Nov 28, 2018

Posted by in BÀI MỞ, SONG NGỮ ANH VIỆT | 117 Comments

Thư Ấn Độ: CÔNG NGHỆ TÂM LINH HIỆN ĐẠI

Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy.

“Nhà máy tâm linh” của Mật gia Song Nguyễn được vị Thầy cho trình làng sản phẩm công nghệ tâm linh thực hành Phật pháp mới, phù hợp tính thời đại và phù hợp với con người trong thời hiện đại này. Sản phẩm công nghệ tâm linh này là sự kết hợp của các chất liệu cũ và công nghệ hiện đại, bao gồm:

– Bát pháp Quy y

– Bồ đề tâm định quán

– Cúng dường bất khả gián đoạn

– Chánh kiến quang minh tam muội

– Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni

– Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ.

Từ đó giúp chúng sanh đạt đến giác ngộ tối thượng.

Ước mơ trở thành người bảo vệ của Thầy đã thành hiện thực. Và trong thực tế, trên con đường tâm linh,  hoằng dương chánh pháp, Thầy là người  bảo vệ Tam bảo, bảo vệ chánh kiến Phật đà.

Tấm lòng với tổ quốc của vị Đạo sư được thể hiện rõ bằng hai câu trong bài: “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” và ” người nước ngoài nghiền hàng Việt Nam”

Con hoan hỷ khi nhìn hình ảnh Thầy và các đạo hữu mặc đồng phục khử trùng vào thăm nhà máy, thăm xưởng sản xuất hiện đại với dây chuyền sản xuất  công nghệ Nhật Bản. Nhà máy sản xuất ra nhiều sản phẩm với quy mô lớn. Tịnh tiến qua đạo pháp, con thấy rõ sự tương đồng; đó là công nghệ tâm linh mới tại Mật gia Song Nguyễn do vị Thầy phát kiến và trình làng Phật học cùng với sự hoạt dụng bồ đề tâm của vị Đạo sư Bồ tát mà hàng năm nhiều học trò, đệ tử trong và ngoài nước, khắp nơi trên thế giới được quy tụ về Mật gia.

Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy, một vị Đạo sư tôn kính, tài ba, linh hoạt được trời và người kính trọng.

Om Mani Padme Hum.

Con – C H Lakshminarayan

(Tantra Nirvadeva)

…………………………………………………………

Nguyên bản tiếng Anh:

Respected Guruji,I bow my head at your lotus feet.

In Song Nguyen Tantra House Spiritual factory also Guruji has  introduced a new technology of Buddha Dharma practices to suit the modern times and people, which is an amalgamation of old and new techniques like :

* Eight Dharma methods of taking refuge in the Three Jewels

* Meditation on Bodhicitta

*Uninterrupted Charity

*Samyagdrishti prabha samadhi

*Lotus walking Dharani

*5 degrees of Chenrezing of meditation and Dharani etc.  Which lead to Enlightenment.

Guruji’s wish to become a Guard is fulfilled in becoming a Spiritual ‘ Guard ‘ for ‘ Triple Gem’ and Right View.!

Guruji’s patriotism for his mother land is highly appreciated by reading his quotes:

” Vietnamese love Vietnamese goods.”

“Foreigners love Vietnamese goods ”

It is a pleasure to see the Guruji and his disciples in anticeptic white uniform dress to enter inside the Industrial factory which has introduced Japanese technology for a large scale production of it’s produce just like large scale production of bodhisattvas every year in Song Nguyen Tantra House Spiritual factory by the introduction of New technology by Guruji. What a similarity indeed!

I prostrate before him, such an esteemed, versatile Guru ji who is loved by one and all.!

Om Mani Padme Hum.

Dr C H Lakshminarayan.

(Tantra Nirvadeva)


THE MODERN SPIRITUAL TECHNOLOGY (Công nghệ tâm linh hiện đại)

Thư gửi các trò 268: THẦY ĐƯỢC LÀM “BẢO VỆ” NHƯ THẾ NÀO?

 1. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : CÔNG NGHỆ TÂM LINH HIỆN ĐẠI  .

  Con hoan hỷ hiện hạnh đạo hữu Tantra Nirvadeva đã viết bài chia sẻ với những cảm niệm chân thành về vị Thầy và công nghệ tâm linh mới tại Mật gia Song Nguyễn do vị Thầy phát kiến đã và đang làm lợi lạc cho chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nirvadeva đạt được các tiêu chí : hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Om Mani Padme Hum !

 2. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Nirvadeva, đã chia sẻ những dòng cảm niệm về công nghệ tâm linh của Mật gia song Nguyễn phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, và tính thời đại,mà vị Thầy Mật giáo chính là người sáng tạo, người chỉ dẫn và cũng là người bảo vệ công nghệ  này nhằm để sản xuất ra những sản phẩm lợi lại cho tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc những dòng cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva về vị Thầy  và về công nghệ tâm linh hiện đại do Thầy phát kiến và trình làng Phật học, bao gồm lục diệu pháp môn giúp cho hữu tình được tiếp cận với chánh kiến Phật đà, thực hành, diễn tập hàng ngày mà lìa mê về giác.

  Con xúc động và hoan hỷ với tấm lòng sùng kính của đạo hữu Tantra Nirvadeva thể hiện trong từng câu viết, đặc biệt là dòng cảm niệm: “Tịnh tiến qua đạo pháp, con thấy rõ sự tương đồng; đó là công nghệ tâm linh mới tại Mật gia Song Nguyễn do vị Thầy phát kiến và trình làng Phật học cùng với sự hoạt dụng bồ đề tâm của vị Đạo sư Bồ tát mà hàng năm nhiều học trò, đệ tử trong và ngoài nước, khắp nơi trên thế giới được quy tụ về Mật gia.
  Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy, một vị Đạo sư tôn kính, tài ba, linh hoạt được trời và người kính trọng.” bởi vì đạo hữu ấy đã được “thưởng thức” hương đạo người tu lan tỏa khắp muôn nơi từ bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy “là người  bảo vệ Tam bảo, bảo vệ chánh kiến Phật đà.” trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc cho biết bao hữu tình.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy và ban cho chúng con cơ hội quá báu được thực hành, diễn tập lục diệu pháp môn để có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvadeva đã chia sẻ bài viết lợi lạc.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva tinh tấn hành pháp, thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết ” CÔNG NGHỆ TÂM LINH HIỆN ĐẠI ” của đạo hữu Tantra  Nirvadeva.

  Con hoan hỷ với những chia sẽ cảm niệm về vị Thầy và công nghệ tâm linh mới của Mật Gia Song Nguyễn mà vị Thầy đã phát lồ những sản phẩm  vì lợi lạc chúng sanh và phù hợp với quốc độ , với dân tộ  và thời đại.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của  phật tánh. Om Ah Hum!

 5. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva về công nghệ tâm linh hiện đại do vị Thầy phát kiến ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 6. Mô Phật!

  Mật Nhuận Quang hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Nirvadeva với những chia sẻ cảm niệm về công nghệ tâm linh của Mật gia Song Nguyễn được vị Thầy chế tạo, bảo vệ và phát triển để đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh hữu tình. Cảm ơn đạo hữu với bài chia sẻ ý nghĩa và lợi lạc. 

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva luôn tinh tấn thực hành pháp và viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 7. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc thư Ấn Độ của Tantra Nirvadeva rồi ạ.
  Con hoan hỷ với cảm niệm của Tantra Nirvadeva về “công nghệ tâm linh” của Mật Gia Song Nguyễn, cũng như được vị Thầy trình làng sản phẩm công nghệ tâm linh thực hành Phật Pháp mới, phù hợp tính thời đại và phù hợp với con người hiện đại ngày nay, cùng với hoạt dụng Bồ đề tâm của vị Thầy giúp cho nhiều học trò, đệ tử trong nước và thế giới quy tụ về Mật Gia nhầm an lạc đời này và cực lạc đời sau.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 9. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ với cảm niệm chân thành, đầy sùng kính Đạo sư của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Con hoan hỷ với những liên hệ sâu sắc của đạo hữu trước hình ảnh vị Thầy “hóa thân đồng dạng” và công nghệ tâm linh của “nhà máy tâm linh” Mật Gia. Vì bằng bồ đề tâm không dừng nghỉ cũng như bảo vệ chánh kiến Phật đà, vị Thầy đã “phát kiến và trình làng Phật học cùng với hoạt dụng bồ đề tâm của vị Đạo sư Bồ tát mà hàng năm nhiều học trò, đệ tử trong và ngoài nước, khắp nơi trên thế giới được quy tụ về Mật Gia. Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy, một vị Đạo sư tôn kính, tài ba, linh hoạt được trời và người kính trọng”.
  Con cám ơn đạo hữu đã viế bài và qua đó con thêm trân quý ơn phước khi được hạnh ngộ và theo học vị Thầy trong kiếp sống này.
  Con thành tâm nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu đạo hữu Tantra Nirvadeva tinh tấn, thế sự hanh thông.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 10. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ với viết : CÔNG NGHỆ TÂM LINH HIỆN ĐẠI của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Con hoan hỷ với những cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva về công hạnh vị Thầy tâm linh tôn quý về công nghệ tâm linh của Mật Gia Song Nguyễn đã vì lợi lạc chúng sanh mà phát kiến bộ môn Yoga Thanh Trí .Với sự lợi lạc không thể  nghĩ bàn phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, và tính thời đại giúp người học viên khi diễn tập, thực hành ngày càng đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội và cuối cùng là an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nirvadeva ngày càng tinh tấn diễn tập, thực hành Yoga Thanh Trí dưới sự chỉ dạy của vị Thầy tâm linh tôn quý để được hưởng lợi lạc từ Yoga Thanh Trí mang lại và những ước nguyện chính đáng sớm được viên thành.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho ánh sáng của chánh pháp được soi sáng khắp muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

   

 11. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con xin hoan hỷ với những cảm niệm chia sẻ chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 12. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Kính bạch Thầy, con hoan hỉ tán thán đạo hạnh của huynh Tantra Nirvadeva ạ!

  Con cảm tạ Thầy đã tạo ra sản phẩm công nghệ tâm linh phù hợp với thời đại với mọi người cả trong nước lẫn nước ngoài. Một sản phẩm mà bất kỳ ai cũng có thể tìm hiểu, thực hành và ứng dụng, miễn là có đầy đủ duyên lành và thuận cảnh! Nhờ căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com mà Thầy tạo ra, chúng con được tiếp cận những phát kiến tâm linh của Thầy, được diễn tập thực hành để từ đó đạt được “hạnh phúc tại tâm, hanh thông thế sự và thành đạt xã hội” ở đời này và thong dong trên con đường về Tây phương cực lạc quốc vì “thọ lạc là thụ pháp” theo như câu thơ:

  “Thọ lạc nhưng không chìm trong lạc” của một đạo huynh mà con đọc được trong số hàng nghìn bài biết trong chanhtuduy.com!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn thân tâm an và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 13. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ khi đọc bài viết này ạ

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trụ đế lâu dài của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu của Phật tánh

  Con cảm ơn Thầy ạ

  om mani padme hum

 14. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết của đạo hữu Tantra Nirvadeva ạ. Con hoan hỷ với bài viết của đạo hữu.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 15. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 16. Nguyễn Thị Minh Hà says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hồng Quang đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với những cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con có được cơ hội diễn tập và thực hành những ‘công nghệ tâm linh’ rất phù hợp với tính thời đại, tính quốc độ và tính dân tộc. Và Thầy luôn là người bảo vệ, là nơi nương tựa cho chúng con thoát khỏi mê mờ mà thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Mô Phật!

  Mật Hạnh Giác hoan hỷ với bài cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva về “công nghệ tâm linh” tại Viện ITA Nghiên cứu tâm lý và Ứng dụng Yoga Thanh Trí do vị Thầy Mật Giáo phát kiến.

  Nói về “công nghệ tâm linh” thì không phải ở nơi đâu cũng có công nghệ, có quy trình rõ ràng. Theo wikipedia:

  Công nghệ (tiếng Anh: technology) là sự phát minh, sự thay đổi, việc sử dụng, và kiến thức về các công cụ, máy móc, kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp, hệ thống, và phương pháp tổ chức, nhằm giải quyết một vấn đề, cải tiến một giải pháp đã tồn tại, đạt một mục đích, hay thực hiện một chức năng cụ thể.”

  “Trong tiếng Việt, các từ “khoa học“, “kỹ thuật“, và “công nghệ” đôi khi được dùng với nghĩa tương tự nhau hay được ghép lại với nhau (chẳng hạn “khoa học kỹ thuật“, “khoa học công nghệ”, và “kỹ thuật công nghệ”)”

  Từ đây có thể thấy đã được gọi là “công nghệ” tức là đi đôi với khoa học, mà ở đây là khoa học biện chứng tâm linh. Những nơi người ta tu tập không có công nghệ, không có khoa học, không có quy trình thì trở thành “tu được đến đâu thì tu” chứ không giúp người ta biết mình sẽ ra thành phẩm gì, sẽ đi về đâu. Ví dụ, niệm Phật cho nhiều, lạy Phật cho cố, ăn chay cho hết tháng,…Chúng giống như một công ty không có định hướng phát triển, sản phẩm không có quy trình sản xuất bài bản, làm đến đâu hay đến đó, rốt cuộc thì chẳng đi đến đâu cả.

  Ngược lại, “Công nghệ tâm linh” của Viện ITA sử dụng quy trình Lục Diệu Pháp Môn để giải quyết vấn đề khổ đau nhân sinh triệt để cho cả đời này lẫn đời sau. Người thực hành đúng quy trình này chắc chắn có được 3 thành phẩm là hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội. Xa hơn nữa đó là an lạc đời này, Cực lạc đời sau. Quy trình này được phát kiến qua 25 nghiên cứu, thực hành, ứng dụng bởi vị Đạo Sư Mật Giáo, được chứng minh qua hàng loạt hanh thông rực rỡ của MGSN. Nhờ sự hướng dẫn lớp lang, bài bản mà rất nhiều tấm gương đã thay đổi hoàn toàn cả trong lẫn ngoài chỉ trong thời gian ngắn với công nghệ Yoga Thanh Trí. Ngày càng có nhiều bạn đọc khắp nơi trên thế giới ấn tượng với “công nghệ tâm linh” vô cùng hiện đại của thế kỷ 21 này.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nirvadeva tinh tấn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường tho của Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Ah Hum.

   

   

 18. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Con cũng cùng chung cảm nhận với đạo hữu về các pháp thực hành mà vị Thầy trí tuệ và từ bi đã chỉ dạy. Đó chính là những sản phẩm công nghệ tâm linh độc nhất vô nhị, bài bản qua các bước khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả, đơn giản, dễ thực hiện, phù hợp với khả năng của nhiều người. Khác với những công nghệ thế gian đem đến tiện nghi vật chất cho cuộc sống vốn mau chóng phai nhoà theo dòng chảy của vô thường, những công nghệ tâm linh của bộ môn Yoga Thanh trí cải thiện đời sống qua việc khai thác tiềm năng luôn hiện hữu trong con người, hoàn thành mục tiêu “hạnh phúc tự tâm,” “hanh thông thế sự,” “thành đạt xã hội” và “an lạc đời này, cực lạc đời sau.”

  Con hoan hỉ với bài viết của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Cầu nguyện cho đạo hữu hanh thông đường đời, tinh tấn đường đạo.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 19. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết: CÔNG NGHỆ TÂM LINH  HIỆN ĐẠI của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Con hoan hỷ với những cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva về vị Thầy, với hình ảnh hoá thân đồng dạng cùng những phát kiến tâm linh mang nhiều lợi lạc cho chúng sanh.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva về công nghệ tâm linh hiện đại do vị Thầy Phát kiến ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva luôn tinh tấn và viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 21. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvadeva đã viết bài chia sẻ cảm niệm!

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của các chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nirvadeva sẽ viên thành những ước nguyện chính đáng của mình.

  OM MANI PADME HUM

 22. Mật Phương Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Phương Mai đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva về sản phẩm công nghệ tâm linh hiện đại của vị Thầy tại “Nhà máy tâm linh Mật Gia Song Nguyễn”. 

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chính sinh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nirvadeva viên thành những ước nguyện chính đáng. Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh đạt thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 23. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi!

  Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva  về vị Thầy và những phát kiến tâm linh mà Thầy đã khảo cứu, khảo sát ,ứng dụng ,thực hành giúp cho chúng sanh bỏ mê tìm về bờ giác.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om ah hum

 24. Kính bạch Thầy

  Con là mật ấn . con đã đọc xong bài viết

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 25. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết chia sẻ này rồi ạ

  Con hoan hỷ thiện hạnh của đạo hữu  TantraNirvadeva đã chia sẻ những cảm niệm  về công nghệ tâm linh

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh  thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 26. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva về công nghệ tâm linh của Mật gia Song Nguyễn do vị Thầy phát kiến. Sau quá trình khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và đạt kết quả, vị Thầy đã cho ra đời công nghệ tâm linh phù hợp với tính quốc độ, dân tộc, thời đại, giúp cho chúng sanh được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva viên thành mọi ước nguyện.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 27. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Nirvadeva về  những  cảm  nghĩ  chia  sẻ chân  thành của mình  và  những  liên  hệ  về  công nghệ tâm linh hiện  đại  của  Mật Gia Song Nguyễn

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi ích của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om Mani padme hum

 28. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ! Con hoan hỷ với những dòng chia sẻ chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 29. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con, Mật Hải Lưu, đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với chia sẻ về cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva về ” Công nghệ tâm linh hiện đại” của Mật gia Song Nguyễn do Thầy phát kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy, Cô sức khỏe dồi dào, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 30. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài “ Công nghệ tâm linh hiện đại” của huynh Tantra Narvadeva rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán tấm lòng sùng kính vị Thầy và những chia sẻ chân thành của huynh Tantra Nirvadeva về “ công nghệ tâm linh” của Mật Gia Song Nguyễn do vị Thầy hướng dẫn, bảo vệ và phát triển ngày càng rộng rãi cả trong và ngoài nước. Con tán thán những liên hệ sang đạo pháp của Tantra Nirvadeva trong bài viết.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện huynh Tantra Nirvadeva sức khoẻ, hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum.

 31. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva về “Công nghệ tâm linh”   của  ” Nhà máy tâm linh” Viện YTA Mật Gia Song Nguyễn được vị Thầy từ bi và trí tuệ chế tạo sản phẩm hiện đại “Lục diệu pháp môn” với lòng Bồ đề tâm không dừng nghỉ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lac tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva luôn tinh tấn, thành  tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 32. Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đọc bài cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Con tâm đắc với sự liên tưởng tịnh tiến sang đạo pháp của đạo hữu ấy về “nhà máy tâm linh” Mật gia Song Nguyễn với “công nghệ tâm linh” lục diệu pháp môn được lưu xuất từ trí tuệ và từ bi của vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho nhiều chúng sanh hữu duyên có cơ hội trở thành nhân viên của “nhà máy tâm linh”, từ đó tiếp cận công nghệ tâm linh hiện đại để làm lợi mình, lợi người.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 33. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con hoan hỷ được đọc bài “ Công nghệ tâm linh hiện đại “ rồi ạ .

  Con hoan hỷ tán thán những dòng cảm niệm chân thành và đầy cảm xúc của đạo hữu TanTra Nirvadeva đã bày tỏ với tất cả tấm lòng sùng Kính và đầy ngưỡng mộ đối với vị Thầy tâm linh tôn quý người đã sáng tạo ra cả một công trình công nghệ tâm linh vĩ đại và Thầy là người chỉ dẫn một dây chuyền công nghệ  Thông minhtiên tiến nhằm đưa ra những sản phẩm đúng chỉ tiêu và chất lượng đúng tiêu trí phục vụ cho tất cả các khách hàng trong và ngoài Nước sử dụng được an toàn tiện lợi và đem lại hiệu quả hữu ích cho những ai đang sử dụng . Và Thầy còn là người bảo vệ tận tâm nguồn năng lượng quý giá trong kho tàng đầy nhiên liệu và vi diệu .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con những sản phẩm quý giá nhất trong đó bao bọc cả tấm lòng bồ đề tâm của vị Đạo Sư tôn  Kính ,tài ba , người mà khiến cho ai cũng phải kính trọng .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cảm ơn đạo hữu TanTra Nirvadeva đã viết bài cảm niệm thật ý nghĩa và lợi lạc . Cầu nguyện cho đạo hữu và gia đình sức khỏe tinh tấn thực hành pháp và trưởng dưỡng lòng sùng Kính vị Thầy và viên thành mọi ước nguyện chính đáng .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum! 

 34. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khõe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc và Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 35. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) hoan hỷ khi được đọc bài viết của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Con hoan hỷ với những cảm niệm chân thành của đạo hữu ấy về vị Thầy, về công nghệ tâm linh hiện đại là lục diệu pháp môn được vị Thầy phát lồ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trường thọ để đem đến lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva sẽ luôn tinh tấn thực hành Pháp và thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 36. mật nguyên đán (đoàn thị hải) says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ .

  con hoan hi với những dòng cảm niệm của đạo Hữu Tantra Ni rvadeva về vị Thầy tâm linh tôn Quý . con cảm tạ ơn Thầy ,cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích của chúng sinh .

  cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh .   om mani padme hum.

 37. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ, tán thán những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva, về công nghệ tâm linh thời hiện đại tại Mật Gia Song Nguyễn , với Lục Diệu Pháp Môn yoga Thanh Trí Thầy chỉ dạy, đem lại lợi lạc cho người thục hành, an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Cầu Nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 38. Mật Tuệ Linh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con thật xúc động khi được đọc những dòng cảm xúc chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva về nhà máy tâm linh do Thầy phát kiến, sự sùng kính vị Thầy và niềm tin vào Chánh Pháp. Nguyện cầu cho đạo hữu hanh thông thế sự và thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thẩy Cô trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo!

  Om Mani Padme Hum!

 39. Maria mật thủy tiên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài chia sẽ của đạo hữu Tantra Nirvadeva với lời văn chân thật vô cùng xúc động và thể hiện lòng sùng kính đạo sư vô bờ bến.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 40. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết “Thư Ấn Độ: CÔNG NGHỆ TÂM LINH HIỆN ĐẠI” với những cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Con cảm tạ ơn Thầy, con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 41. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc Thư Ấn Độ Công Nghệ Tâm Linh Hiện Đại  với chia sẽ cảm niệm sâu sắc của TantraNirvadeva

  Cầu nguyện cho tất cả chúng thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Cầu nguyện cho Sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lọi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum

 42. Mật thúy says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva .Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 43. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Thư Ấn Độ: Công nghệ tâm linh hiện đại”. Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Qua chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva, con cảm nhận được tấm lòng sùng kính Đạo sư, sự trân quý công nghệ tâm linh hiện đại do vị Thầy phát kiến.

  Ở thế gian, con người rất quý và coi trọng công nghệ hiện đại. Các nước đang phát triển phải mua lại công nghệ này từ các nước phát triển bằng một số tiền lớn. Mua về rồi còn phải học cách sử dụng để công nghệ phát huy hiệu quả. Có những công nghệ khó đến mức người Việt Nam phải thuê nhân lực là người nước ngoài để vận hành riêng khâu đó trong sản xuất.

  Liên hệ qua đạo pháp, chúng con quả thực may mắn khi được tiếp cận với công nghệ tâm linh hiện đại do vị Thầy phát kiến qua 25 năm khảo cứu, khảo sát, thực hành và ứng dụng có kết quả. Công nghệ này dễ sử dụng, phù hợp với cả những người có cuộc sống bận rộn, mang lại lợi lạc: hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội và đem đến cơ hội giải thoát trong thân trung ấm. Vấn đề cốt yếu là ở sự cho phép diễn tập/thực hành từ vị Thầy.

  Con cảm thấy hổ thẹn khi chúng con đang được diễn tập công nghệ tâm linh hiện đại này với chi phí 0 đồng.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện học trò/đệ tử chúng con sẽ luôn trân quý công nghệ tâm linh hiện đại và sự trân quý ấy sẽ được biểu hiện bằng hành vi cụ thể, đó là sự tinh tấn diễn tập/thực hành.

  Om mani padme hum.

 44. Trần Quốc Bảo says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 45. An Trang says:
  Kính bạch thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ !

  Con xin cảm ơn !

 46. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ với những lời cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva về ” Nhà máy tâm linh ” Mật Gia Song Nguyễn do vị Thầy phát kiến,mang  lại lợi  lạc cho tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy mãi mãi trường thọ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mani padme hum.

 47. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Nirvadeva đã chia sẻ bài viết từ  ” Thư Ấn độ: Công  nghệ tâm linh hiện đại ” cùng với những cảm niệm lợi lạc từ phát  kiến công nghệ tâm linh đầy lòng từ bi và trí tuệ của vị Thầy Mật giáo là ” Lục diệu pháp môn ” giúp cho những chúng sanh hữu tình được tìm thấy nguồn hạnh phúc thanh tịnh nơi đất Phật.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho ước nguyện hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô tại chân trời Âu luôn được thành công viên mãn.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của chúng Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 48. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với đạo hữu Tantra Nirvadeva đã chia sẻ “Thư Ấn Độ: Công nghệ tâm linh hiện đại”.

  Nếu như một công ty với công nghệ sản xuất hiện đại giúp cho người lao động đỡ vất vả hao tốn sức theo cách thủ công đưa ra sản phẩm tốt chất lượng, kiểu dáng đẹp lại cho năng suất cao đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp và phúc lợi ưu đãi cho người lao động thì công ty đó quá ư ưu việt. Sẽ có sự tương tác nhịp nhàng giữa cung và cầu.

  Con thật hoan hỷ với sự liên tưởng của đạo hữu Nirvadeva cảm niệm về vai trò của vị Thầy và công nghệ tâm linh hiện đại do Thầy phát kiến và trình làng. Với nguyên liệu “chính hãng” của Đức Phật để lại, kết hợp với công nghệ mới hiện đại phù hợp tính dân tộc, tính thời đại, tính quốc độ. Các công nghệ mới hiện đại: Bát Pháp Quy Y, Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn, Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội, Bồ Đề Tâm Định Quán, Liên Hoa Bách Bộ Thần Chú Đà La Ni, Bổn Tôn Thiền Quán Ngũ Thứ Đệ dễ dàng ứng dụng vào cuộc sống, phù hợp tính thời đại hiện nay.  Người lao động giải thoát không phải vất vả gõ mõ tụng Kinh, không phải đến rừng sâu núi cao, không phải ngồi thiền miên mật trong thời tiết khắc nghiệt nhưng vẫn đem lại hiệu suất tâm linh cao. Đặc biệt là được vị giám đốc chia lợi nhuận cao cho người lao động giải thoát: đời này an lạc, đời sau cực lạc.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

   

 49. Mai Nguyễn Tấn Thanh says:
  Kính bạch thầy !

  Con đã đọc bài viết  rùi a!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padme hum!

   

 50. Mật Thanh Quang says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Thưa Thầy, sau chuyến tham quan nhà máy với những cỗ máy, dây truyền hiện đại khiến con liên tưởng đến một nhà máy tâm linh với những phân xưởng riêng là những tu Pháp chỉ có tại Mật Gia Song Nguyễn. Công nghệ này là sự kết hợp giữa những chất liệu cũ phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc và thời đại. Đây là một công trình vô giá mà người vận hành công nghệ ấy là vị Thầy từ bi.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 51. Mật Pháp Khánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này, con hoan hỷ tán thán với đạo hữu Tantra Nirvadeva đã chia sẽ cảm niệm sùng kính Đạo Sư vị Thầy với phát kiến tâm linh “ Lục diệu Pháp môn” ở Mật Gia Song Nguyễn mà các trò nhờ ơn phước Bổn Tôn, Vị Thầy truyền dẫn.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy và Cô trụ thế vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh  thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 52. Kính Bạch Thầy con đã đọc thư Ấn Độ: “Công nghệ tâm linh hiện đại”.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Tantra Nirvadeva đã chia sẻ những cảm niệm chân thành, những liên tưởng hay về vị Thầy và công nghệ tâm linh mới phù hợp tính thời đại, phù hợp với con người thời hiện đại do Thầy phát kiến và trình làng Phật học, đã và đang hoạt dụng Bồ đề tâm, làm lợi lạc cho rộng khắp chúng sanh.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy. Con cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nirvadeva ngày một tinh tấn, hanh thông, viên thành ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 53. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva qua bài viết “Thư Ấn Độ: Công nghệ tâm linh hiện đại”. Con hoan hỷ với những cảm niệm chân thành, khẳng định sáu phát kiến tâm linh của vị Thầy chính là công nghệ tâm linh hiện đại, có tính thực tiễn cao, mang đến những lợi ích không thể nghĩ bàn khi ứng dụng vào cuộc sống đó chính là hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội và thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Những công nghệ tâm linh ấy được vị Thầy tư bi, trí huệ phát lồ sau hơn 25 năm khảo cứu, nghiên cứu, ứng dụng, thực hành và ứng dụng có kết quả và mang tính biện chứng khoa học tâm linh sâu sắc. Và với lòng bi mẫn, vị Đạo sư Yoga Thanh Trí lại hào phóng phổ truyền các công nghệ này đến tất cả chúng sanh nhờ phương pháp sư phạm hoàn hảo, cùng nhiều phương tiện thiện xảo, mang tính thời đại, quốc độ, dân tộc. Chính vì thế mà ngày càng có nhiều bạn đọc hữu duyên từ khắp nơi trên thế giới có cơ hội tiếp cận với công nghệ tâm linh – giáo pháp chân chính, thấy được những lợi ích khi thực hành bộ môn Yoga Thanh Trí mà tề tựu về Mật gia Song Nguyễn, nương tựa nơi Thầy – Phật – Pháp – Tăng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô  vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.

  Hioan hỷ tán thán thiện hạnh và cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva tinh tấn thực hành pháp, viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện sẽ có nhiều chúng sanh hữu tình tiếp cận được các công nghệ tâm linh hiện đại của Mật gia Song Nguyễn và thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 54. Mật Khuê Minh says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva trong bài viết có tựa đề “ CÔNG NGHỆ TÂM LINH HIỆN ĐẠI” ạ.

  Đất nước ta là một trong những nước đang phát triển trên thế giới, với mong muốn phát triển sản xuất kinh tế đa ngành nghề để  bắt kịp với Quốc tế, nước ta phải nhập khẩu nhiều dây chuyền sản xuất của nước ngoài vì trong nước chưa đạt đên trình độ kỹ thuật tự chế đó. Giờ đây thì những mặt hàng Việt Nam chất lượng cao đã có mặt tại trị trường Việt Nam do chính người Việt sản xuất, lắp ráp, chế tạo…không những thu hút được người tiêu dùng trong nước mà cả thị trường các nước phát triển.

  Chúng con thật may mắn khi sinh ra trong quốc độ này khi Đất nước đã có những bước phát triển đột phá về kinh tế và xã hội, đang đà hội nhập Quốc tế mạnh mẽ. Và điều đặc biệt may mắn và ơn phước là cũng tại chính quốc độ này, dân tộc này chúng con đã được hạnh ngộ vị Thầy tâm linh tôn quý, Đạo sư Viện trưởng Viện Nghiên cứu tâm lý và Ứng dụng Yoga Thanh Trí và được thực hành và diễn tập những sản phẩm công nghệ tâm linh thực hành pháp Phật mới phù hợp với tính thời đại, quốc độ và phù hợp với con người trong thời hiện đại này như lời cảm niệm của đạo hữu Nirvadeva đã ghi trong bài. Sản phẩm công nghệ tâm linh hiện đại này là sự kết hợp của các chất liệu cũ và công nghệ hiện đại, do chính vị Thầy phát kiến, bao gồm:

  1. Bát pháp quy y
  2. Bồ đề tâm định quán
  3. Cúng dường bất khả gián đoạn
  4. Chánh kiến quang minh tam muội
  5. Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni
  6. Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ.

  Trong thế sự, những dây chuyền hiện đại nhập khẩu từ nước ngoài thường có chi phí lớn, và để thích ứng với dây chuyền công nghệ hiện đại thì chủ đầu tư phải bỏ ra những chi phí cũng không hề nhỏ để thích ứng, chưa kể vẫn cần phải có những chuyên gia cao cấp từ nước ngoài về hướng dẫn, và vận hành…cho nên không thể hoàn toàn phù hợp và chủ động. Với công nghệ tâm linh hiện đại mà vị Thầy phát kiến, chúng con may mắn khi được trực tiếp vị Thầy truyền trao, hướng dẫn, có cùng ngôn ngữ, trong cùng quốc độ, văn hóa, vị Đạo sư tôn quý luôn hóa thân đồng dạng với bồ đề tâm rộng lớn với mong muốn phổ truyền công nghệ tới mọi chúng sanh hữu tình trên khắp mọi nơi trên thế giới.

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvadeva đã viết nên những dòng cảm niệm này, cầu nguyện cho đạo hữu được sức khỏe, hanh thông thế sự, thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

   

 55. Mật Khả Tuệ says:
  Mô Phật!

  Mật Khả Tuệ hoan hỷ đọc bài chia sẻ với những cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva về công nghệ tâm linh mà vị Thầy đã phát kiến để tạo nên sản phẩm tâm linh phù hợp với tính quốc độ , thời đại và dân tộc, mang lại lợi lạc cho chúng sanh.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân của Tam Bảo.

  Om mani padme hum!

 56. Mật Nguyên Hội says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Thư Ấn Độ : Công nghệ tâm linh hiện đại” của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Bài viết nói lên lòng sùng kính Đạo sư và sự trân quý “công nghệ tâm linh hiện đại” mà vj Thầy đã phát kiến sau nhiều năm khảo cứu,khao sát,thực hành và ứng dụng có kết quả như hiện nay Một nhà máy tâm linh hiện đại.Nhìn ở góc độ xã hội ngày nay,một công nghệ được xem là hiện đại ắt hẳn phải đạt được tính hiệu quả vượt bậc hơn những công nghệ đã có trước đó.Tiệm tiến đến Pháp kết hợp với chất liệu cũ và công nghệ hiện đại vị Thầy đã cho ra đời công nghệ tâm linh “Lục Diệu Pháp Môn” phù hợp với tính quốc độ,tính thời sự,tính dân tộc cho bất cứ ai có duyên lành diển tập để đạt được hạnh phúc tự tâm,hanh thông thế sự thành đạt xã hội và đặc biệt là cực lạc đời sau.

  Con thật xúc động khi đạo hữu Tantra Nirvadeva nhắc lại lời của vị Thầy :”người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” và “người nước ngoài nghiền hàng Việt Nam”.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ.

  Xin cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nirvadeva thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Xin cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani Padme hum.

   

 57. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 58. Mô Phật!

  Kính bạch Thầy!

  Con đã xong bài thư Ấn Độ:” Công Nghệ Tâm Linh Hiện Đại” của đạo hữu Tantra Nirvadeva rồi ạ. Con hoan hỷ với những cảm niệm và sùng kính vị Thầy của đạo hữu ấy.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nirvadeva luôn trưởng dưỡng lòng sùng mộ, trân quý giáo pháp, tinh tấn thực hành.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 59. dohoangchinh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con là Mật Tuấn Nguyên con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con nguyện cầu sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 60. Mật Thủy says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc những dòng chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva về “Công nghệ tâm linh hiện đại” ở Mật gia Song Nguyễn.

  Nếu như nhà máy hiện đại quy chuẩn Trình Nhi sản xuất ra những sản phẩm chất lượng giúp chắp cánh ước mơ về một nước Việt mà “người Việt dùng hàng Việt” và “người nước ngoài ghiền hàng Việt”, thì tại Mật gia Song Nguyễn, công nghệ tâm linh hiện đại do vị Thầy phát kiến gồm lục diệu pháp môn đang dần biến ước mơ đó thành hiện thực khi trình làng Phật học những “sản phẩm tâm linh” chất lượng cao, thu hút học trò ở các nước trên thế giới, ngay cả những giáo sư – tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, ngay cả từ Ấn Độ là cái nôi của đạo Phật cũng quy tụ về tại nơi đây. Điều này là sự xác quyết rõ ràng công nghệ tâm linh thuộc “bản quyền” của vị Thầy, của Mật gia Song Nguyễn được công nhận bởi “khách hàng” là những người am tường của giới học thuật (điển hình là vị giáo sư – tiến sĩ Phật học pháp danh Tantra Sutradaka đã có những bài viết tỏ rõ sự tôn kính, quy ngưỡng vị Thầy cùng những tu pháp do Thầy phát kiến). Con hoan hỷ và đồng thời khởi phát niềm kiêu hãnh thiêng liêng đang được trải nghiệm công nghệ tâm linh tối tân này! Con thành tâm cầu nguyện cho thật nhiều người hữu duyên sẽ được trải nghiệm lợi lạc đó!

  Con hoan hỷ với sự chuyển ngữ của đạo hữu Mật Diệu Hằng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô!

  Om mani padme hum!

 61. Khương Duy says:
  Thưa Thầy,

  Con đã đọc bài và cảm thấy thật hoan hỉ trước tấm lòng của người viết đối với công nghệ tâm linh hiện đại mà Thầy đã gây dựng.

  Cám ơn Thầy và người viết.

 62. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah.  Mật thúy  hoan hỉ với bài viết chia sẻ của Tantra Nirvadeva con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 63. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy, con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 64. Mô Phật

  Mật Huệ Pháp hoan hỷ đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nivardeva với chủ đề: “Công nghệ tâm linh hiện đại.” Hoan hỷ tán thán sự liên hệ độc đáo của đạo hữu về các pháp thực hành Yoga Thanh Trí do vị Thầy phát kiến như những công nghệ tâm linh hiện đại, bởi ai cũng biết rằng công nghệ hiện đại giúp người sử dụng không mất nhiều thời gian, dễ thao tác hơn, gọn nhẹ hơn đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ một cách tối ưu nhất. Tương tự, việc thực hành sáu phát kiến tâm linh của vị Thầy không bị ngăn ngại bởi thời gian, không gian, vị trí địa lý, dễ học, dễ hành, đồng thời đảm bảo hiệu quả cao nhất với ba mục tiêu chính: hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông và thành đạt xã hội. Từ đây cho thấy ‘công nghệ tâm linh hiện đại’ của Mật Gia Song Nguyễn luôn mang tính quốc độ, dân tộc và thời đại, phù hợp với mọi tầng lớp trong xã hội cũng như với các quốc gia khác. Đó là lý do vì sao Huệ Pháp tâm đắc với nhận định của đạo hữu rằng “có một sự tương đồng; đó là công nghệ tâm linh mới tại Mật Gia Song Nguyễn do vị Thầy phát kiến và trình làng Phật học cùng với sự hoạt dụng Bồ đề tâm của vị Đạo sư Bồ tát mà hàng năm nhiều học trò, đệ tử trong và ngoài nước, khắp nơi trên thế giới được quy tụ về Mật Gia”. Cám ơn đạo hữu về bài chia sẻ này.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva sức khỏe, đạt thành tựu những ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Om Ah Hum

 65. Mật Giác Đức says:

  Kính bạch Thầy Cô

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Mật Giác Đức hoan hỷ đọc bài viết chia sẻ của Tantra Nirvadeva “Công Nghệ Tâm Linh Hiện Tại” của Mật Gia Song Nguyễn” với 25 năm nghiên cứu đào sâu kinh sách Phật giáo phát minh” lục diệu pháp môn” của vị Thầy đã giúp lợi lạc cho tất cả chúng sanh trong 6 lẻo luân hồi

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Cầu nguyện cho huynh Tantra Nirvadeva thành tựu mọi ước nguyện chính đáng

  Om mani padmehum

 66. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết Thư Ấn Độ: Công nghệ tâm linh hiện đại của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu với những dòng cảm niệm chân thành thẫm đẫm lòng sùng kính Đạo Sư. Con xúc động khi đọc những chia sẻ cảm nhận của đạo hữu trong bài viết vềcông nghệ tâm linh hiện đại do vị Thầy phát kiến và trình làng Phật học. Cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvadeva đã viết bài chia sẻ.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva hanh thông thế sự

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 67. Lương Ngọc Kiên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này ạ. Con xin cầu nguyện đến sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô ạ.

  Om mani Padme Hum

 68. cao thị chính says:
  kính bạch Thầy

  con đã đọc bài viết công nghệ tâm linh hiện đaị

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy cô

  Cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc của phật tánh

  om mani padme hum

 69. Mật Cường says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc :”Thư ấn Độ: CÔNG NGHỆ TÂM LINH HIỆN ĐẠI”.

  Con hoan hỷ thiện hạnh của đạo hữu Tantra Nirvadeva đã chia sẻ những dòng cảm niệm chân thành . Từ thế sự đạo hữu liên tưởng qua đạo pháp đến công trình” Công nghệ tâm linh hiện đại” do vị Thầy trí tuệ từ bi phát kiến và trình làng Phật học, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Cảm ơn đạo hữu với những dòng cảm niệm này!

  Cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nirvadeva thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 70. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỉ với bài viết. Con cảm ơn Thầy ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 71. Mật Huệ Chi says:
  Kính Bạch Thầy ,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu .

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 72. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 73. Kính Bạch Thầy tâm linh tôn quý,

  Con hoan hỉ đọc thư của đạo hữu Tantra Nivradeva gửi từ Ấn Độ.

  Con hoan hỉ tán thán đạo hữu Tantra Nivradeva đã so sánh các phát kiến tâm linh của Thầy với các phát minh ra các công nghệ hiện đại để phục vụ cho cuộc sống con người được tốt đẹp hơn. Nhờ các phát kiến tâm linh của Thầy mà ngày càng nhiều người Việt Nam chúng ta cũng như bạn bè quốc tế đang được thanh lọc tâm trí, rũ bỏ mọi ưu phiền, vươn đến “hạnh phúc tự tâm”, từ đó đạt được “hanh thông thế sự và thành đạt xã hội” và hơn thế sẽ đạt đến cảnh giới tối thượng. Mặc dù các phát kiến tâm linh của Thầy dựa trên triết lý của Đức Phật cách đây hàng nghìn năm nhưng vô cùng phù hợp với đời sống của chúng sanh trong một xã hội hiện đại ngày nay.  Thành tựu tâm linh lớn lao này của Thầy, con chắc ít người làm được.

  Đạo hữu Tantra Nivradeva cũng đã nhận ra tấm lòng của Thầy với Đất nước Việt Nam chúng ta. Điều này làm con thấy rất xúc động.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

 74. Mô Phật,

  Mật Khả Phúc hoan hỉ khi đọc bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Con hoan hỉ với sự liên tưởng từ nhà máy sản xuất hiện đại với dây chuyền sản xuất công nghệ  Nhật Bản tịnh tiến qua đạo pháp với “nhà máy tâm linh” Mật Gia Song Nguyễn đã cho ra đời “công nghệ tâm linh mới” lục diệu pháp môn do vị Thầy từ bi, trí huệ phát kiến. Các sản phẩm công nghệ tâm linh mới không những giúp đỡ chúng sanh trong cùng dân tộc, quốc độ mà còn giúp cho “người nước ngoài ghiền hàng Việt Nam”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 75. Mật Chân Tính says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 76. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết : CÔNG NGHỆ TÂM LINH HIỆN ĐẠI .
  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Tantra Nirvareva đã viết bài chia sẻ với những cảm niệm chân thành về vị Thầy về công nghệ tâm linh hiện đại của Mật Gia Song Nguyễn mà vị Thầy phát kiến đem lại lợi lạc cho chúng sanh hữu tình.Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phổ chuyền bộ môn khoa học Yoga Thanh Trí, và cho phép con được diễn tập, thực hành những” công nghệ tâm linh” hiện đại phù hợp.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvareva đã viết bài.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 77. Mật Ỷ Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì  sự nghiệp hoằng dương chánh pháp đem lại  lợi lạc cho chúng sanh.

 78. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài “Thư Ấn Độ : công nghệ tâm linh hiện đại” rồi ạ.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Tantra Nirvadeva đã viết bài cảm niệm về công hạnh của vị Thầy và công nghệ tâm linh phù hợp với đời sống thế tục ở Mật gia Song Nguyễn. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva luôn tinh tấn và thành tựu mọi ước nguyện.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 79. Đặng Vũ Phương Anh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết “Thư Ấn Độ: Công nghệ tâm linh hiện đại”  rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum !

 80. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài này rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Nirvadeva đã có những dòng cảm niệm chân thành!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
  Om mani padme hum

 81. Mật Quỳnh Nguyên says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Nirvadeva về vị Thầy và công nghệ tâm linh mới ở Mật gia Song Nguyễn được vị Thầy phát kiến phù hợp với tính Quốc độ, dân tộc, thời đại vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvadeva đã viết bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 82. Mật Từ Quang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 83. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực đã đọc xong bài viết: ” Thư Ấn Độ: Công nghệ tâm linh hiện đại” của đạo hữu Tantra Nivadeva rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Nivadeva về những cảm niệm chân thành về vị Thầy và về công nghệ tâm linh: “Lục Diệu Pháp Môn – YOGA Thanh trí” do vị Thầy phát kiến.

  Con thực sự xúc động về tấm lòng sùng kính vị Thầy của đạo hữu Tantra Nivadeva.

  Con ngưỡng phục và tạ ơn vị Thầy đã dành hơn 25 năm trái nghiệm, dồn hết tâm lực, trí lực, nguyện lực, sức lực đề nghiên cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả để phát minh ra công nghệ tâm linh: “Lục Diệu Pháp Môn – YOGA Thanh trí” mà đến ngày hôm nay trên thế giới chưa có vị Thầy, Đạo sư nào có được!; Bởi “công nghệ tâm linh” này đã được vị Thầy  hạ tầng ngữ nghĩa để phù hợp với tính Quốc độ, tính Dân tộc và tính Thời đại (không phân biệt tuổi tác, giới tính, trình độ, địa vị xã hội…) về chánh kiến Phật đà, giúp học trò, đệ tử và chúng sanh hữu duyên dễ học, dễ áp dụng, diễn tập, thực hành mang lại lợi lạc vô song.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì thành tựu của Viện ITA Việt Nam, vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nivadeva tinh tấn thực hành pháp, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

 84. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum!

 85. Mật Liễu Nguyên says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh của đạo hữu TanTra Nirvadeva đã viết bài chia sẻ. Với công nghệ tâm linh hiện đại được vị Thầy từ bi trí tuệ sáng tạo dựa trên tri kiến giáo lý phật Đà cách đây hơn 2500 năm mà vẫn phù hợp với tính thời đại , tính quốc độ, tính dân tộc ,phù hợp với tất cả các tầng lớp chúng sinh trong thời hiện đại. Đã được các học trò trong và ngoài nước đón nhận để thanh lọc hết toan tính, ưu phiền để đạt được hạnh phúc tự tâm – hanh thông thế sự – thành đạt xã hội.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cho chúng con được sử dụng công nghệ tâm linh hiện đại và cũng là người  bảo vệ cho chúng con vững vàng bước tiếp trên con đường về với đất mẹ tây phương cực lạc quốc.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tan Tra Nirvadeva hanh thông thế sự và viên thành những ước nguyện thầm kín .

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả các chúng sinh thành tựu hạnh phúc nơi phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 86. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 87. Mật Thanh An says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài: “Thư Ấn Độ : Công Nghệ Tâm Linh Hiện Đại” rồi ạ! 

  Con vô cùng hoan hỷ với tấm lòng sùng kính và cảm niệm chân thành của huynh Tantra Nirvadeva qua bài chia sẻ. 

  Con cảm tạ vị Thầy Mật Tông vì Thầy giúp chúng con được tiếp cận với chánh kiến qua công nghệ tâm linh hiện đại nhất là 6 phát kiến mang lại lợi lạc cho chúng sanh thông qua bộ môn Yoga Thanh Trí. Con ngưỡng mộ sự trí huệ và linh hoạt của Thầy đã chỉnh lý những phát kiến cho phù hợp với thời đại, dễ dàng tiếp cận với chúng sanh.

  Con cầy nguyện huynh Tantra Nirvadeva luôn hanh thông trong việc tu tập và thế sự.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện tất cả các chúng sinh luôn tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Pad Me Hum.

 88. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 89. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khõe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc và Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 90. Thùy Dương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Thư Ấn Độ: Công nghệ tâm linh hiện đại”.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ.

 91. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu với hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 92. Nguyễn Thùy Linh ( Quảng Ninh ) says:
  Kính Bạch Thầy con đã đọc xong bài này rồi ạ . Con cảm ơn Thầy .

  Om Mani Padme Hum .

 93. Phạm Văn Khang says:
  Kính bạch Thầy. Con là Phạm Văn Khang. Con ở Quảng Ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.
 94. Do Thi Ngoc Yen says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy

 95. huỳnh Quang Phát says:
  Kính Thầy Con đã đọc bài,
 96. Ngô Văn Hoàn says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này.

  Con cầu nguyện cho chúng sinh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh và thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 97. nguyễn thị thanh says:
  Kính bạch Thầy!con đã đọc xong bài này rồi ạ
 98. Đào Văn Tuấn says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy ạ. Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh ạ. Om mani padme hum!
 99. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết ạ.

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ cảm niệm chân thành của huynh Tantra Nỉvadeva.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 100. Phan Thị Trúc Linh says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường tồn của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mami padme hum.

 101. Minh Trí says:

  kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này xong rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 102. Dr. C H Lakshmi narayan. says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Nirvadeva (C H Lakshminarayan) sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho đăng comment của con thành bài. Cảm ơn đạo hữu Mật Diệu Hằng đã Việt dịch.

  Con – C H Lakshminarayan.

  (Tantra Nirvadeva)

 103. Ahmed Khan says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Sagovana (Ahmed Khan) sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc những dòng chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadave trong bài viết này. Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Và cũng như đạo hữu ấy, con hoan hỷ với sự phát triển của Mật Gia Song Nguyễn và sự thành công của công nghệ tâm linh hiện đại của Mật gia Song Nguyễn đã được minh chứng rõ ràng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ phiền não và đạt được giác ngộ tối thượng

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Sagovana.

 104. Mật Tường Vân (Đinh Ngọc Hà An ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 105. Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng (9 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Om mani pedme hum

 106. Tantra Sagovana (Ahmed Khan) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con là Tantra Sagovana.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc những chia sẻ của huynh Tantra Nirvadeva.

  Trong bài viết này,  huynh Tantra Nirvana đã thể hiện sự hoan hỷ tán thán công nghệ tâm linh hiện đại do Thầy phát kiến, lục diệu pháp môn của Mật gia Song Nguyễn sẽ giúp rất nhiều Phật tử trở thành hành giả thực hành con đường Bồ tát đạo với quy mô lớn hàng năm.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh khỏe mạnh, đoạn trừ khổ đau.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

  ………………………………………………………………………….

  Dear Guru,

  My name is Tantra Sagovana.

  Thank you for sharing this article by Dharma brother Tantra Nirvadeva.

  In this article the Dharma brother explains his appreciation for the modern spiritual technology developed by Guru, the six Dharma practice methods of Song Nguyen Tantra House, which lead to large-scale production of Bodhisattvas every year.

  May all sentient beings be healthy and well and be free from suffering.

  May Guru be healthy and live long for the benefit of all beings.

  Om Mani Padme Hum.

  Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

 107. Ignacio Sanchez Gentile says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc những dòng cảm niệm chia sẻ của huynh Tantra Nirvana.

  Con vô cùng hoan hỷ và thích thú khi đọc bài viết này.

  ……………………………………………………………………

  Dear guru

  Thank you for sharing this comments by tantra nirvadeva.

  I enjoy it a lot.

 108. Phan Ngô Thùy Dung (8 tuổi) Thùy Dung says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Pdme Hum.

 109. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy ,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ ,

  Con cảm ơn Thầy ạ .

 110. Lê Phú Thành says:
  Kính bạch Thầy,

  Con là Lê Phú Thành. Con 6 tuổi. Con ở Hà Nội. Con đã đọc bài này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy ạ. 

   Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ. 

  Om Mani Padme Hum. 

 111. mattringuyen says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 112. Mật Thuạn Phong says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỉ với những chia sẻ của Tantra Nirvana về “Nhà máy tâm linh” do vị Thầy phát kiến, mang lại nhiều lợi ích cho chúng sanh.

  Con xin cảm ơn Thầy đã cho con nghe pháp và ban quà cho con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện huynh Tantra Nirvana tinh tấn thực hành pháp, đạt được những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 113. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : THƯ ẤN ĐỘ : CÔNG NGHỆ TÂM LINH HIỆN ĐẠI của đạo hữu Tantra Nirvadeva .

  Con hoan hỷ và tán thán với bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva bằng cả tấm lòng sùng kính vị Thầy tôn quý và sự trân trọng giáo pháp với lục diệu pháp môn mà Thầy đã phát minh làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Từ nhà máy công nghệ hiện đại với phương thức sản xuất dây chuyền ,đạo hữu đã liên tưởng đến Mật gia Song Nguyễn cũng giống như một nhà máy công nghệ tâm linh với lục diệu pháp môn ,khoa học và hiện đại, có thể thực thi trong bất kỳ mọi hoàn cảnh ,không phụ thuộc vào thời gian và cũng không ảnh hưởng đến ai mà lại còn lợi lạc vô song .Mà trong đó ,người bảo vệ cao nhất vẫn là vị Thầy giáo thọ tuệ trí thức, đã hết lòng vì chúng sanh, bảo vệ pháp môn theo đúng quỹ đạo chánh kiến và kiên quyết đả phá bọn tà sư ngoại đạo.

  Con tri ân cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trụ thế dài lâu và thân tâm an lạc.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu của Phật tánh.

  Con cầu cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn trong hiện tại và hanh thông ở tương lai.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 114. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến),
  con đã đọc qua ” Thư Ấn Độ: CÔNG NGHỆ TÂM LINH HIỆN ĐẠI” rồi ạ!
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Nirvadeva đã chia sẽ những dòng cảm niệm về công nghệ tâm linh phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại của Mật Gia Song Nguyễn mà vị Thầy chính là người đã tạo ra những sản phẩm vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Con cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.
  Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status