Jan 17, 2019

Posted by in Giáo điển | 75 Comments

Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 8: NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI

Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 8: NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI

Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí:

CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI

Bài 8: NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI

Trong bài 7 Thầy đã nhấn mạnh Bát pháp Quy y là một trong những điều kiện cần hết sức quan trọng cho hoạt động tâm linh Chánh kiến đạt trình độ nhất tâm (tam muội). Tựa như khung sườn của mái che tự chế, Bát pháp Quy y có 8 trụ cột tạo thành bóng lành cho hành giả nương tựa thần lực Bổn tôn, Đạo sư, Dakini, đặc biệt là vị Thầy của mình được lưu ý ở mục số 8: Vị Thầy đại diện cho Tam bảo, sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ.

Liên Hoa Sanh Đại Sĩ

Ngài Milarepa đảnh lễ Đạo sư Marpa

Ngài Tilopa thử thách đệ tử Naropa

Theo trường phái Kim cang thừa của đạo Phật, điều giới cao diệu nhất là 1/14 Mật giới chính thống là “tôn kính, không chỉ trích, phê bình vị Thầy. Trong một lần khai thị một Đạo sư thánh giả của Mật thừa Tây Tạng từng nói: “Nếu vị Thầy mình muốn giết chết toàn bộ loài người trên thế giới, hãy bình tâm và đừng khởi phát niệm tượng xấu ác về ngài ấy”. Thực nghĩa câu này không hàm ý vị Thầy phạm nghiệp sát sanh mà chủ ý muốn đề cao diệu giới Mật thừa số 1/ 24 giới tổng quát, chớ vị đạo sư nào cũng hiểu Nhân Quả. Hơn nữa, công hạnh của bậc đạo sư làm sao đệ tử có thể suy lường được? Do vậy, trong trước tác Nhập bồ tát hạnh, ngài Tịch Thiên khẳng định: “Khởi niệm xấu ác đối với một hành giả Bồ tát giới trong một giây sẽ gây nhân đọa địa ngục trong một kiếp”.

Đương nhiên, ở đây chỉ chung cho mọi chúng sanh, không riêng gì loài người, chẳng phải riêng kẻ ngoại đạo, người trong đạo hay là học trò, đệ tử của ngài ấy. Chuyện kể rằng một hôm có một người liếc mắt ác cảm với một thầy tu đạo Phật là một đạo sư Bồ tát giới, sau khi chết đọa làm ngạ quỷ. Trong thân ngạ quỷ hắn lại gặp ngài ở cõi đó và thêm một lần liếc mắt ác cảm, liền đọa luôn xuống địa ngục. Đây là một bài học đắt giá cảnh báo cho những ai tà kiến, chấp thủ tâm linh. Tuy vậy những gì không biết thì phạm lỗi vô tình, đã biết mà cố tình hay ngã mạn vì tôi, của tôi, do tôi sẽ gánh chịu hậu quả tương ưng.

Mặt khác, chúng ta thực hành chánh kiến quang minh tam muội mà phạm lỗi sai về chánh kiến tôn kính, thử hỏi rằng có thể lái thuyền khi một chân đặt trên chiếc này còn chân kia cùng lúc đặt lên chiếc khác? Do vậy, có người được phép thực hành hoặc cho dù được truyền pháp đích thực vẫn không có một tiến bộ tâm linh nào bởi họ thiếu một trong bốn phương diện chánh kiến, sẽ trở thành tà kiến, là điều 8/18 giới nguyện chính Bồ đề tâm là “tà kiến” một khi họ bất kính Đạo sư của mình (khởi niệm xấu, phê bình, chỉ trích vị Thầy dạy đạo khi đã được nhận làm đệ tử).

Một khi phạm Mật giáo giới, Bồ đề tâm nguyện giới với những 5 hành vi thuộc nhóm người tà kiến trong đó có điều thứ 4 là “nghe lời lành mà không để ý”, coi như công trình tâm linh của lâu đài chánh kiến bị hư hoại từ nền nhà, thử hỏi xây cao và to sẽ hậu quả gì? Vậy làm sao để tránh phạm lỗi nghiêm trọng này? Đơn giản như sau:

1/ Đọc bài và comments dù ngắn vẫn là thể hiện sùng kính Đạo sư qua sự tuân lời Thầy dạy không móng nghĩ suy

2/ Nhận thức rằng những cơn mưa nộ pháp Kim cương đều tác dụng gột rửa tà tâm, ác kiến, và ngụy biện của học trò, đệ tử chớ không vì một lý do nào khác của vị Thầy, bởi chỉ có bậc thầy chân chánh mới có thể sử dụng nộ pháp, là vị thuốc đắng dã tật mặc dù sự thật mất lòng. Cho nên thay vì cay đắng, xấu hỗ, ngậm hờn thì xem đó là cơ hội tốt cho công trình xây dựng lâu đài chánh kiến quang minh tam muội của mình. Đó là tại sao 7 gia tài thánh đức của Phật gia thì quý cao hơn tàm, có nghĩa là “hổ thẹn với mình tốt hơn, cao quý hơn xấu hỗ với người.

3/ Quán xét lại bản thân bị rơi vào 6 trường hợp như Thầy chỉ ra trong Bài 4 “Lợi ích của chánh kiến và tác hại của tà kiến” như sau:

Hậu quả cụ thể của những người thực hành Phật pháp thiếu chánh kiến là (1) tu nhiều được ít (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật

4/ Sám hối tự giác, kịp thời với vị Đạo sư bằng hình thức thấp nhất điện thoại sau đó là thư sám hối, sau cùng là đến tận nơi, gặp tận mặt để cúng dường sám hối theo tinh thần “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của thánh giả Mã Minh giáo huấn. Có nói rằng không sợ phạm lỗi chỉ sợ không kịp tĩnh thức sám hối.

Các trò nên biết và hiểu như trên không phải để mặc cảm bản thân mà là thấy rõ được đường đi để dễ cất bước. Lưu ý thêm là những trò tuy chưa Quy y Tam bảo nhưng vẫn tuân thủ đúng theo 8 mô thức tâm linh ấy để dọn đường trên đạo trình chuẩn bị tâm thức phù hợp với những tu pháp mà Đức Phật đã chỉ ra. Thầy cũng tự hào rằng các học trò, đệ tử Mật gia Song Nguyễn đa phần đều thể hiện tốt thái độ sùng kính Đạo sư vì được hiểu sâu sắc qua đọc bài trên chanhtuduy.com. Những trường hợp ngoại lệ phạm lỗi là ít nhưng tốt nhất là đừng bao giờ. Thầy tế nhị không nêu đích danh nhưng Thầy cảnh báo những cá nhân như vậy, phải nhanh chóng kịp thời hoàn thành pháp sự sám hối của mình để khỏi uổng công tu nhiều được ít. Thầy cầu nguyện tất cả chúng sanh được trang bị nhận thức tàm quý và thấm đẫm tinh thần tĩnh thức vì lợi mình và lợi người.

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 17/01/2019

Thinley- Nguyên Thành


Bản dịch tiếng Anh: Thanh Tri – the 2nd Mind Dharma: SAMYAGDRSTI – PRABHA SAMADHI – Part 8: THINGS TO NOTICE AS YOU PRACTICE SAMYAGDRSTI – PRABHA SAMADH (Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 8: NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI)I (

Bản dịch tiếng  Hindi : अष्टम लेखः सम्यग्दृष्टि –प्रभा समाधि के अभ्यास के समय ध्यान देने योग्य बातें (Đệ nhị Tâm pháp: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 8: NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI)


Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI:

Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU

Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?

Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN 

Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN

Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN?

Bài 6: LÀM SAO ĐỂ CHÁNH KIẾN ĐƯỢC QUANG MINH?

Bài 7: LÀM SAO ĐỂ QUANG MINH THÀNH TAM MUỘI?

Bài 8: NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI

Bài 9: CƠ CẤU VẬN HÀNH CỦA TÂM PHÁP “CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI”

Bài 10: TÂM SỰ CỦA KẺ LUÔN MONG ĐƯỢC NOI GƯƠNG HẠNG NGƯỜI THỨ BA

 1. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ  !

  Om mani padme hum !

 2. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy: “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 8: NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI”

  Con hoan hỷ với tốc độ viết “siêu nhanh” của Thầy và luận giảng các góc cạnh về đệ nhị tâm pháp: chánh kiến quang minh tâm muội theo lớp lang thứ tự từ chánh kiến, đến quang minh và cách thực hành để được tam muội.

  Trong bài viết này con hiểu rằng bát pháp quy y là điều cần thiết để thực hành chánh kiến quang minh tam muội bởi vì “Bát pháp Quy y có 8 trụ cột tạo thành bóng lành cho hành giả nương tựa thần lực Bổn tôn, Đạo sư, Dakini, đặc biệt là vị Thầy của mình được lưu ý ở mục số 8: Vị Thầy đại diện cho Tam bảo, sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ.” Điều quan trọng để hành giả thực hành chánh kiến để được quang minh và đạt được tam muội thì yếu tố cần nhất là nền tảng giác ngộ vững chắc. Ngài Dilgo Khyentse Rinpoche đã viết: “Không có lòng sùng mộ, hạt giống giải thoát sẽ khô héo và chết, trong khi với lòng sùng mộ, mọi phẩm tính cao quý của con đường giác ngộ sẽ ngày càng phát triển.” và “Lòng sùng mộ trọn vẹn sẽ mang đến lực gia trì trọn vẹn; Không hoài nghi sẽ mang đến thành công trọn vẹn. Chính nhờ lòng sùng mộ như vậy mà sự chứng ngộ trí tuệ sẽ sinh khởi trong chúng ta. Mọi phẩm tính quý giá .. đều sinh ra từ sự gia trì của Đạo sư.”

  Con hoan hỷ với những luận giảng rõ ràng của Thầy và con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ ra cho con phương pháp thực hành để có được năng lực gia trì từ vị Thầy,  bao gồm:

  1/ Đọc bài và comments dù ngắn vẫn là thể hiện sùng kính Đạo sư qua sự tuân lời Thầy dạy không móng nghĩ suy

  2/ Nhận thức rằng những cơn mưa nộ pháp Kim cương đều tác dụng gột rửa tà tâm, ác kiến, và ngụy biện của học trò, đệ tử chớ không vì một lý do nào khác của vị Thầy, bởi chỉ có bậc thầy chân chánh mới có thể sử dụng nộ pháp, là vị thuốc đắng dã tật mặc dù sự thật mất lòng. Cho nên thay vì cay đắng, xấu hỗ, ngậm hờn thì xem đó là cơ hội tốt cho công trình xây dựng lâu đài chánh kiến quang minh tam muội của mình.

  3/ Quán xét lại bản thân xem có bị rơi vào 6 trường hợp do hậu quả cụ thể của những người thực hành Phật pháp thiếu chánh kiến là (1) tu nhiều được ít (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật.

  4/ Sám hối tự giác, kịp thời với vị Đạo sư bằng hình thức thấp nhất điện thoại sau đó là thư sám hối, sau cùng là đến tận nơi, gặp tận mặt để cúng dường sám hối theo tinh thần “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của thánh giả Mã Minh giáo huấn.

  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy và hoan hỷ tuân theo.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 3. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài liên tục của Thầy về chánh kiến quang minh tam muội, trong đó nếu muốn nương tựa vào Thầy Phật Pháp Tăng thì cần được quy y có bát pháp quy y để chính thức là thái tử hoàn vũ làm hành trang cho hoạt động tâm linh. Đối với trường phái kim cang thừa thì sùng kính Đạo sư mới là nền tảng giác ngộ, bậc Đạo sư chỉ đường giúp chúng con chuyển hóa tâm thức, lìa mê về giác.

  Quy y thì hành giả phải trang bị chánh kiến phải có chánh kiến trong thờ tự, trong tôn kính, trong luận điểm, trong giải thoát và theo bát chánh đạo đúng theo quỹ đạo chánh pháp để đạt được thế sự hanh thông, hạnh phúc tự tâm, thành đạt xã hội. Đồng thời trang bị trạch pháp nhãn để đứng vững trong bát phong và tà kiến khắp nơi.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh hữu duyên được đến với Phật pháp.

  Om mani padme hum

 4. Mật Tịnh Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi, đã cảnh tỉnh chúng con về những hậu quả khôn lường của của việc vi phạm trọng giới số 1 là “Tôn kính, không chỉ trích, phê bình Vị Thầy”!

  Người đệ tử khi phạm trọng giới số 1 của Mật giáo giới thì coi như công trình tâm linh của lâu đài chánh kiến bị hư hoại từ nền nhà. Do vậy, người đệ tử có được phép thực hành hoặc cho dù được truyền pháp đích thực vẫn không có một tiến bộ tâm linh nào bởi họ thiếu một trong bốn phương diện chánh kiến, sẽ trở thành tà kiến.

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng con về 04 điều cần khắc cốt ghi tâm để tránh phạm lỗi nghiêm trọng (phạm trọng giới số 1 của Mật giáo giới)!

  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy. Con sẽ nghiêm túc tự kiểm điểm, quán xét lại bản thân mình, từ đó con sẽ có những hành động cụ thể (theo quỹ đạo Chánh pháp), bởi nếu tri – hành bất nhất thì sẽ chẳng đi đến đâu.

  Con kính đảnh lễ Vị Thầy!

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của các chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM

 5. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nhắc nhở và giáo huấn cho bất kỳ chúng sanh hữu duyên nào kể cả bạn đọc, học trò, hội viên về lỗi ” tà kiến” do vô tình hay cố ý tự phá hoại nền tảng xây dựng lâu đài chánh kiến bởi thực hành chưa đúng ” chánh kiến trong tôn kính”. Qua bốn đề mục trong bài viết đã nêu là kim chỉ nan để chúng con có được cơ hội sám hối kịp thời những nghiệp nhân này, cơ hội vùi bồi lại phần công đức tích tập để không làm thất thoát. Và đây cũng là điều kiện kiên quyết để học trò, hội viên và đệ tử chúng con biết và hành sao cho đúng với quỹ đạo chánh kiến, nền tảng vững trắc để dự có cuộc sống an lạc hiện kiếp và thành tựu tâm linh.

  Con xin ghi nhớ lời dạy. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và chia sẻ cho chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho con luôn chánh niệm, tỉnh thức và chú tâm trong đúng quỹ đạo chánh kiến trong trục Thầy Phật Pháp Tăng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 6. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, nhắc nhở, giúp con hiểu được rằng để người hành giả đạt đến trình độ nhất tâm (tam muội) trong quá trình thực hành, rèn luyện Chánh kiến, thì điều quan trọng chính là sùng kính Đạo sư, vị Thầy của mình. Bởi Thánh giả Mã Minh đã khẳng định: “Sùng kính vị Thầy là nền tảng Giác ngộ” (50 kệ tụng sùng kính Đạo sư).

  Như trong bài giảng về “Bát Pháp Quy y” trong pháp hội hằng thuận 2016, vị Thầy đã chỉ dạy tám lợi ích lớn lao khi người hành giả Quy y Tam Bảo và thực hành Bát pháp Quy y: (1) Sau khi Quy y, con có danh phận cao quý, là “thái tử Hoàn Vũ”, không cần phải thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật; (2) Con có cơ hội được giữ 05 giới giải thoát cá nhân; (3) Nghiệp vô minh từ vô thủy kiếp cũng sẽ chấm dứt tại thời điểm con được Quy y Tam Bảo; (4) Khi Quy y Tam Bảo, con không chỉ tích tập công đức mà những phước đức thế gian cũng sẽ đi theo và khi quy y thì con có cơ hội thành tựu cả về đường đời cũng như đường đạo; (5) Huệ mạng của bản thân con cũng sẽ không bị hại bởi loài người cũng như không phải loài người; (6) Những ước nguyện thầm kín chính đáng có cơ hội được viên thành; (7) Sau khi Quy y Tam Bảo, con có cơ hội không bị rơi vào cõi thấp (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh); (8) Con cũng sẽ có cơ hội giác ngộ trong tương lai bởi Quy y là nền tảng của giác ngộ, dù có lâu dài nhưng rồi cũng sẽ giác ngộ.

  Như vậy, nếu như bản thân con không thực hành tốt Bát pháp Quy y, đặc biệt là nếu con không trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư thì cũng có nghĩa là bản thân con đang phủ nhận những lợi ích lớn lao như trên, không thể đạt được mục tiêu hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con xin ghi nhớ bốn điều mà vị Thầy đã từ bi nhắc nhở trong bài viết để từ đó quán xét bản thân, để không uổng công tu nhiều được ít.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 7. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này. Con cảm ơn Thầy tiếp tục luận giải về các góc độ của Chánh kiến quang minh tam muội với “Những lưu ý cần biết khi đến với chánh kiến quang minh tam muội” như sau: Bát pháp Quy y là điều kiện cần cho hoạt động tâm linh Chánh kiến đạt trình độ nhất tâm (Tam muội), là cột trụ của lâu đài chánh kiến, đặc biệt là vị Thầy ở mục lưu ý số 8: Vị Thầy đại diện cho Tam Bảo, sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ. Vì thế nên trường phái Kim cang thừa của đạo Phật, điều giới cao diệu nhất là 1/14 Mật giới chính thống là “tôn kính, không chỉ trích, phê bình vị Thầy”. Vì sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ như thánh giả Mã Minh đã xác quyết và một trong 4 phương diện của chánh kiến là “chánh kiến tôn kính”. Nếu chúng con không tôn kính vị Thầy của chúng con nghĩa là không có “chánh kiến tôn kính”  trong khi Ngài là đại diện cho Phật, Pháp, Tăng thì hiển nhiên chúng con không có được “nền tảng giác ngộ”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy  chúng con trong việc tránh vi phạm Mật giáo giới, Bồ đề tâm nguyện với phương  cách đơn giản, phù hợp với thời đại, quốc độ, dân tộc . Và trong trường hợp vì mất tĩnh thức mà vi phạm chúng con biết được cần và nên làm gì để sám hối như sau:

  +Đọc bài và comment dù ngắn vẫn là thể hiện sùng kính Đạo sư qua sự tuân lời Thầy dạy không móng nghĩ suy.

  +Nhận thức rằng những cơn mưa nộ pháp Kim cương đều có tác dụng gột rữa tà tâm, ác kiến, và ngụy biện của học trò, đệ tử chớ không vì một lí do nào khác của vị Thầy, bỏi chỉ có bậc thầy chân chánh mới có thể sử dụng nộ pháp, là vị thuốc đắng dã tật mặc dù sự thật mất lòng.

  +Quán xét lại bản thân bị rơi vào 6 trường hợp như Thầy chỉ ra trong bài 4 “Lợi ích của chánh kiến và tác hại của tà kiến”.

  +Sám hối tự giác, kịp thời với vị Đạo sư bằng hình thức thấp nhất điện thoại sau đó là thư sám hối, sau cùng là đến tận nơi, gặp tận mặt để cúng dường sám hối theo tinh thần “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của thành giả Mã Minh giáo huấn. Có nói rằng không sợ phạm lỗi chỉ sợ không kịp tĩnh thức sám hối.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu bộ môn Yoga Thanh Trí được phổ truyền muôn nơi.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con hoan hỷ đọc bài 8 : “ ĐỆ NHỊ TÂM PHÁP THANH TRÍ : NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI “ . 

  Con hoan hỷ với những luận giảng của Thầy và con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ ra những những điều cần thiết để đến  với chánh kiến Quang Minh Tam Muội điều quan trọng là hành giả phải thực hành tốt bát pháp quy y bởi vì “ Bát pháp quy y có 8 trụ cột tạo thành bóng lành cho hành giả nương tựa thần lực Bổn Tôn , Đạo Sư DakiNi , đặc biệt là vị Thầy của mình  : Vì vị Thầy đại diện cho Tam Bảo , sùng kính Đạo Sư là nền tảng giác ngộ . Và điều quan trọng để hành giả thực hành chánh kiến  là đọc bài và comment dù ngắn vẫn là thể hiện sùng kính Đạo Sư qua sự tuân lời Thầy dạy .Nhận thức rằng vị Thầy chân chính tuyệt vời nhất là người tấn công vào những lỗi lầm tiềm ẩn và có tác dụng gột rửa tà tâm , ác kiến . Những lời nộ pháp thì chính là liều thuốc đắng giã tật quý báu giúp hành giả nhận thức được những sai lầm trong mọi hành vi thân ngữ tâm của mình để dẹp bỏ bản ngã của bản thân do vô minh che lấp bản tâm bất sinh , bất diệt để đạt được giác ngộ .Những người thực hành phật pháp mà không có vị Thầy chân chính hiểu biết về chánh kiến  (1) tu nhiều được ít  (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) ngã chấp ( chấp vào cái tôi ) và pháp chấp ( chấp vào pháp tu ) ngày một tăng ( 4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh vào cõi Phật .

  Những hành giả phạm vào thanh quy phải nên kịp thời sám hối ( Bằng hình thức thấp nhất là điện thoại sau đó là thư sám hối , sau cùng là đến tận nơi gặp tận mặt để cúng dường sám hối theo tinh thần “ 50 kệ tụng sùng Kính đạo sư “ của Thánh giả Mã Minh giáo huấn .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy bằng phương tiện giáo hoá của vị Thầy đã giúp chúng con được trang bị Trạch pháp nhãn , xây dựng nền tảng chánh kiến nhờ vậy chúng con có căn cơ chậm lụt nhưng vẫn có thể thong dong trên đạo lộ dẫn đến thành phố giải thoát . 

  Con xin ghi nhớ lợi dạy của Thầy .Và con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum! 

 9. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc và hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã với bài viết số 8: “Những lưu ý cần biết khi đến với chánh kiến quang minh tam muội”. Qua những điều Thầy đã lưu ý chúng con khi đến với đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí này, con càng nhận thấy điều kiện tiên quyết xây nền móng cho tu pháp cũng như với tất cả những Tâm pháp Thanh Trí còn lại, vẫn là “sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”. Nếu “không có lòng sùng kính Đạo sư thì không có gì hết”, “giống như cây không có gốc thì không thể nào có thân, cành và lá được” (http://chanhtuduy.com/goc-re-tu-tri-nam-o-dau/). Trong bài này Thầy đã luận giải để chúng con được hiểu, khi bất kính Đạo sư thì đã tự phá vỡ nền nhà chánh kiến mà mình đang cố gắng bao công sức để xây dựng, tự phá đi trụ cột thứ 8 của mái che Bát pháp quy y, chống trái với vị Đạo sư của mình vì nghe lời lành mà không để ý, phá vỡ điều 8/18 giới nguyện chính Bồ đề tâm là “có tà kiến”.

  Bên cạnh đó Thầy còn cho chúng con “toa thuốc tâm linh” để “phòng bệnh”:

  1/ Đọc vài và comments thường xuyên

  2/ Nếu nhận nộ pháp từ vị Thầy, thay vì xấu hỗ, ngậm hờn thì xem đó là cơ hội tốt cho công trình xây dựng lâu đài chánh kiến quang minh tam muội của mình.

  3/ Quán xét bản thân có bị rơi vào 6 trường hợp sau hay không: 1) tu nhiều được ít, (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt, (3) ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng, (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm, (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ, (6) khó thác sanh vào cõi Phật.

  4/ Sám hối tự giác, kịp thời với vị Đạo sư bằng hình thức thấp nhất là gọi điện thoại, sau đó là thư sám hối, sau cùng là đến tận nơi, gặp tận mặt để cúng dường sám hối theo đúng tinh thần “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của Thánh giả Mã Minh giáo huấn.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết và cảm tạ Thầy đã cho chúng con “toa thuốc tâm linh” trên để tránh rơi vào trọng giới bất kính Đạo sư mà hủy hoại công trình tâm linh của mình!

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

   

 10. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 8: Những lưu ý cần biết khi đến với chánh kiến quang minh tam muội”.

  Qua những lời dạy của vị Thầy con hiểu thêm rằng để hoạt động Chánh kiến đạt trình độ nhất tâm (tam muội) thì bát pháp Quy y là một trong những điều cần hết sức quan trọng. Trong 8 trụ cột tạo thành bóng lành cho hành giả nương tựa thần lực Bổn tôn, Đạo sư, Dakini, mục số 8 cần được lưu ý “Vị Thầy đại diện cho Tam bảo, sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”.

  Quả thực chúng con nhiều lần đọc “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư”, ai cũng nhớ lời dạy “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”, nhưng nay qua những luận giải của vị Thầy con mới hiểu thêm rằng việc sùng kính Đạo sư chính là thực hành Chánh kiến về tôn kính – một trong bốn phương diện của chánh kiến. Nếu thiếu điều này hành giả dù đã được truyền pháp đích thực vẫn không có tiến bộ tâm linh nào.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con 4 bước thực hiện để tránh phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng là “Bất kính với Đạo sư”, một trọng giới của Mật giáo giới cũng như Bồ đề tâm nguyện giới với hành vi thuộc nhóm người tà kiến. Con xin ghi nhớ những lời dạy của vị Thầy và hoan hỉ y giáo phụng hành.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 11. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài 8: “Những lưu ý cần biết khi đến với Chánh kiến Quang minh Tam muội” trong “Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: Chánh kiến Quang minh Tam muội” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải chi tiết cho chúng con hiểu rõ hơn về mục số 8 trong Bát pháp Quy y: Vị Thầy đại diện cho Tam bảo, sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ. Để giúp cho chúng con tránh mắc phải lỗi sai về chánh kiến tôn kính, vi phạm trọng giới số 1 của Mật giáo giới. Khi vi phạm coi như công trình tâm linh của lâu đài chánh kiến bị hư hoại. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ cho chúng con cách để tránh phạm phải, con xin ghi nhớ 4 điều Thầy dạy:

  1/ Đọc bài và comments dù ngắn vẫn là thể hiện sùng kính Đạo sư qua sự tuân lời Thầy dạy không móng nghĩ suy.

  2/ Nhận thức rằng những con mưa nộ pháp Kim cương đều tác dụng gột rửa tà tâm, ác kiến, và nguỵ biện của học trò, đệ tử chớ không vì một lý do nào khác của vị Thầy, bởi chỉ có bậc thầy chân chánh mới có thể sự dụng nộ pháp, là vị thuốc đắng dã tật mặc dù sự thật mất lòng. Cho nên thay vì cay đắng, xấu hổ, ngậm hờn thì xem đó là cơ hội tốt cho công trình xây dựng lâu đài chánh kiến quang minh tam muội của mình.

  3/ Quán xét lại bản thân bị rơi vào 6 trường hợp Thầy chỉ ra do hậu quả cụ thể của những người thực hành Phật pháp thiếu chánh kiến là (1) tu nhiều được ít (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật.

  4/ Sám hối tự giác, kịp thời với vị Đạo sư bằng hình thức thấp nhất điện thoại sau đó là thư sám hối, sau cùng là đến tận nơi, gặp tận mặt để cúng dường sám hối theo tinh thần “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của thánh giả Mã Minh giáo huấn.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 8 : NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI” mà vị Thầy đã khai thị.
  Qua bài viết này con hiểu được rằng; Bát pháp Quy y là 8 trụ cột (làm khung sườn cần thiết quan trọng để xây dựng lâu đài Giác ngộ) để tạo thành bóng lành cho hành giả nương tựa thần lực Bổn tôn, Đạo sư, Dakini, đặc biệt là sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ : Vị Thầy đại diện cho Tam bảo.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chỉ dạy những lưu ý cho học trò, đệ tử chúng con và cũng như cho tất cả những ai tà kiến, chấp thủ tâm linh, nhờ đó để lấy làm bài học tránh gây nhân địa ngục do “bất kính Đạo sư”, cũng như tránh làm hư hoại công trình tâm linh của lâu đài chánh kiến do sụp đổ nền móng sùng kính :
  1. Đọc bài và comment dù ngắn vẫn thể hiện sùng kính Đạo sư qua sự tuân lời Thầy dạy không móng nghĩ suy.
  2. Nhận thức rằng những cơn mưa nộ pháp Kim cương đều tác dụng gột rửa tà tâm, ác kiến và ngụy biện của học trò, đệ tử chớ không vì một lý do nào khác của vị Thầy, bởi chỉ có bậc thầy chân chánh mới có thể sử dụng nộ pháp, là vị thuốc đắng giã tật giúp chúng con có cơ hội tốt cho công trình xây dựng lâu đài chánh kiến quang minh tam muội cho mình.
  3. Quán xét bản thân bị rơi vào 6 trường hợp hậu quả cụ thể của những người thực hành Phật Pháp thiếu Chánh kiến như (1) tu nhiều được ít (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) chấp ngã (chấp vào cái tôi) chấp pháp (chấp vào tu pháp) ngày một tăng (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật.
  4. Sám hối tự giác, kịp thời với vị Đạo sư bằng hình thức thấp nhất điện thoại sau đó là thư sám hối, sau cùng là đến tận nơi, gặp tận mặt để cúng dường sám hối theo tinh thần “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của thánh giả Mã Minh giáo huấn.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 13. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ khi đọc bài viết của Thầy

  Con cảm ơn lời chỉ dạy của Thầy đã cho con phương pháp Thực hành Pháp đúng đắn tránh rơi vào ngoại đạo

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Và trụ đế lâu dài của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  om mani padme hum

 14. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 8: NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI”

  Qua bài viết con hiểu rằng Bát pháp Quy y là một trong những điều kiện cần hết sức quan trọng cho hoạt động tâm linh Chánh kiến đạt trình độ nhất tâm (tam muội), đặc biệt là nương tựa vào vị Thầy, người đại diện cho Tam bảo vì “Sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ.” Để hoàn thành điều này, con cần:

  1/ Đọc bài và comments dù ngắn

  2/ Nhận thức rằng những cơn mưa nộ pháp Kim cương đều tác dụng gột rửa tà tâm, ác kiến, và ngụy biện của học trò, đệ tử chớ không vì một lý do nào khác của vị Thầy, bởi chỉ có bậc thầy chân chánh mới có thể sử dụng nộ pháp, là vị thuốc đắng dã tật mặc dù sự thật mất lòng.

  3/ Quán xét lại bản thân bị rơi vào 6 hậu quả cụ thể của những người thực hành Phật pháp thiếu chánh kiến là (1) tu nhiều được ít (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật.

  4/ Sám hối tự giác, kịp thời với vị Đạo sư bằng hình thức thấp nhất điện thoại sau đó là thư sám hối, sau cùng là đến tận nơi, gặp tận mặt để cúng dường sám hối theo tinh thần “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của thánh giả Mã Minh giáo huấn. Có nói rằng không sợ phạm lỗi chỉ sợ không kịp tĩnh thức sám hối.

  Con cảm tạ vị Thầy từ bi đã chỉ ra 4 điểm cần lưu ý đó để chúng con vượt qua những trở ngại và nghi hối trên con đường tiếp cận Giác ngộ. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 15. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 8: NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI.

  Qua bài viết con hiểu rằng nền móng để xây dựng lâu đài chánh kiến vững chắc chính là :”sùng kính Đạo sư” . Bên cạnh đó chúng con cần luôn nhận thức rằng vị Thầy chính là suối nguồn của mọi thành tựu thế gian lẫn xuất thế gian .

  “Mặt khác chúng ta thực hành chánh kiến quang minh tam muội mà phạm lỗi sai về : chánh kiến tôn kính , thử hỏi rằng có thể lái thuyền khi một chân đặt lên chiếc này còn chân kia cùng lúc đặt lên chiếc khác”.

  Một khi phạm vào Mật giáo giới, Bồ đề tâm nguyện giới với hành vi thuộc nhóm tà kiến là ” nghe lời lành mà không để ý” thì coi như công trình tâm linh của lâu đài chánh kiến bị hư hoại từ nền nhà .

  Con cảm ơn vị Thầy đã kê toa 4 bài thuốc để tránh phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng này bằng cách :

  (1) thường xuyên đọc bài và comments trên chanhtuduy.com dù ngắn vẫn là thể hiện sự sùng kính Đạo sư qua sự tuân lời Thầy dạy không móng nghĩ suy.

  (2)nhận thức những cơn mưa nộ pháp Kim Cương từ vị Thầy là để gột rửa tà tâm, ác kiến và ngụy biện của học trò chớ không vì lý do nào khác bởi chỉ có những vị Thầy chân chính mới làm được điều này .

  (3) quán xét bản thân thử có bị rơi vào 6 trường hợp vị Thầy đã chỉ ra : tu nhiều được ít, việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt, chấp ngã và chấp pháp ngày càng tăng, gương mặt u ám khắc khổ, gặp nhiều rủi ro bất ngờ, khó thác sanh về cõi Phật.

  (4) sám hối tự giác, kịp thời đến vị Đạo sư . Có nói rằng không sợ phạm lỗi chỉ sợ không kịp tĩnh thức để xám hối .

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 16. Mật Pháp Khánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này, con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho bài pháp vô cùng lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy và Cô trụ thế vì lợ lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 17. Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con bài pháp quý giá về “ Những điều cần biết khi đến với chánh kiến quang minh tam muội”.

  Qua bài viết con hiểu được rằng tất cả hành vi thân ngữ tâm của chúng con tưởng chừng như có công đức nhưng vì không có tâm sùng kính Đạo sư nên đều là tà kiến và sẽ chịu hậu quả khủng khiếp mà Ngài Bồ Tát Long Thọ đã khẳng định.

  Ngài Đại Sỹ Liên Hoa Sanh cũng đã chỉ dạy:

  “ Thầy con công đức như nhiều như lớp lớp mây.

  Nhưng trừ phi con người có cánh đồng lòng sùng mộ

  Trận mưa ban phước sẽ không rơi xuống”.

  Vì vậy tâm sùng kính Đạo sư sẽ là yếu tố quyết định đến kết quả tâm linh và đạo trình giải thoát của người đệ tử.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con liều “Vacxin tâm linh” quý giá để chúng con tránh phạm lỗi nghiêm trọng làm hủy hoại thân căn và huệ mạng của chúng con, nhờ đó mà chúng con được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy và quán xét hành vi thân ngữ tâm mình theo quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện:

  “Hỡi Đại Sỹ Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về Phật Pháp

  Hỡi những bậc Toàn giác xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.

  Hỡi vị Thầy từ bi đồng với các Ngài chẳng khác xin để tâm đến con.”

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự  trường thọ của Thầy Cô cũng như đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp và  sự phát triển của Viện nghiên cứu tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh  tỉnh thức với trạng thái giác ngộ và thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 18. Kính bạch Thầy

  Con thật hoan hỷ được đọc tiếp bài viết của vị Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng rỏ ràng và nhắc nhỡ cảnh tỉnh chúng con trong việc đọc bài và comment để chúng con tích tập công đức

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả  chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 19. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu và luôn cảnh tỉnh  chúng  con  tránh  mắc  phải  sai  lầm

  Con  xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani padme hum

 20. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được, một hành giả đang trên đường học Phật như chúng con để xây dựng được một nền tảng chánh kiến vững chắc, đơn giản chúng con luôn thực hiện 4 điều sau đây để tránh rơi vào lỗi phạm nghiêm trọng của Mật giáo giới mà gây ra những hậu quả tâm linh.
  1. Đọc bài và comments dù ngắn vẫn là thể hiện sùng kính Đạo sư qua sự tuân lời Thầy  dạy không móng nghĩ suy.
  2. Nhận thức rằng những cơn mưa nộ pháp Kim cương đều tác dụng gột rửa tà tâm, ác kiến và ngụy biện của học trò, đệ tử chớ không vì một lý do nào khác của vị Thầy.
  3. Quán xét bản thân xem có rơi vào 6 trường hợp ” Lợi ích của chánh kiến và tác hại của tà kiến “. Hậu quả cụ thể của những người thực hành pháp thiếu chánh kiến là (1) tu nhiều được ít. (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt. (3) ngã chấp ( chấp vào cái tôi) và chấp pháp ( chấp vào pháp tu) ngày một tăng. (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm. (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ. (6) khó thác sanh về  cõi Phật.
  4. Sám hối tự giác, kịp thời với vị Đạo sư bằng hình thức thấp nhất điện thoại, sau đó là sám hối, sau cùng là đến tận nơi gặp tận mặt để cúng dường sám hối theo tinh thần ” 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư ” của thánh giả Mã Minh giáo huấn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho ước nguyện hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô tại chân trời Âu được thành công viên mãn.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 21. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc bài viết mới của vị Thầy rôi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giảng chi tiết giúp con hiểu được “những lưu ý cần thiết khi đến với chánh kiến quang minh tam muôi”; Theo đó con hiểu rằng Bát pháp quy y là cần thiết để thực hanh chánh kiến quang minh tam muội, vì: “Bát pháp quy y là 8 trụ cột (lam khung sườn cần thiết quan trọng để xây dựng lâu đài giác ngộ) tạo thành bóng lành cho hành giả lương tựa thần lực Bổn tôn, Đạo sư, Dakini, đặc biệt là vị Thầy của mình được lưu ý ở mục số 8 : vị Thầy đại diện cho Tam bảo, sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”. Từ đó, con hiểu được rõ hơn về sùng kính Đạo sư chính là thực hành chánh kiến về tôn kính(một trong 4 phương diện của chánh kiến). Và “nếu không có lòng sùng kính Đạo sư thì không có gì hết”, “giống cây không có gốc thì không thể nào có thân và lá được”. Vì vậy, nếu thiếu chánh kiến về tôn kính, dù hành giả đã được truyền pháp đích thực vẫn không có tiến bộ tâm linh nào.

  Con tạ ơn vị Thầy đã chỉ ra những phương pháp thực hành để có được năng lực gia trì từ vị Thầy – bậc Đạo sư Thanh Trí; Đó là:

  1. Đọc bài và comments dù ngắn vẫn là thể hiện sự sùng kính Đạo sư qua sự tuân lời thầy dạy không móng nghĩ suy.

  2. Nhận thức rằng những cơn mưa nộ pháp đều tác dụng gột rửa tà tâm, ác kiến và ngụy biện của học trò, đệ tử chớ không vì lý do nào khác của vị thầy, bởi chỉ có bậc thầy chân chính mới có thể sử dụng nộ pháp, là vị thuốc đắng dã tật mặc dù sự thật mất lòng. Cho nên thay vì cay đắng, xấu hổ, ngậm hờn thì xem đó là cơ hội tốt cho xây dựng công trình lâu đài chánh kiến quang minh tam muội của mình.

  3. Quán xét lại bản thân xem có bị rơi vào 6 trường hợp do hậu quả cụ thế của những người thực hành pháp thiếu chánh kiến (1) tu nhiều được ít, (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt, (3) chấp ngã(chấp vào cái tôi) và pháp chấp(chấp vào pháp tu), (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm, (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ, (6) khó thác sanh về cõi Phật.

  4. Sám hối tự giác, kịp thời với Đạo sư  bằng hình thức thấp nhất điện thoại, sau đó là thư sám hối, sau cùng là đến tận nơi, gặp tận mặt để cúng dường sám hối theo tinh thần “50 kệ tụng sùng kính đạo sư” của Thánh giả Mã Minh giáo huấn.

  Con xin ghi nhớ và tuân theo lời chỉ dạy của vị Thầy tôn quý.

  Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi chỉ giáo và ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩ và lợi lạc.

  Con nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh Trí, vì thành tựu của Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng YOGA Thanh Trí, vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Ma Ni Pad Me Hum

 22. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực tạ ơn vị Thầy đã sách tấn con ạ.

  Con nguyện cầu  Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vị đại nghiệp phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh Trí, vì thành tựu của Viện ITA, vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum

 23. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài “những lưu ý cần biết khi đến với chánh kiến quang minh tam muội” rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã cảnh tỉnh cho chúng con hậu quả của việc vi phạm trọng giới số 1 trong Mật giáo giới. Nếu bất kính với Đạo sư thì đã thiếu đi một trong 4 phương diện chánh kiến đó là chánh kiến tôn kính, đồng thời trở thành 1 kẻ tà kiến và như vậy việc xây dựng lâu đài giác ngộ chẳng khác nào đang xây lâu đài cát bên cạnh những con sóng liên tục ập tới. Con sẽ ghi nhớ những những lời nhắc nhở của Thầy để tránh phạm lỗi nghiêm trọng trên. Cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm tri hành hợp nhất và trưởng dưỡng nền tảng giác ngộ một cách chân thật. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật Pháp.

  Hỡi những Bậc toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.

  Om Mani Padme Hum.

 24. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nhắc nhở và cảnh tỉnh chúng con và chúng sanh về những hậu quả khôn lường của việc vi phạm trọng giới số 1 là “ Tôn kính, không chỉ trích, phê bình vị Thầy”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng và chỉ ra cho chúng con 04 phương pháp thực hành để có được năng lực gia trì từ vị Thầy. Con xin ghi nhớ lời dạy của vị Thầy và cầu nguyện bản thân con tinh tấn thực hành, chú tâm, tỉnh thức trên tinh thần “ sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ “ .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

   

   

 25. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 26. Tantra Mishataru says:

  Kính bạch Thầy!
  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Mishataru sang tiếng Việt như sau:
  Kính bạch Thầy!
  Con chân thành cảm tạ ơn Thầy vì đã viết bài viết này. Bây giờ con đã hiểu được tại sao tôn kính và trân quý vị Đạo sư là điều quan trọng dù ngài có làm điều gì hoặc nói gì thì chúng con cũng không nên khởi lên những tà niệm hay tà kiến về những hành động của ngài.
  Om Mani Padme Hum.

  ……………………………………………………………………………………………………….

  Dear Guru,
  Thank you so much for this article. I understand now why its important to honor and respect your Guru no matter what he does or say we should not have wrong thoughts or views about it.
  Om Mani Padme Hum

   

   

 27. Tantra Upatissa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Upatissa sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết này.

  Đọc bài viết của Thầy giúp con hiểu được tầm quan trọng của việc kết nối với vị Thầy và đệ tử cần giữ niềm tin kiên cố vào Thầy mình. Đệ tử nên xem chỉ trích kim cương của Thầy là liều thuốc quý để tịnh hóa nghiệp chướng và giúp đệ tử hoàn thiện nhân cách, vun bồi đạo hạnh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự giác ngộ của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ khổ đau và đạt được giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

  ………………………………………………………………………………………………………

  Dear Guru thanks for sharing this article.
  It explains the importance of having communication with Guru and desciples should have firm belief in Guru’s action. Desciples should consider criticism from Guru as Medicine which purifies their negative karma and help them improve their personalities.
  May Guru and his consort live long for sake of other beings and get enlightened.
  May all beings be free from suffering and get enlightened.
  Om Mani Padme Hum!!!

   

 28. Simon Michael says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Simon Michael sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy tôn quý!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã viết bài viết tuyệt vời này. Sự chỉ dạy của Thầy trong bài viết này rất quan trọng với đệ tử. Đệ tử cần biết tàm quý và sùng kính vị Thầy.

  Chúng con cảm tạ ơn Thầy. Chúng con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy để tâm gia hộ cho chúng con được trở thành đệ tử chân chính của Thầy, có được phẩm tính tàm quý cũng như sùng kính Đạo sư mà Thầy đã luận giảng trong bài.

  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  ……………………………………………………………………………………………………….

  Dear holy Guru,
  I appreciate you for this wonderful article. This guide you have given to us in this article is very important to disciple which are shame and respect for guru we thank you we appreciate you. May you juru fill us with your spirit to become your true disciple with quality of shame and respect which is stated above. May Guru leave long for the seek of sentient being.

   

 29. John Mruk says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc bài viết này.

  Bài viết đã cho con hiểu được điều quan trọng là trân quý và sùng kính vị Thầy tôn quý.

  …………………………………………………………………………………..

  Thank you for this wonderful article Guru. It has shown me even more that is is very important to respect and honor your Guru.

   

 30. Tantra Upatissa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc bài viết này.

  Con hiểu rằng chúng con không nên khởi tà niệm hoặc bất kính các vị Bồ tát giới tử. Bất kỳ một ác niệm nào về các vị Bồ tát giới tử khởi lên trong tâm sẽ làm chúng con bị đọa địa ngục.

  Chúng con nên đọc và viết comment, chúng con nên trân trọng những lời chỉ trích kim cương của vị Thầy bởi vì những lời dạy của vị Thầy giúp chúng con gia tăng nội lực và giúp tịnh hóa nghiệp chướng. Đồng thời, chúng con nên tự quán xét bản thân và điều chỉnh chúng theo đúng quỹ đạo chánh kiến.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ khổ đau và đạt được giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

  …………………………………………………………………………….

  Dear Guru thanks for sharing this article.

  It makes us understand we should not create negative thoughts about Boddhisatvas nor disrespect them. Any hateful thought created in our minds towards Boddhisatvas will land us straight into hell realms.

  We should keep reading and commenting on Guru’s article, we should accept Guru’s Vajra criticism as it will help us improve ourselves and help in clearing our negative karma. And we should do self reflection on ourselves to check if our thoughts are of right view.

  May Guru and his consort live long for sake of other beings.

  May all beings be free from suffering and get enlightened.

  Om Mani Padme Hum!!!

   

 31. Lynwood Furthington says:

  Kính bạch Thầy tôn quý!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc bài viết lợi lạc, ý nghĩa và cho con hiểu được nhiều điều.

  ……………………………………………………………………………………

  Dear Holy Guru, Thank you for sharing this article it is most informative.

   

 32. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã tư bi khai triển đề mục chánh kiến trong tôn kính đặc biệt là vị Sư Trưởng, vị Thầy đại diện tam bảo trong kim cang thừa, cụ thể là bậc tổ sư Yoga Thanh Trí. Tôn kính đúng khi tuân lời lành được chỉ dạy, được ban giáo huấn dù là ở dạng hiền minh hoặc nộ pháp kim cương. Hình ảnh một ánh nhìn với tâm bất thiện dấy khởi đủ hoại  cả thân mạng tới cõi thấp cho thấy “không có chuyện nói đùa” mà cần luôn suy xét để có hành vi chuẩn mực, đúng pháp. Thầy cũng từ bi hướng dẫn chúng con phương cách đối trị, phương cách sám hối ngay lập tức lỗi lầm để hóa chuyển những điểm bất thiện ấy. Đây là cơ hội cũng là dịp để quán chiếu hành vi của bàn thân, quy tụ về một đề mục quán chiến đại diện , Thầy- Tam Bảo.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện đại dịch Covid -19 sớm được kiểm soát và tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 33. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Những lưu ý cần biết khi đến với Chánh kiến quang minh tam muội”. Qua sự luận giảng của vị Thầy con hiểu được “Bát pháp quy y” là điều kiện cần thiết để thực hành “Chánh kiến quang minh tam muội” bởi qua 8 trụ cột tạo thành bóng lành cho chúng con được nương tựa thần lực của Bổn tôn, Đạo sư, Dakini đặc biệt là vị Thầy – đại diện của Tam Bảo. Con cảm tạ Thầy đã từ bi chỉ ra phương pháp thực hành hiệu quả: (1) Đọc bài và viết comments dù ngắn vẫn thể hiện sùng kính đạo sư qua sự tuân lời vị Thầy; (2) Nhận thức những cơn mưa nộ pháp từ vị Thầy đều có tác dụng gột rửa tâm thức, quỷ tính của học trò bởi “thuốc đắng mới dã tật” và (3) Quán xét lại những hành vi thân, ngữ tâm để không bị rơi vào những hậu quả khi thực hành Phật pháp thiếu chánh kiến; (4) Sám hối tự giác, kịp thời lên vị Thầy theo đúng Chánh pháp. Bởi nếu không thực hành đúng 4 điều này (hay tri hành bất nhất), con sẽ phạm phải những lỗi lầm nghiêm trọng đặc biệt là phạm trọng giới số 1, từ đó mà nền móng giác ngộ bị hư hoại dẫn tới sụp độ cả lâu đài Giác ngộ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc cho tất cả hữu tình.

  Cầu nguyện chúng sanh uống được tinh túy Cam lồ. Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được dứt trừ. OM MANI PADME HUM

 34. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên hoan hỷ đọc bài Pháp này của vị Thầy ạ. Qua bài, con hiểu rằng giống như tất cả những pháp tu khác, sùng kính Đạo sư vẫn là yếu tố quan trọng nhất, là nền tảng để thành tựu mọi tu pháp để tiến tới quả Giác ngộ. Vị Thầy phát kiến nên tâm pháp Chánh kiến quang minh tam muội, nếu không có vị Thầy thì chúng con không thể hiểu toàn diện về chánh kiến và cũng không biết cách thực hành/diễn tập tâm pháp để trang bị chánh kiến. Vì vậy, chúng con cần có chánh kiến trong tôn kính, sùng kính vị Thầy và tuân theo giáo huấn của Thầy, nghĩa là bồi dưỡng cái gốc thì mới phát triển được cái ngọn. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy chúng con 4 điều cần lưu ý để tránh phạm lỗi nghiêm trọng khi đến với chánh kiến quang minh tam muội, để chúng con hiểu rõ đường đi và có hành động đúng pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được uống tinh túy cam lồ.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 35. Thiện Võ says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

  Cầu cho virut corora sớm được tiêu trừ.

 36. Mật Tâm Như says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tâm Như đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Thái Hòa says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Com cảm ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Qua đó, con hiểu được. Chánh kiến là yếu tố rất quan trọng trong quá trình thực hành giải thoát của một hành giả, là la bàn chỉ dẫn, định hướng cho chúng con đi đúng theo quỹ đạo Chánh pháp.
  Trong đó Bát pháp Quy y là điều kiện cần hết sức quan trong cho hoạt động tâm linh Chánh kiến đạt trình độ nhất tâm (tam  muội), có 8 trụ cột tạo thành bóng lành cho hành giả nương tựa thần lực Bổn tôn, Đạo sư, Dakini, đặc biệt là vị Thầy của mình được lưu ý ở mục 8:” Vị Thầy đại diện cho Tam bảo, sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ”, mà trong phương diện Chánh kiến về tôn kính cũng có dạy:” Kính những bậc đáng kính và thờ những bậc đáng thờ” và trong Mật giới cũng dạy:” Tôn kính, không chỉ trích, phê bình vị Thầy.
  Nếu như chúng con làm ngược lại thì chúng con đã rơi vào con đường tà kiến, phạm vào lỗi bất kính, xa rời quỹ đạo Thầy, Phật, Pháp, Tăng. Nếu vậy, cho dù chúng con có thực hành tinh tấn như thế nào đi nữa thì kết quả cũng chỉ là con số 0, thậm chí còn âm tổn công đức, phá hủy đến thân căn huệ mạng ở kiếp này và nhiều kiếp trong tương lai.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 38. Mật Huệ Bích ( Lê Hải My 8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 39. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài luận giải giúp con hiểu được chánh kiến là yếu tố rất quan trọng trong quá trình thực hành giải thoát của một hành giả.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 40. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con 4 bước thực hiện để tránh phạm lỗi lầm nghiêm trọng là “Bất kính với Đạo sư” một trọng giới của Mật giáo giới. Con xin ghi nhớ những lời dạy của vị Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 41. Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc tiếp bài 8 “Những lưu ý cần biết khi đến với Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội”. Con cảm tạ Thầy từ bi nhắc lại cho chúng con Bát pháp Quy y là một trong những điều kiện cần hết sức quan trọng cho hoạt động tâm linh chánh kiến đạt trình độ nhất tâm (tam muội), và đặc biệt là những luận giải về mục lưu ý số 8, Vị Thầy đại diện cho Tam Bảo, sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ.

  Con hiểu rằng, khi thực hành Chánh kiến quang minh tam muội thì đòi hỏi cần có chánh kiến toàn diện, trong đó có chánh kiến về tôn kính – kính những bậc đáng kính, từ những vị Đạo sư chân chính cho đến các bậc Thánh đức. Cho nên nếu thiếu hụt mất phương diện này, thì đã không thể toàn diện, làm sao hướng tới được quang minh mà mong thành tựu được tam muội. Hơn nữa, một điều quan trọng mà mỗi hành giả đều ghi nhớ nằm lòng đó là sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ, nếu trọng giới số 1 này bị lỗi phạm thì công trình tâm linh của chúng con biết xây dựng dựa vào đâu, chưa kể hậu quả kéo theo là trầm trọng biết chừng nào. Con cảm tạ Thầy đã chỉ ra cho chúng con cách thức để tránh phạm lỗi lầm nghiêm trọng này, con xin ghi nhớ và làm theo, (1) tinh tấn đọc bài, comment (2) nhận thức rằng những cơn mưa nộ pháp kim cương là chính từ lòng từ bi của vị Thầy, là thuốc đắng dã tật, là cơ hội giúp học trò được gột rửa tà tâm, ác kiến và ngụy biện (3) quán xét xem bản thân có rơi vào 6 trường hợp là hậu quả của thiếu hụt chánh kiến và (4) sám hối kịp thời, tự giác với vị Đạo sư bằng hình thức thấp nhất điện thoại sau đó thư sám hối, sau cùng là đến tận nơi, gặp tận mặt để sám hối theo tinh thần “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” như giáo huấn của Thánh giả Mã Minh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 42. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài này: Những lưu ý cần biết khi đến với Chánh kiến quang minh tam muội.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu và nằm lòng điều đầu tiên, điểm mấu chốt để việc thực hành, diễn tập tâm pháp Chánh kiến quang minh tam muội được hiệu quả, được thành tựu: Chánh kiến về tôn kính. Con hiểu rằng Bát pháp quy y tựa 8 trụ cột như bóng lành cho hành giả nương tựa thần lực Bổn tôn, Đạo sư, Dakini và đặc biệt là vị Thầy được lưu ý ở mục số 8: Vị Thầy đại diện cho Tam bảo, sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi đưa ra những chỉ dẫn đơn giản, cụ thể cho chúng con thực hành để xây đắp, giữ gìn công trình tâm linh là lâu đài chánh kiến được kiên cố, được hoàn thiện từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng. Con xin nguyện được y giáo phụng hành. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid – 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.
  Om Mani Padme Hum

 43. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con những “Lưu ý cần biết khi đến với Chánh kiến quang minh Tam muội”.

  Qua bài viết, con hiểu được điều kiện đầu tiên và kiên quyết chính là “chánh kiến về tôn kính” để có thể diễn tập thực hành tâm pháp được thành tựu. Do sùng kính vị Thầy chính là nền tảng giác ngộ, nếu không có “nền tảng” này thì 8 trụ cột của Bát pháp Quy y sẽ không trụ vững. Vì vị Thầy là đại diện cho Tam Bảo, nếu không sùng kính vị Thầy sẽ không đặt niềm tin lên vị Thầy, lên Tam Bảo thì sẽ không tuân theo lời hướng dẫn chỉ dạy thực hành. Từ đó thay vì kết quả sẽ là hậu quả mà thánh giả Gampopa đã khuyến cáo “Gần một bậc minh triết mà vẫn sống trong vô minh, cũng giống như người bị chết khát bên cạnh hồ nước mát. Đây là một thất bại trầm trọng”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi và con xin ghi nhớ bốn phương thức Thầy ban để tránh phạm lỗi lầm mà uổng công tu nhiều được ít. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 44. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua bài viết con hiểu rằng việc đọc bài và comment không phải để trả bài một cách rập khuôn mà cần thực hành trên tinh thần sùng kính Đạo sư. Nếu chúng con trau dồi chánh kiến mà không thu nạp được gì từ tinh thần chánh kiến đó để ứng dụng trong việc trưởng dưỡng tinh thần sùng kính Đạo sư thì cũng như “lái thuyền khi một chân đặt trên chiếc này, một chân đặt trên chiếc khác”. Con nghĩ tới trường hợp của một đạo hữu nọ cho rằng mình lúc nào cũng tu sau một thời gian được thu nạp chánh kiến từ những bài viết, bài giảng của Thầy, cũng như thực hành một thời gian tu pháp của Thầy. Lúc này có thể đạo hữu đã được trang bị kiến thức về chánh kiến thờ tự, chánh kiến về luận điểm cũng như chánh kiến về giải thoát, tuy nhiên hoàn toàn bỏ qua và thiếu hụt về chánh kiến tôn kính, như chiếc kiềng thiếu chân, như căn nhà sạt lở do thiếu nền móng vững chắc, không thể nào trụ vững được. Hơn nữa, sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ, nếu thiếu vai trò Đạo sư thì những nền tảng chánh kiến khác cũng như một bức tranh vô hồn vì Đạo sư đóng vai trò chính yếu trong toàn bộ các phương diện chánh kiến. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nhắc nhở chúng con qua bài viết này những điều cần lưu ý để tránh phạm lỗi nghiêm trọng trong khi thực hành Chánh kiến Quang minh Tam muội. Con xin ghi nhớ và y giáo phụng hành. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện đại dịch Covid19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay! Sâu sắc! Sùng kính Đạo sư là chánh kiến toàn diện!

 45. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 46. Mật Chân Tính(13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 47. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con “Những lưu ý cần biết khi đến với chánh kiến quang minh tam muội”, đó là lấy Bát pháp quy y làm trụ cột, trong đó “sùng kính Đạo sư” là nền tảng, từ đó mới mong xây dựng được nền móng cho tòa lâu đài chánh kiến. Song song đó, Thầy còn cho chúng con “liệu pháp” để tránh phá hủy nền móng này, diễn trình gồm 4 bước. Trong đó điều đầu tiên là đọc và comment đều đặn chính là tuân lời vị Thầy, giúp gia tăng nền móng cho tòa lâu đài chánh kiến, bởi đó là biểu hiện của sùng kính Đạo sư. 3 bước còn lại chính là sự nhắc nhở để chúng con tránh phạm phải, hoặc biết cách kịp thời khắc phục nếu lỡ như chúng con có rơi vào trường hợp đó. Con xin cảm tạ ơn Thầy và sẽ quán xét để bảo vệ “nền móng” cho tòa lâu đài chánh kiến của chính con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 48. Cao Diệu Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp con hiểu rõ hơn những điều quan trọng cần lưu ý khi thực hành Chánh kiến Quang minh Tam muội. Trong đó, con hiểu rằng điều quan trọng nhất chính là xây dựng tốt nền tảng giác ngộ là Sùng kính Đạo sư.

  Qua những luận cứ, luận chứng rõ ràng trong 14 Mật giới chính thống và 24 giới tổng quát, điều quan trọng đó chính là “Tôn kính, không chỉ trích, phê bình vị Thầy”. Điều đó hoàn toàn đồng nghĩa với lời dạy của Thánh giá Mã Minh trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”, cũng như theo đúng phương diện chánh kiến về tôn kính.

  Những luận cứ, luận chứng về 18 giới nguyện chính Bồ đề tâm, trong đó điều số 8 mà vị Thầy đã đưa ra trong bài, giúp con hiểu hơn về ý nghĩa từ lời dạy của Long Thọ Bồ Tát: “Mọi hành vi thân ngữ tâm dù có hoạt động công đức nhưng bị dẫn dắt bởi tà kiến sẽ chịu hậu quả thảm hại” (trích “Thư gửi bằng hữu Hoàng đế”).

  Cho dù con có làm nhiều hoạt động mang hình tướng là hoạt dụng Bồ đề tâm nhưng thực chất bên trong lại thiếu đi 1 trong 4 phương diện về chánh kiến thì chả khác nào một chiếc bàn thiếu đi một bên chân, không thể nào vững chắc. Và khi đó, tất cả những đồ mà con đã tạo đều sẽ đổ hết xuống.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi đưa ra 4 điều mà con cần ghi nhớ, thực hành theo để nền tảng chánh kiến, nền tảng giác ngộ không bị sứt mẻ:

  (1) Đọc bài và comment là tuân theo lời dạy của vị Thầy, thể hiện sùng kính Đạo sư.
  (2) Nhận thức được những lời nộ pháp của vị Thầy là đang giúp mình “chỉ chỗ chôn vàng”, loại bỏ dần cái tôi, giúp bản thân con trở nên tốt hơn theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  (3) Quán xét lại “quả” mà mình đang có để từ đó điều chỉnh lại hành vi thân ngữ tâm của mình theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  (4) Thực hiện pháp sự sám hối kịp thời khi đã được chỉ ra lỗi lầm.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò hiểu sâu!

   • Cao Diệu Chánh Tấn says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ.

    Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

 49. Mật Nguyên Đạt says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con nguyện học tập. Tu dưỡng và thực hành đạo pháp chánh kiến quang minh tam muội.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covit19 sớm bị tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 50. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài Pháp “Bài 8: Những lưu ý cần biết khi đến với Chánh kiến quang minh tam muội” của vị Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con.
  Qua bài, con hiểu rằng khi đến với Chánh kiến quang minh tam muội, con cần chú ý đến chánh kiến trong tôn kính, trong đó quan trọng nhất là tôn kính vị Thầy.
  Bát pháp Quy y là một trong những điều kiện cần hết sức quan trọng để Chánh kiến đạt trình độ nhất tâm (tam muội), mà một trong 8 trụ cột của Bát pháp Quy y là: vị Thầy là đại diện cho Tam Bảo, sùng kính Đạo Sư là nền tảng Giác ngộ. Nếu không sùng kính vị Thầy thì Bát pháp Quy y không tròn vẹn, 4 phương diện của chánh kiến bị khuyết thiếu, vì vậy chánh kiến không thể trở thành quang minh và tam muội. Không tôn kính vị Thầy đồng nghĩa vi phạm cùng lúc 2 giới nguyện:
  – Một là 1/14 điều giới cao diệu của trường phái Kim Cang thừa: Tôn kính, không chỉ trích, phê bình vị Thầy.
  – Hai là điều 8/18 giới nguyện chính Bồ đề tâm: tà kiến.
  Khi bất kính vị Thầy, nền móng và các trụ cột của lâu đài Giác ngộ đều bị hư hoại, sụt lún, lung lay, vì vậy không thể xây dựng hoàn thiện được lâu đài ấy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ ra 4 cách thức để tránh phạm lỗi bất kính vị Thầy, tựa như chúng con được vị Thầy cung cấp những nguyên vật liệu quan trọng để bồi đắp, gia cố lại nền móng, các cột trụ của lâu đài giác ngộ sao cho vững chắc, để tiếp tục xây công trình ấy cho đến khi giác ngộ tối thượng.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy dồi dào sức khỏe, thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng bị tiêu trừ và khổ đau của chúng sanh sẽ được lắng dịu.
  Om Mani Padme Hum.

 51. Mật Thái Hòa
  Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, dạy cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Qua đó, con hiểu được. Để đạt được “Chánh kiến quang minh tam muội”, hành giả chúng con cần trải qua quá trình khảo sát, thực hành đến ứng dụng giáo pháp, tức là hoạt dụng Bồ đề tâm trên nền tảng “nhiêu ích hữu tình giới”( lợi lạc cho vô số chúng sanh) một cách linh hoạt. Khi đó, ” Bát pháp Quy y (Tám lối về chân tâm)” là môi trường thuận lợi và cũng là một trong những điều kiện hết sức quan trọng cho hoạt động tâm linh đạt trình độ nhất tâm (tam muội). Tựa như 8 trụ cột tạo thành bóng lành cho hành giả nương tựa thần lực Bổn tôn, Đạo sư, Dakini.
  Trong đó, các lối về chân tâm từ thứ nhất cho đến thứ ba “Quy y Phật; Quy y Pháp; Quy y Tăng” giúp hành giả chúng con được thực hành, ứng dụng thuần thục về hai phương diện chánh kiến về thờ tự và chánh kiến về tôn kính. Các lối về chân tâm thứ sáu, thứ bảy giúp cho chúng con ứng dụng linh hoạt về phương diện chánh kiến luận điểm. Đặc biệt là lối về chân tâm thứ tám:” Vị Thầy đại cho Tam bảo. Sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ” giúp hành giả chúng con hoàn thiện về chánh kiến giải thoát.
  Khi hành giả đã ứng dụng linh hoạt hoạt và thuần thục về 4 phương diện chánh kiến thì hành giả sẽ tự biết quán sát và hướng hành vi thân, ngữ, tâm của mình theo quỹ đạo chánh pháp. Cũng như luôn cảm niệm ơn phước gia hộ từ vị Thầy, Tam bảo.
  Đồng thời trưởng dưỡng và thực hành pháp sùng kính Đạo sư để tạo cho mình nền tảng giác ngộ, cũng tránh rơi vào những lỗi phạm phải là bất kính với vị Thầy mà hậu quả là đọa vào địa ngục theo sự khẳng định của các bậc thánh đức.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 52. Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân
  Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân says:

  Kính bạch Thầy
  Con Mật Huyền Thanh đã đọc “bài 8:Những lưu ý cần biết khi đến với chánh kiến quang minh tam muội” rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum

 53. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy đã chỉ ra cho chúng con những lưu ý cần thiết khi đến với “Chánh kiến quang minh tam muội” giúp chúng con không phạm lỗi lầm mà uổng công tu tập bao tháng ngày . Qua bài con hiểu rằng không ngẫu nhiên sùng kính Đạo sư lại là nền tảng cho sự giác ngộ bởi đây là điều giới cao diệu nhất trong 1/14 Mật giáo giới chính thống và 1/24 giới tổng quát ” tôn kính, không chỉ trích phê bình vị Thầy” cùng với đó sùng kính Đạo sư cũng nằm trong chánh kiến về tôn kính đây là một trong bốn phương diện về chánh kiến giúp người hành giả đạt giác ngộ nếu thiếu một trong bốn phương diện người hành giả sẽ chẳng đạt được gì cũng giống như chiếc kiềng thiếu một chân sẽ không có còn tác dụng gì và cũng không thể sử dụng bởi không thể đứng vững. Khi thực hành ” chánh kiến quang minh tam muội” dù tinh tấn đến đâu trang bị cho mình chánh kiến về thờ tự, chánh kiến luận điểm, chánh kiến về giải thoát nhưng thiếu chánh kiến về tôn kính tất cả sẽ đổ sống đổ bể bởi nếu thiếu một trong bốn phương diện đó chánh kiến sẽ trở thành tà kiến cũng giống như nhóm phản đồ họ được trang bị chánh kiến, trau dồi chánh kiến nhưng lại không có chánh kiến về tôn kính vì để bản ngã của mình căng phồng luôn muốn vì tôi, do tôi, của tôi che lấp nên đã bất kính phỉ báng bịa đặt để bôi nhọ vị Thầy và hậu quả nhãn tiền đã hiển hiện trước mắt người mất nhà mất xe kẻ mất việc mất người tình và phải nhận lãnh những hậu quả thảm khốc về sau như lời khuyến cáo của ngài Tịch Thiên ” Khởi niêm xấu ác với một hành giả Bồ tát giới trong một giây sẽ gây nhân đoạ địa ngục trong một kiếp” . Con cảm tạ vị Thầy đã chỉ ra bốn phương pháp khắc phục những lỗi lầm nghiêm trọng trong quá trình chúng con thực hành ” Chánh kiến quang minh tam muội”.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đúng vậy! Hết duyên thì dừng, không thích thì ra, sao lại hỗn xược xảo trá với vị Thầy mà mình từng ngợi ca? Hậu quả đã rõ rồi! Thầy cũng không chấp nhận để lâu những trò bất kính dù họ là ai!

 54. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi minh định những điều cần lưu ý, cần biết khi đến với Chánh kiến quang minh Tam Muội. Nhờ đó, chúng con hiểu được tầm quan trọng của nền tảng chánh kiến với chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về thờ tự, chánh kiến về giải thoát và đặc biệt là chánh kiến về tôn kính. Vì thế nên trong Kim cang thừa vị trí người Thầy là đại diện cho Tam Bảo và sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ.
  Như chánh kiến chính là nền tảng và Bát pháp Quy y là 8 cột trụ tạo thành bóng lành Tam Bảo thì hiển nhiên việc thiếu một trong bốn phương diện chánh kiến sẽ không thể xây dựng được lâu đài giác ngộ. Và nếu không có chánh kiến về tôn kính sẽ không thể phát triển được chánh kiến về luận điểm, giải thoát và thờ tự. Như cây cần có rễ mới có thể bám trụ vào mặt đất và sinh trưởng, chánh kiến về tôn kính như là rễ cây nên nếu không có rễ hoặc bộ rễ không phát triển ăn sâu trong lòng đất thì cây hoặc phát triển èo uột, hoặc nhanh chóng bị quật ngã, bật gốc trước những cơn bão bát phong cuộc đời, không thể cho quả giải thoát.
  Đồng thời, con cũng hiểu thêm tầm quan trong của chánh kiến về tôn kính qua điều giới 1/14 cao diệu nhất trong Mật giới chánh thống “Tôn kính, không chỉ trích, phê bình vị Thầy”. Nếu không có chánh kiến về tôn kính cũng đồng nghĩa với việc không tôn kính, dẫn đến không tuân lời và phạm vào điều giới thứ nhất trong Mật giới. Hậu quả của việc “nghe lời lành mà không để ý” sẽ là (1) tu nhiều được ít, (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3)ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chất chứa dồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật. Các phản đồ chính là hình ảnh minh chứng cho những hậu quả trên khi “nghe lời lành mà không để ý” còn rắp tâm vu khống vị Đạo sư chân chính.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi dạy và ban 04 cách đối trị để có thể kịp thời trực diện và xoay chuyển khi chúng con mất tĩnh thức mà vi phạm như sau:
  1/Đọc bài và comment dù ngắn vẫn thể hiện sùng kính Đạo sư qua sự tuân lời Thầy dạy không móng nghĩ suy.
  2/Nhận thức được rằng những cơn mưa nộ pháp Kim cương đều tác dụng gột rửa tà tâm, ác kiến, và ngụy biện của học trò, đệ tử chúng không vì một lý do nào khác của vị Thầy, bởi chỉ có bậc thầy chanh chánh mới có thể sử dụng nộ pháp, là vị thuốc đắng dã tật mặc dù sự thật mất lòng.
  3/Quán xết lại bản thân bị rơi vào 06 trường hợp như vị Thầy đã chỉ ra trong bài 4 “Lợi ích của chánh kiến và tác hại của tà kiến”
  4/Sám hối tự giác, kịp thời với vị Đạo sư bằng hình thức thấp nhất điện thoại sau đó là thư sám hối, sau cùng là đến tận nơi, gặp tận mặt để cúng dường sám hối theo tinh thần “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của thành giả Mã Minh giáo huấn. Có nói rằng không sợ phạm lỗi chỉ sợ không kịp tĩnh thức sám hối”.
  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài.
  Con hoan hỷ tán thán cộng hạnh, Bồ đề tâm và cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi kham nhẫn giáo hóa chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh , trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay!

   • Cao Diệu Tuyết Hoa
    Cao Diệu Tuyết Hoa says:

    Kính bạch Thầy,
    Con hoan hỷ cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
    Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
    Om Mani Padme Hum.

 55. Mật Ngữ
  Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Qua bài giúp con hiểu được, người thực hành chánh kiến quang minh tam muội mà phạm lỗi sai về chánh kiến tôn kính, giống như người lái thuyền đặt hai chân lên hai chiếc thuyền, không đi được đến đâu còn nguy hại đến bản thân.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Cầu nguyện dịch covid 19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 56. Cao Diệu Đăng Tâm
  Cao Diệu Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý.
  Ngài Atisha đã dạy “Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật” nên con hiểu rằng muốn đến với chánh kiến, thực hành chánh kiến và ứng dụng chánh kiến để lợi mình, lợi người thì điều kiện then chốt là chúng con cần có được chánh kiến về tôn kính trong đó vị Thầy là đại diện cho Tam Bảo và “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ” (thánh giả Mã Minh). Con cũng hiểu rằng, có được chánh kiến về tôn kính thì chúng con dễ dàng có được các phương diện chánh kiến khác và sùng kính Đạo sư là cách thực hành chánh kiến hiệu suất bất khả nghĩ bàn như các kinh và Mật điển đều chỉ rõ. Ngược lại, con cũng ý thức được rằng tà kiến lớn nhất là bất kính (khởi niệm xấu ác, phê bình, chỉ trích…) vị Thầy dù thiếu hiểu biết và hậu quả càng thảm khốc hơn với những kẻ có hiểu biết nhưng vẫn không chừa tội lỗi mà bêu xấu, hãm hại vị Thầy như thánh giả Mã Minh đã khuyến cáo trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”: “Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết/ Thuốc độc, tai ương, lửa thiêu, rắn cắn, nước cuốn trôi/ Những thứ này gây khổ đau khôn xiết/ Trong đời này và cả vạn kiếp sau/ Sau khi chết rơi vào địa ngục…” hay Bồ tát Tịch Thiên cũng khuyến cáo trong tác phẩm “Nhập bồ tát hạnh”:”Bao nhiêu giây khởi niệm xấu ác tới hành giả Bồ tát giới thì bấy nhiêu kiếp đọa địa ngục”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con bốn cách để kịp thời trực diện và xoay chuyển, quay về quỹ đạo chánh pháp khi chúng con rơi vào mất tỉnh thức. Con hiểu rằng không sợ phạm lỗi, chỉ sợ chúng con không không chịu tỉnh thức sửa lỗi.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy an tịnh và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid mau chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 57. Mật Định Châu
  Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết này ạ.
  Nhờ có những luận giải của Thầy đã giúp con hiểu được để không rơi vào nhóm người tà kiến chúng con cần biết: (1): Đọc bài và comments dù ngắn vẫn là thể hiện sự sùng kính Đạo sư tuần lời Thầy dạy không móng nghĩ suy; (2) Nhận thức rằng những cơn mưa nộ pháp kim cương đều tác dụng gột rửa tà tâm, ác kiến, ngụy biện của học trò; (3) Quán xét bản thân xem có bị rơi vào 6 trường hợp do hậu quả cụ thể của những người thực hành phật pháp thiếu chánh kiến; (4) Sám hối tự giác, kịp thời với vị Đạo sư.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu.
  Con cầu nguyện Thầy mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mnai Padme Hum

 58. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ đọc bài viết khai thị “Đệ nhị tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 8: NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI”.
  Qua luận giải của vị Thầy giúp con nhận ra tầm quan trọng của “Chánh kiến tôn kính”, là nền tảng để giúp hành giả xây dựng lâu đài Chánh kiến, như Thánh giả Mã Minh đã dạy “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”. Bởi vì, vị Thầy là đại diện cho Tam Bảo, ban cho hành giả khung sườn của mái che tự chế “Bát pháp Quy y”, có 8 trụ cột tạo thành bóng lành cho hành giả nương tựa thần lực Bổn tôn; Đạo sư; Dakini. Cho nên con hiểu rằng, nếu gieo nhân “bất kính” với Đạo sư thì công trình tâm linh xây dựng lâu đài chánh kiến sẽ bị sụp đổ và còn gánh chịu hậu quả.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 18 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 59. Mật Thúy
  Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy, qua bài này con hiểu thiêm chúc nữa về pháp chánh kiến quang mình tâm mụi con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phát kiến ra lục diệu pháp môn để dúp chúng con chúng sanh hữu tình với ngày có được chánh kiến bằng cách đơn giản nhứt là đọc bài comment hằng ngày để kết nối với vị Thầy và trang bị chánh kiến cho bản thân làm lợi mình lợi người . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 60. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ với công hạnh luận giải của vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng lợi lạc. Đọc bài và comment là thể hiện tấm lòng sùng kính Đạo sư đối với vị Thầy. Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chỉ dạy chúng con đi đúng theo quỹ đạo Chánh pháp và chuẩn bị cho chúng con hành trang bước đến thành phố Cực lạc quốc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 61. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của Thầy: “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 8: NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng và cảnh tỉnh cho chúng con không được phạm sai lầm về Chánh kiến tôn kính, giúp chúng con tự quán xét hành vi thân, ngữ, tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp, để không bị lệch hướng trên Tám lối về Chân tâm, có cơ hội được nương tựa bóng lành Tam Bảo, đặc biệt là được nương tựa nơi vị Thầy vì: Vị Thầy đại diện cho Tam Bảo, sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ. Con xin ghi nhớ lời Thầy đã dạy giúp chúng con tránh phạm trọng giới số 1:
  1/Đọc bài và comments dù ngắn vẫn là thể hiện sùng kính Đạo sư qua sự tuân lời Thầy dạy không móng nghĩ suy.
  2/ Nhận thức rằng những cơn mưa nộ pháp Kim cương đều tác dụng gột rửa, tà tâm, ác kiến và ngụy biện của học trò, đệ tử chớ không vì mục đích nào khác của vị Thầy.
  3/ Quán xét lại bản thân về 6 trường hợp với những hậu quả cụ thể của những người thực hành Phật pháp thiếu chánh kiến gồm: Tu nhiều được ít; việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt; ngã chấp và pháp chấp ngày một tăng; gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chấp dồn ứ lại trong thân và tâm; gặp nhiều rủi ro bất ngờ; khó thác sanh về cõi Phật.
  4/ Sám hối tự giác, kịp thời với vị Đạo sư bằng hình thức thấp nhất điện thoại sau đó là thư sám hối, sau cùng là đến tận nơi, gặp tận mặt để cúng dường sám hối theo tinh thần “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của thánh giả Mã Minh giáo huấn. Có nói rằng không sợ phạm lỗi chỉ sợ không kịp tỉnh thức sám hối.
  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 62. Cao Diệu Mật Ba
  Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài: “Những Lưu Ý Cần Biết Khi Đến Với Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội”.
  Qua đây con hiểu được Chánh kiến quang minh Tam muội đem lại lợi lạc vô song cho bản thân người thực hành và chúng sanh. Đây là kết quả tinh túy vô giá cho hành giả thực hành Phật pháp mà ngoại đạo nằm gai nếm mật, ngồi nát bồ đoàn vẫn chưa chạm được. Thậm chí các hành giả đạo Phật nhưng vì lệch hướng chấp ngã, chấp pháp, không xả ly những gì đáng xả ly, tu những pháp không đáng tu dẫn đến làm nhiều nhưng được ít thậm chí không được chi, rơi vào 14 thất bại trầm trọng mà Thánh giả Gampopa đã xác quyết. Cuối cùng dẫn đến lệch quỹ đạo chánh pháp nhận hậu quả thảm khốc, Long Thọ Bồ Tát đã xác quyết: “Hãy làm theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát. Dù hành vi phước đức nhưng ngang qua tà kiến cũng nhận hậu quả thảm khốc”.
  Ở MGSN, chúng con được vị Thầy phát kiến Tâm pháp Thanh trí, hướng dẫn chúng con thực hành trong đó có Chánh kiến quang minh Tam muội. Học viên chúng con tiếp cận chánh kiến, thực hành, ứng dụng Pháp vào cuộc sống làm lợi lạc cho mình và tất cả chúng sanh. Với phương pháp sư phạm của vị Thầy dễ thực hành, không phụ thuộc không gian thời gian phù hợp tính thời đại, tính dân tộc, tính thời đại. Dù chúng con xuất thân nhiều thành phần trí thức, bình dân đều có thể thực hành. Kết quả trong thời gian ngắn các học viên MGSN chánh kiến ngút ngàn, có thể đối luận bảo vệ chánh pháp mà các hòa thượng thượng tọa không đối lại. Tâm pháp Thanh trí diệu dụng vô song, đem lại cho học viên kết quả công đức trí tuệ nhanh chóng “tu ít được nhiều”.
  Tuy nhiên, học viên cần tuân thủ thực hiện chánh kiến trong tôn kính, tôn kính sùng mộ vị Thầy. Dù chúng con tinh tấn thực hành đọc bài, comment trên chanhtuduy.com nhưng bất kính với vị Thầy người khai sinh ra Tâm pháp Thanh trí thì đương nhiên sẽ không có kết quả thậm chí nhận hậu quả. Bồ Tát Tịch Thiên xác quyết “bao lâu khởi niệm ác với một Đạo sư bấy nhiêu kiếp đọa địa ngục”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum.

 63. Mật Diệu Linh
  Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho con nhận thức được tầm quan trọng của Bát pháp quy y trong thực hành Chánh kiến quang minh tam muội, tựa như 8 trụ cột tạo nên mái che bóng lành cho hành giả nương tựa thần lực Bổn Tôn,Đạo sư, Dakini, đặc biệt là vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con những lưu ý khi bước vào thực hành Chánh kiến quang minh tam muội, và cách thức để chánh phạm phải trọng giới, nhờ ơn vị Thầy chỉ dạy con đã thấy được nhiều cách dễ dàng giúp chúng con gột rửa tà tâm,ác kiến, và sự ngụy biện bởi quỷ tính ẩn tàng nơi nội tâm chúng con, và cách dễ nhất con nên tập trung chuyên cần vun bồi là nền tảng giác ngộ tạo nền móng vững chắc là sự sùng kính Đạo sư,tuân lời Thầy dạy không móng nghĩ suy, trong đó có việc đọc bài, comment nâng cao chánh kiến, sự sùng kính bao hàm tất cả trong một, là chất xúc tác làm tự động hóa các mô thức kế sau đi vào quỹ đạo giải thoát giúp chúng con không còn mặc cảm,thấy rõ đường đi thong dong cất bước tiến về thành phố giải thoát bởi vị Thầy là đại diện cho Tam Bảo, không ngẫu nhiên mà Thánh giả Atisha dạy rằng “Thầy từ bi hơn Đức Phật. Lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”.

  Con hiểu rằng nếu như người hành giả đạo Phật tự lực hành pháp không có sự chỉ dạy từ một vị Thầy chân chính, việc phạm lỗi được coi là vô tình,tuy nhiên vẫn chịu sự vận hành của luật tắc nhân-quả nhưng ở mức độ khác nhau do tâm tạo nghiệp.

  Còn đối với người hành giả Phật pháp có sự chỉ dạy từ bậc Tuệ Tri Thức,bậc Đạo sư đạo hạnh giáo huấn theo quỹ đạo chánh pháp trên tinh thần Duy Tuệ Thị Nghiệp mà vẫn cố tình phạm trọng giới số một bất kính,phê bình, chỉ trích vị Thầy của mình, thì dù có được mang danh là Phật tử đã Quy y, đã được làm đệ tử của Ngài, được Ngài chuyền pháp đích thực,tinh tấn hành pháp cũng không có kết quả mà thay vào đó là hậu quả bởi tâm là vậy nhân tà kiến khi nghe lời lành mà không để ý, không có sự chuyển hóa tâm để nhận thức (Quý) giá trị hơn (Tàm), vẫn mang tâm củng cố sự chấp thủ của tôi,do tôi, vì tôi và chấp pháp, chấp tướng, chấp danh khi cho rằng phải cạo đầu đắp y cà sa,danh xưng cao quý Đạo sư phải được cơ quan thẩm quyền thế gian cấp, mà không thấu đáo được rằng đạo hạnh,đạo lực người Thầy dạy đạo nằm ở trí tuệ xuất thế gian,nằm ở tri kiến giải thoát trong sản phẩm trí tuệ lộ xuất được công bố được cộng đồng Phật tử đón nhận trân trọng, và là ở nơi trình độ,bản lĩnh của việc sử dụng phương tiện,hiền minh hay phẫn nộ và cách để chuyển hóa tâm thức của một con người đầy dẫy uế trược đi vào quỹ đạo giải thoát mới là những yếu để thẩm định vị thế của một bậc Thầy dạy đạo mà cơ quan thế gian không thể đánh giá, không đủ khả năng để cấp quền cho người ở vị thế cao hơn, đó là một sự đòi hỏi ngược rốt nát. Người hành giả được tắm mình trong tinh túy cam lồ pháp mà không gột rửa được tâm uế trược vẩn đục để hướng về vị giải thoát thì sẽ không có kết quả gì, việc thực hành pháp cũng không thành mà việc đời cũng dở dang, như người đứng hai chân trên 2 chiếc thuyền thì sẽ bị té ngã và bị nhấn chìm xuống đáy đại dương sanh tử bởi sự chấp ngã,chấp pháp,nghi hối thiếu niềm tin.

  Trường hợp những kẻ phản đồ trong thời gian qua với những hậu quả nhãn tiền bởi nhân xấu ác với bậc Đạo sư chân chính dù đã được đến cửa pháp, được nghe lời lành nhưng vẫn cố tình phạm trọng giới với vị Thầy chân chính đã để lại cho chúng con bài học nhân quả sâu sắc là hình ảnh rõ nét biển pháp mênh mông nhưng không dung nạp tử thi,tam độc tham,sân, si khiến chúng ảo tưởng khi bản thân chỉ là một hạt cát trên xa mạc bị thiêu đốt bởi lửa sân hận bị đau đớn khổ đau thù hận,dã tâm trả đũa vị Thầy người đã từng là ân sư,hạt cát bé nhỏ mà ảo tưởng muốn tự tạo cuồng phong trên xa mạc bao la rút cuộc chỉ như kẻ tung bụi ngược chiều gió. Câu chuyện vị Thầy kể về một người có cái nhìn ác ý với vị thầy tu đạo Phật mà hậu quả thật nặng nề, còn phản đồ đã dở ra bao trò quỷ quyệt hãm hại bậc Đạo sư đạo hạnh và còn là vị Tổ sư dòng Thanh Trí thì con không dám tưởng tượng đến mức độ hậu quả của chúng phải gánh chịu xo với người ác tâm bị đoạ làm quỷ trong câu chuyện kia thì chúng còn bị kinh khủng đến mức nào.
  Qua đó cho con hiểu hơn lời dạy của Ngài Patrul Rinpoche đã khuyến cáo trong (Lời vàng của Thầy tôi) “Con có duyên nghiệp hạnh ngộ vị Thầy nhưng để có căn lành gắn bó dài lâu mà theo chân vị ấy đến cùng là một vấn đề khác nữa, phụ thuộc vào lòng sùng kính của con”.

  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 64. Mật Huệ Bích (9 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con hiểu rằng khi đến với chánh kiến quang minh tam muội ta cần phải biết là nếu có nền tảng vững chắc chúng ta có thể song hành cùng chánh kiến quang minh tam muội,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status