.
  Con mong rằng sẽ có nhiều bạn đọc biết đến bộ mặt thật của Thư viện Hoa Sen để cảnh tỉnh.
  Đệ cảm ơn huynh Mật Nhất Nguyên đã viết bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho con cùng với các huynh đệ, đạo hữu của Mật gia Song Nguyễn luôn mạnh khỏe, chánh niệm, chú tâm, tỉnh thức, luôn tinh tấn thực hành pháp, luôn trưởng dưỡng niềm tin và lòng sùng kính Đạo sư, trân quý giáo pháp.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

 55. Mật Bích Liên says:

  Mô Phật,

  Đệ hoan hỷ đọc bài viết của đạo huynh Mật Nhất Nguyên. Cảm ơn đão huynh đã chia sẻ thông tin đến bạn đọc chanhtuduy.com. Trụ sở của TVHS chỉ là 1 tiệm bánh trung thu. Tư cách của TVHS chỉ mang cái bóng “dịch vụ cộng đồng không vụ lợi” nhưng thực chất có vụ lợi. Cảm ơn đạo huynh đã cảnh tỉnh cho những ai còn trao niềm tin Phật Pháp vào TVHS. Cầu nguyện cho đạo huynh thành tựu được những mong ước chính đáng. Nguyện cho tất cả chúng sanh biết xấu hổ và có nhận thức tàm quý.

  Om mani padme hum.

 56. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy rất hoan hỉ với bài viết tác pháp chiếu quang của đạo hữu Mật Thất Nguyên dành cho TVHS MẬt thúy không ngờ một thư viện lớn  như vậy mà không có đấy phép kinh doanh để hoan hỉ với thiện hạnh dịch bài sáng tiếng Anh của đạo huynh Mật Từ cầu mông tất cả chúng sanh luôn có ý thức khiên tốn và hỗ thẹn Om ah hùm

 57. Thanh Hương says:

  Om Mani Padme Hum

 58. Minh Tâm says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài rồi ạ! Con cám ơn Thầy ạ!

  Om mani padme hum!

 59. Lan Trần says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 60. Mật Khánh Ngân (Le Mai Dung) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con, Mật Khánh Ngân (Lê Mai Dung) đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thánh công hạnh của huynh Mật Nhất Nguyên đã viết bài, chỉ ra những điều sai trái, khuất tất của Thư viện Hoa sen với những luận cứ luận chứng cụ thể. Nhờ bài viết mà chúng con thấy rõ được bộ mặt thật núp dưới bóng một trang mạng nhà Phật. Biết bao người đã giao nhầm niềm tin từ 1994 đến nay. May thay, muộn vẫn còn hơn không, vì giờ đã có Mật Gia Song Nguyễn dưới sự dẫn dắt của bậc Tuệ Tri Thức, con tin rằng, những con người ấy, sẽ có cơ hội thấy được ánh sáng chánh Pháp, và sớm vềnương tựa bên bậc Tuệ tri thức.

  Cầu nguyện huynh Mật Nhất Nguyên tinh tấn trong thực hành pháp, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho những ai đã lầm tin vào TVHS sớm tìm thấy ánh sáng chánh Pháp.

  Cầu nguyện cho những kẻ đứng sau TVHS sớm hồi tâm chuyển ý mà trở về với quỹ đạo Chánh Pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 61. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 62. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật  Nhất Nguyên đã vạch trần bộ mặt giả dối của thu viện hoa sen

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu nguyện cho huynh Mật Nhất Nguyên thành tựu mọi ước nguyện chính đáng

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 63. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ! Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Nhất Nguyên đã tác pháp chiếu quang thư viện hoa sen.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 64. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết như tài liệu điều tra của huynh Mật Nhất Nguyên, bài viết chỉ rõ Thuvienhoasen tại Mỹ có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại, núp bóng tâm linh để hoạt động phi pháp mà lại ngông nghênh xuyên tạc, vu khống người khác. Con nhận thấy thuvienhoasen này là một tổ chức “ảo” có dấu hiệu của tội phạm rửa tiền.

  Con cảm tạ ơn Thầy, con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện huynh Mật Nhất Nguyên sức khoẻ, mọi sự hanh thông.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

   

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đúng như trò viết!

   • Mật Thanh Luật says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Om mani padme hum!

  • Mật Thanh Luật says:

   Kính bạch Thầy!

   Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.

   Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

   Om mani padme hum!

 65. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 66. Mật thúy says:

  Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của Mật Thất Nguyên , Mật thúy cũng không ngờ rằng một Thư Viện lớn như Thư Viện Hoa Sen lại là chỗ bán bánh chúng thu lại trốn thế như vậy .Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 67. Phạm Văn Khang says:

  Kính bạch Thầy. Con là Phạm Văn Khang. Con ở Quảng Ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.

 68. Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng (9 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Om mani pedme hum

 69. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với bài viết của đạo hữu Mật Nhất Nguyên. Thế đấy, thư viện hoa sen là một tổ chứ lừa đảo hòng thu lợi bất chính làm giàu cho bản thân mình, đã vậy còn phạm tội nữa chứ . Những ai tin theo thư viện này sẽ chỉ tích lũy nghiệp bị đoạ lạc mà thôi, nhưng chắc không ai thèm tin nữa rồi. Tội đồ dân tộc, tội đồ của toàn thể nhân loại chính là những kẻ gieo rắc tà kiến như thư viện này đây, sớm tiêu vong thôi.

  Cầu nguyện chúng sanh biết khiêm cung và hổ thẹn!

  Om mani padme hum !

 70. Mật Hoa Dung (10 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh của Mật Nhất Nguyên đã tác pháp tới thư viện hoa sen.

  Con cầu nguyện cho sức  khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm bị tiêu trừ .

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 71. Mật Chân Tính (13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Thư viện Hoa Sen đúng là” treo đầu dê bán thịt chó” lại còn trốn tránh đóng thuế và nói là không vụ lợi nhưng lại có tính chất vụ lợi.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 72. Nguyễn Thị Quyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Cảm ơn huynh Mật Nhất Nguyên đã viết bài chia sẻ
  Con cảm tạ ơn Thầy
  Cầu cho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 73. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Nhất Nguyên đã tác pháp chiếu quang đến Thư viện Hoa sen, nhằm chỉ ra sự không minh bạch của tổ chức này là một tổ chức phi pháp, trốn thuế, hoạt động vụ lợi dựa trên danh nghĩa Phật pháp, giúp cho chúng sanh thấy được bản chất ngụy quân tử của Thư viện Hoa sen mà thức tỉnh, cảnh giác với tổ chức hoạt động phi pháp và trục lợi này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 74. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ những lời chia sẻ của huynh Mật Nhất Nguyên dành cho Thư Viện Hoa Sen, treo đầu dê bán thịt chó. Bọn họ là một tổ chức phi lợi nhuận để đúc túi dành cho bản thân họ thôi, mà họ còn phạm pháp nữa chứ, làm ăn thất đức như vậy thì sớm muộn cũng tiêu vong thôi. Đệ tạ ơn pháp huynh Mật Nhất Nguyên đã chia sẻ bài viết thật là sâu sắc và lợi lạc

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh biết hổ thẹn và khiêm nhường.

  Om Mani Padem Hum

 75. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Mật Nhất Nguyên đã cung cấp những thông tin bất ngờ về sự thật của kẻ hạ trí núp bóng Phật pháp rêu rao ” phục vụ cộng đồng không vụ lợi” nhưng thực ra là hành vi “treo đầu rê bán thịt chó” chục lợi bất chính của thư viện hoa sen.
  Qua bài viết đã giúp bạn đọc có cái nhìn trực diện về thư viện hoa sen là một trang mạng hoạt động chui, mượn đạo tạo đời, từ đây bạn đọc không còn bám chấp vào cái vỏ bọc bề ngoài ngoại quốc hoành tráng mà nhầm lẫn cặn là vàng .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ban cho chúng con cặp kính trạch pháp nhãn để nhận biết và đón nhận ánh sáng chánh kiến Phật đà dùng ánh sáng chánh kiến dưới sự chỉ dạy của Thầy để chiếu soi đẩy lùi bóng đêm vô minh tà kiến tránh được những chiếc bẫy của kẻ hạ trí đội lốt tu hành răng ra đẹp đẽ như cầu vồng giữa hạ.
  Cảm ơn đạo hữu Mật Nhất Nguyên đã chia sẻ thông tin.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 76. Mật Bich Liên says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỉ tám thán thiện hạnh của huynh Mật Nhất Nguyên đã viết bài chia sẻ thông tin về trụ sở hoạt động của Thư viên hoa sen. Qua bài viết, con hiểu được bản chất thực sự của TVHS không phải là 1 văn phòng rộng lớn mà chỉ là 1 sạp bán bánh trung thu, hoạt động thương mại, dưới hình thức quyên góp từ thiện, in ấn và mua bán kinh sách. TVHS chỉ mang cái bóng ” dịch vụ phục vụ cộng đồng không vụ lợi “, che dấu những hành vi vụ lợi, xuyên tạc, trả thù cá nhân, Chính vì mượn đạo tạo đời, lợi dụng trang mạng Phật pháp để trục lợi cá nhân nên TVHS dù đã hoạt động 30 năm nhưng y báo của TVHS cũng chỉ là sạp bán bánh trung thu. Cảm ơn huynh Mật Nhất Nguyên đã chia sẻ thông tin. Cầu nguyện cho mọi ước nguyện chánh đáng của huynh đuọc viên thành.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn có ý thức khiêm tốn và biết hổ thẹn. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ. Om Mani Padme Hum.

 77. Mật Ly says:

  Kính Bạch Thầy

  Con tán thán công đức của huynh Mật Nhất Nguyên  đã làm rõ hành vi sai trái,vi phạm pháp luật trên đất nước Mỹ Thư Viện Hoa Sen chỉ nơi bán bánh trung thu,có văn phòng lớn núp bóng Phật Pháp,trục lợi cá nhân,gây hiểu lầm cho cộng đồng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ .

  Om mani padme hum

 78. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 79. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ những dòng chia sẻ tác pháp chiếu quang và luận chứng, luận cứ của huynh Mật Nhất Nguyên dành cho Thư Viện Hoa Sen

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padem Hum

 80. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy Cô khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 81. Mật Tuấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Nhất Nguyên về bài viết về thư viện hoa sen, bài viết nêu lên sự thật về tổ chức này là núp bóng, vụ lợi, xuyên tạc chỉ là thùng rổng kêu to thôi, cảm ơn huynh Mật Nhất Nguyên đã chia sẽ.
  Con cầu nguyện cho Thầy và Cô luôn khỏe mạnh.
  Con cầu nguyện cho virut corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 82. Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của huynh Mật Nhất Nguyên đã tác pháp chiếu quang noi theo tinh thần của Thầy. Qua bài viết con không ngờ rằng thư viện hoa sen lại không có 1 trụ sở, địa chỉ đoàng hoàng mà phải núp bóng dưới sạp bán bánh trung thu.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho huynh Mật Nhất Nguyên ngày càng tinh tấn.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status