Apr 11, 2020

Posted by | 6 Comments

Thư New Zealand: ĐÔI DÒNG TÂM HUYẾT CỦA ĐẠO HUYNH...

Kính bạch Thầy, Con cảm tạ vị Thầy đã điểm hóa cho con những lời dạy quý này.Giống như thấy được những tia sáng trong đêm tối ở cuối đường hầm, dù nhỏ thôi, nhưng tự thâm tâm con cũng muốn thầm hét lên thật to để cho cho tấm lòng sùng kính Đạo sư, trân quý Giáo pháp của mình và các huynh đệ đồng hành thức tỉnh. Nhờ ánh sáng ấy từ vị Thầy, trong hầm tối đệ tử chúng con sẽ có người...

Read More
Apr 9, 2020

Posted by | 34 Comments

THE STORY ABOUT THE HORSE CARRIAGE RIDER OF A...

A story goes that a talented and mighty general had a horse carriage rider who married to a young, virtuous wife. One day, as the rider finished his job and came back home, he found his wife arranging her stuff as if she was about to leave. Seeing a touch of sadness on her face, he asked what she’s doing. She said she would return to her parent’s house. As the rider surprisingly...

Read More
Apr 9, 2020

Posted by | 43 Comments

Lesson 7: LITTLE BOM AND THE...

Contemplation on “Fourteen Grievous Failures of a Buddhist Practitioner”...

Apr 8, 2020

Posted by | 29 Comments

Letter from India : WHAT IS THE...

I bow down my head at the lotus feet of Guruji. First of all, I would like to...

Apr 6, 2020

Posted by | 7 Comments

प्रथम भाग:  परिचय (Đệ nhị Tâm pháp...

वियतनाम के गुरु थिनले गुयेन थान द्वारा ‘द्वितीय मानसिक धर्म श्रृंखला’ का...

Apr 5, 2020

Posted by | Comments Off on Câu chuyện về tên xà ích của một vị tướng quốc

Câu chuyện về tên xà ích của một vị...

...

Apr 5, 2020

Posted by | 54 Comments

Letter to Disciples No. 287: NORMAL...

Letter to Disciples No. 287: NORMAL LAMP, DHARMA LAMP ( Thư gửi các trò 287: ĐÈN THẾ GIAN, ĐÈN ĐẠO PHÁP)

Dear disciples! I often look up at the crown-shaped crystal ceiling lamp in...

Apr 5, 2020

Posted by | 37 Comments

Thanh Tri – The 2nd Mind...

Thanh Tri – The 2nd Mind Dharma: SAMYAGDRSTI – PRABHA SAMADHI –...

Apr 4, 2020

Posted by | 5 Comments

In the mindfulness day & night...

First of all I bow my head on the lotus feet of the Hon’ble Guru and giving...

Apr 4, 2020

Posted by | Comments Off on Thư gửi các trò 312: ẤN TƯỢNG THÁNG BA

Thư gửi các trò 312: ẤN TƯỢNG THÁNG...

...

Apr 3, 2020

Posted by | 7 Comments

Letter from India: Pure mind yoga...

Revered Gurujee Om mani Padme Hum I bow before your lotus feet For very many...

Apr 3, 2020

Posted by | Comments Off on Thư Ấn Độ: Tâm pháp Thanh trí giúp chúng con vượt qua  khổ đau.

Thư Ấn Độ: Tâm pháp Thanh trí giúp...

Kính bạch Thầy tôn quý! Om Mani Padme Hum. Con cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen...

Apr 2, 2020

Posted by | 26 Comments

Letter to Disciples No.310: A FEW...

Dear disciples! This morning, I had coffee after breakfast as usual. The...

Apr 2, 2020

Posted by | 211 Comments

Letter to disciples No. 311 : HERE...

One learner have ask me: “Every day I recite 1000 mantra “Om mani pade hum”,...

Apr 2, 2020

Posted by | Comments Off on NĂM HÌNH THỨC QUỞ TRÁCH HỌC TRÒ

NĂM HÌNH THỨC QUỞ TRÁCH HỌC TRÒ

...

Apr 1, 2020

Posted by | Comments Off on Thư gửi các trò 310: VÀI LỜI TÂM SỰ ( Bài Thầy đọc)

Thư gửi các trò 310: VÀI LỜI TÂM SỰ...

...

Apr 1, 2020

Posted by | Comments Off on Thư gửi các trò 310: VÀI LỜI TÂM SỰ ( Bài Thầy viết)

Thư gửi các trò 310: VÀI LỜI TÂM SỰ...

...

Mar 31, 2020

Posted by | 15 Comments

सम्यक् दृष्टि क्या है? ( Đệ nhị tâm...

वियतनाम के गुरु थिनले गुयेन थान द्वारा ‘द्वितीय मानसिक धर्म श्रृंखला’ का...

Mar 31, 2020

Posted by | Comments Off on TỪ GIAI THOẠI VỀ NHAN HỒI ĐẾN THỰC NGHĨA CỦA TRẠCH PHÁP NHÃN

TỪ GIAI THOẠI VỀ NHAN HỒI ĐẾN THỰC...

...

Mar 30, 2020

Posted by | Comments Off on Thư Phú Quốc : SỐNG CHẬM

Thư Phú Quốc : SỐNG CHẬM

...

Mar 29, 2020

Posted by | Comments Off on Thư Thụy Điển : ĐÔI MẮT

Thư Thụy Điển : ĐÔI MẮT

...

Mar 29, 2020

Posted by | 23 Comments

Letter to Disciples No. 296: EXIST...

Letter to Disciples No. 296: EXIST – NON-EXIST: WAKE FROM DELUSION ( Thư gửi các trò 296: CÓ-KHÔNG: BỪNG TĨNH MỘT CƠN MÊ)

Dear disciples! Relatives of Mat Hoang Phuc just informed me that he was...

Mar 29, 2020

Posted by | 16 Comments

Half knowledge: more harm than good...

Dear vajra brother Mat Hai, I would like to thank you for your profound...

Mar 29, 2020

Posted by | Comments Off on Hiểu không thấu đáo: lợi bất cập hại

Hiểu không thấu đáo: lợi bất cập hại

...

Page 3 of 10012345...102030...Last »
DMCA.com Protection Status