Oct 17, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Trang chủ | 192 Comments

Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật

Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1)

Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật

Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa

Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM

Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu

CẦU NGUYỆN NHƯ MỘT PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN GIÁC NGỘ BẰNG HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY

Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai?

Kỳ 7: CẦU NGUYỆN: Lời vàng thành tựu

Kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng

VIẾT THÊM VỀ MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN TRONG CẦU NGUYỆN

CẦU NGUYỆN: MỘT THỰC HÀNH TÂM LINH

Phật tử nam nữ chắp tay cầu nguyện trước tôn tượng hoặc linh ảnh của Đức Phật, Bồ tát, Thánh chúng là hình ảnh đẹp của các chùa, tự viện, tịnh xá hiện nay vào những ngày Rằm, mồng Một và những ngày Lễ vía. Dù cho cầu nguyện với mục đích gì, người con Phật cũng thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa con người và thánh đạo, giữa thực tế hiện hữu và tâm linh siêu hình. Chuyện kể rằng hoá thân đời thứ IV của thánh tăng Do Drupchen lúc đăng quang ở tuổi lên ba, ngài tán tụng bài Cầu nguyện Bảy dòng và những bài cầu nguyện khác một cách tự nhiên trước sự ngưỡng mộ của hàng ngàn người chứng kiến. Cầu nguyện được coi là phẩm chất cao quý của đạo sư Mật giáo Tây Tạng.

Khác các đạo khác, Phật giáo chú trọng đến cầu nguyện như phương thức kích hoạt tiềm năng của chủ thể và đối tượng, và tập trung vào những bình diện khác, đa dạng hơn, siêu việt hơn.

Thần chú được đặt khắp những nơi người ta cần động viên và bảo vệ

Ở Tây Tạng người ta có thể cầu nguyện bằng nhiều hình thức khác nhau. Ở những ngôi nhà theo đạo Phật, nhất là những chùa Mật tông, thường phất phới những lá cờ cầu nguyện được làm bằng vải đủ màu, treo dọc thẳng đứng trên một cái cột. Các thần chú và những lời cầu nguyện được in lên đó bằng mực từ bản khắc gỗ. Chúng được đặt khắp những nơi người ta cần động viên và bảo vệ, chẳng hạn như xung quanh bất kỳ những nơi chốn linh thiêng hay tâm linh, những con suối và đèo, nhà cửa v..v..

Người ta còn dùng Pháp luân Mani. Đây là tên gọi của bánh xe cầu nguyện, hầu hết thường chứa đầy thần chú OM MANI PADME HUM. Đó là một cái ống hình trụ chứa một cuộn giấy gồm các thần chú, nó được quay tròn bởi một vật nặng, để tích tập công đức. Lạt ma Zopa Rinpoche cho biết ở Bánh Xe Cầu Nguyện tại Solu Kumbu thuộc nước Nepal có chứa 11,8 tỷ thần chú.

Thần chú Mani

Cầu nguyện còn được thể hiện bằng những chữ viết hoặc khắc lên vách núi, tảng đá những câu thần chú, phổ thông nhất là OM MANI PADME HUM. Chuyện kể rằng sau khi nhận được nhiều vật phẩm cúng dường, đạo sư phiêu bồng Patrul Rinpoche thường ban phát hết cho những người thợ khắc đá, khuyến khích họ khắc thần chú Mani trên đá càng nhiều càng tốt.

Ngoài ra, cầu nguyện còn được Phật tử Tây Tạng thể hiện bằng cách trì niệm thần chú Mani. Với họ, âm tiết OM là lời cầu nguyện hướng về thân Phật; MA- ngữ Phật; NI-tâm Phật; PAD-phẩm chất của Phật; ME- hoạt động của Phật; HUM- tất cả những công hạnh thành tựu của các vị Phật.

Tuy nhiên, trong bài này người viết đề cập đến một hình thức cầu nguyện bằng lời nói của mình trước Bổn tôn hoặc đọc thầm hoặc đọc thành tiếng những văn bản cố định của những bài cầu nguyện do các bậc tôn sư, thánh tăng đã sáng tác, biên soạn.

Trong đạo Phật từ “nguyện” thường hay gặp ở kinh sách, luận sớ. Các từ “phát nguyện”, “thệ nguyện”, “cầu nguyện” giống nhau về biểu đạt sở nguyện nhưng khác nhau về mức độ tâm nguyện. Đứng trên bình diện ngữ nghĩa, “phát nguyện”, “thệ nguyện”, “đại nguyện” phản ảnh ý chí tự lực dõng mãnh, quyết tâm đạt được mục đích. Chẳng hạn như chúng ta từng đọc “tứ hoằng thệ nguyện” của Phật giáo:

Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ

“Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành”.

Đức A mi đà Phật tuyên thuyết “48 đại nguyện” siêu việt, Đức Phật Dược Sư –  “12 đại nguyện”, Đức Quán Thế Âm – “12 đại nguyện”, Đức Phổ Hiền – “10 hạnh nguyện”..

Riêng từ “cầu nguyện” lại mang tính chất khẩn thiết, sùng mộ, chân thành, nhằm tâm sự những ước nguyện chủ quan của mình, dâng lên những bậc thánh trong Phật giáo tiếp nhận được tha lực tâm linh siêu phàm thông qua tự lực của mình. Cầu nguyện thường mang tính thời sự trong diễn trình tâm linh. Như vậy cầu nguyện được coi là một nhu cầu làm lắng dịu nỗi lo âu, phiền muộn, thất vọng và sợ hãi. Cầu nguyện cũng là một cách thể hiện ước nguyện của mình, niềm tin vào Đấng giải thoát. 

Đấng Toàn giác với lòng bi mẫn siêu phàm, đã thuyết giảng những pháp môn khác nhau, phù hợp trình độ trí lực của mỗi chúng sanh để đạt được những mục đích trên. Cầu nguyện là một trong 10 pháp hành tâm linh của đạo Phật, tựa như những viên gạch sùng mộ, góp phần xây dựng vững chắc nền tảng Phật pháp trên con đường kiến thiết lâu đài giác ngộ. Do tự lực của mình lộ xuất đúng tầng số tâm linh tương hợp cõi giới thù thắng của Bổn tôn, nên chi sở nguyện được viên thành. Bởi vậy những lời cầu nguyện như vậy không khác gì là  LỜI VÀNG THÀNH TỰU.

Đại Sĩ Liên Hoa Sanh

        Truyền thống cầu nguyện bắt nguồn từ đâu? Chắc hẳn là có từ thuở xa xưa thời các vị Cổ Phật. Nhưng trong Mật giáo Tây Tạng thường lưu truyền sự kiện đáng nhớ sau đây: Vào thời kỳ Đức Liên Hoa Sanh còn đang ở Ấn Độ, một cuộc tranh luận quy mô được tổ chức giữa những luận sư Phật giáo và những pháp sư ngoại đạo tại Bồ đề đạo tràng (Bodhgaya). Bên Phật giáo gần như sắp thua cuộc.

Một đêm nọ, nhiều người trong họ có chung một giấc mơ thấy dakini (thánh nữ Du già) trong hình dạng một bà lão xuất hiện, và tiên đoán thất bại sắp xảy ra của họ. Bà lão dạy rằng, chỉ có một cách duy nhất là khẩn cầu tha thiết Đức Liên Hoa Sanh đang tham thiền tại nghĩa địa Jalandhar, chắc chắn Ngài sẽ đến và đánh bại các pháp sư ngoại đạo. Các luận sư Phật giáo lo ngại rằng khoảng cách quá xa để có thể Ngài đến kịp thời giải cứu. Bà lão trấn an rằng đối với Liên Hoa Sanh thời gian và khoảng cách không gây nên chướng ngại. Bà thúc giục họ làm một cuộc cúng dường to lớn trên nóc điện thờ của chùa Cây Bồ Đề, và cầu khẩn chí thành bằng cách đọc tụng “Bài nguyện Bảy dòng”, tức là “Bảy câu kệ Kim Cương”. Nếu họ làm như vậy, Đức Liên Hoa Sanh sẽ đến trong giây lát. Bà lão quả quyết như thế.

Sau đây là lời bài nguyện:

Đại Sĩ Liên Hoa Sanh

                  Ở phía tây bắc xứ Ô trượng na

                  Trên nhụy một bông sen nở

                   Đấng kỳ diệu đạt thành tựu cao

                   Lừng danh tên Ngài là Liên Hoa Sanh

                   Chung quanh Ngài, đoàn tùy tùng Thánh nữ

                   Noi gương Ngài con nguyện làm theo.

                  Xin Ngài đến ban phước cho con

Quả nhiên, ngày hôm sau, khi họ vừa cầu nguyện xong Đức Liên Hoa Sanh xuất hiện trên bầu trời và sau đó ngồi xuống giữa họ, như vị luận sư tọa chủ, sẵn sàng luận đạo với các vị pháp sư dị giáo.

Trong suốt cuộc luận đạo, Ngài bẻ gảy những lý chứng của họ bởi sự tinh thông kinh điển và trí tuệ siêu việt của mình. Những pháp sư ngoại đạo tức giận cầu viện tới huyền thuật để giết Ngài. Đức Liên Hoa Sanh dùng thần thông diệu dụng phóng sấm sét tiêu diệt họ. Những đệ tử còn lại của dị giáo kia kinh sợ lẫn kính phục, liền quy y Phật giáo. Các vị vua lân bang biết được tin này, mời Ngài tới vương quốc của họ để giáo hóa, và do đó Phật giáo được phát triển sâu rộng. Những ngoại đạo mới theo Phật giáo gọi Ngài là “Đấng Chiến Thắng Nhiếp Phục Tất Cả”.

Cầu nguyện đầu năm

     Một người khát khao đạt giác ngộ cho mình và giúp đỡ cho người, nên hằng ngày đều tích tập công đức và trí tuệ, đồng thời tịnh hóa nhiễm ô bằng những phương tiện thiện xảo khác nhau, trong đó có hình thức cầu nguyện.

Tại sao chúng ta nên cầu nguyện? Ai là đối tượng mà ta cầu nguyện? Đây là vấn đề mấu chốt để xác lập chánh kiến và giải trừ nghi hối cho những người tu Phật, nhất là Mật giáo. Ở Phật giáo Mật tông, cầu nguyện là một pháp hành không thể thiếu được trong nghi quỹ Mật thừa nhằm tích lũy công đức mỗi ngày.

Đại sĩ Liên Hoa Sanh (Padmasambhava), đại thành tựu giả Mật tông thế kỷ thứ 8, là Sơ tổ Mật tông Tây Tạng khai thị: “Nếu con muốn thấm đẫm trong cơn mưa đều đặn của phước lành, hãy cầu nguyện với lòng sùng mộ!”.

Đạo sư Phadampa Sangay người Ấn độ đã di huấn cho môn đồ trước khi nhập diệt: “Đừng phí thời giờ nói chuyện phù phiếm mà hãy cầu nguyện”.

Đạo sư Dilgo Khyentse

Đạo sư Dilgo Khyentse dùng một hình ảnh ví dụ thật đắc nghĩa khi viết về tác dụng của sự cầu nguyện trong luận giải “Viên ngọc như ý” như sau: “ ..Khi mưa đổ xuống trên mái nhà, ống máng xối thâu thập tất cả nước. Tương tự như vậy, nếu chúng ta cầu nguyện với vị thầy của riêng ta, không phân cách Đấng Giải thoát, thì chúng ta sẽ thu thập tất cả các sự ban phước”.

Còn nhiều giáo huấn của những thành tựu giả Mật giáo nhấn mạnh tầm quan trọng sự cầu nguyện…

Còn những lý do khác để chúng ta cầu nguyện. Theo luận kiến của Đại sư Tsongkhapa, một hóa thân của Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, vị sáng lập ra dòng truyền thừa Gelug của Phật giáo Tây Tạng, được nhấn mạnh trong tác phẩm “Yếu nghĩa của các giai đoạn tu tập” thì:

“Vị thầy đáng kính đã thực hành như vậy

Những người muốn giải thoát nên làm theo.”

Đại sư Tsongkhapa

Chúng ta có thể hiểu, cốt tủy lời dạy trên là từ xa xưa những bậc thầy Mật tông đã dùng pháp môn cầu nguyện để tích lũy công đức, từ đó hỗ trợ cho phát triển trí huệ. Do vậy, những kẻ hậu học như chúng ta cần phải làm theo để được thành tựu như những bậc đi trước. Một khi đã có sẵn tấm gương sáng mà mình không noi theo thì không thể được coi là đệ tử Phật gia.

Cầu nguyện cũng là một trong những pháp thức phát triển niềm tin và lòng sùng mộ. Những bài cầu nguyện dù ngắn hay dài đều được ban phước từ các bậc giải thoát. Khi đọc tụng thường nhật, tâm thức hành giả lâu ngày sẽ được nâng lên một chiều kích mới, họ được gia trì bởi thần lực chư Phật, Bồ tát. Từ đó, mỗi lần cầu nguyện họ đón nhận được những làn sóng ba động quang minh thanh nhẹ từ cõi giới Tịnh độ, có khả năng chuyển hóa đời sống tâm linh và kể cả đời sống vật chất một cách trọn vẹn. Càng an lạc bao nhiêu bởi diệu dụng khởi phát từ cầu nguyện, họ càng tăng trưởng lòng sùng mộ bấy nhiêu. Giáo sư G.R. Lewis, một học giả của Tịnh độ Chân tông Nhật Bản viết : “Cầu nguyện trong Phật giáo là một phương pháp thức tỉnh. Cầu nguyện là một hình thức thiền, là một phương thức tu chỉnh nội tâm. Cầu nguyện trong đạo Phật nhằm thay thế sự tiêu cực bởi đức hạnh, hướng chúng ta đến những gì tốt đẹp của cuộc sống ngay trong cõi Ta bà này”

Làng Phước Thành ngày 17/10/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


Bản dịch tiếng Anh: PART 2 – PRAYING: A KIND OF SPIRITUAL PRACTICE IN BUDDHISM

 1. Mật Hải says:
  Mô Phật!

  Con hoan hỷ đón nhận pháp ngữ, những lời vàng của bậc Thầy tâm linh. Con xin tán thán công đức thuyết pháp của Ngài, đặc biệt là khi những pháp nhũ ấy liên quan đến một phạm trù khá mới mẻ đối với những người Phật tử ở Việt Nam như chúng con – Cầu Nguyện.

  Con cầu nguyện Thầy, Bổn tôn, Dakini gia hộ và ban phước để chúng sanh hữu duyên đều được thọ nhận pháp lành và quay về nương tựa với các Ngài, từ đây cho đến khi giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

  • Mạc Thị Duyên says:

   kính bạch Thầy!

   con rất hoan hỷ với bài giảng của Thầy cho con hiểu được phần nào cội nguồn của sự cầu nguyện. mỗi khi gặp chuyện con thường chắp tay cầu nguyện nhưng do con vô minh nên đã cầu nguyện không đúng cách

   con nguyện cầu cho mọi chúng sanh được thấm đẫm hồng ân tam bảo qua kênh vận chuyển vị Thầy để cho mọi thứ hanh thông âu cũng là hồi hướng tu tập cho chúng sanh hướng về cõi tây phương cực lạc.

   con thành tâm nguyện cầu cho sự trường thọ  của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.

 2. Mô Phật,
  Con cảm tạ ân đức của Thầy đã giảng giải về pháp cầu nguyện. Trước đây con không hiểu tầm quan trọng của việc cầu nguyện, nếu có làm thì cũng chỉ cầu nguyện cho bản thân mình, điều đó làm tăng tính vị kỷ và bản ngã.Thật là nguy hiểm khi thực hành mà không có sự chỉ dạy của Thầy.
  Con hoan hỉ và tán thán công hạnh của Thầy, đã luôn giảng dạy những gì thiết yếu và tinh túy trong giáo pháp.
  Om Mani Padme Hum.
 3. Mật Ngã says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy!
  Con rất thích pháp Cầu nguyện mà Thầy đã dạy cho chúng con.Ngoài những lời cầu nguyện qua 16 động tác sinh hoạt hàng ngày,con thường cầu nguyện khi đi làm,khi gặp khó khăn,khi mệt,khi con phạm lỗi…Và con tin rằng các Ngài luôn luôn lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng con và thấu hiểu tất cả.
  Con cầu nguyện cho chúng con sẽ noi gương theo các Ngài để trở thành những hành giả chân chánh,đích thực.Om Ah Hum!
 4. Mộ Phật!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích , giảng giải cụ thể, chi tiết, rõ ràng cho chúng con hiểu tầm quan trọng, vai trò, và tác dụng của cầu nguyện – một pháp tu trong đạo Phật.
  Trong những hoàn cảnh dù thuận hay nghịch chúng con luôn có nơi nương tựa vững chắc và an tâm nhất vì được nối kết với Thầy, Phật Pháp, Tăng, thông qua cầu nguyện.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi truyền trao tinh túy giáo pháp ” cầu nguyện” – mà thực hành đơn giản mà hiệu quả vô song.
  Nguyện cầu tất cả chúng sinh đều được đón nhận tinh túy cam lồ giáo pháp đó là “Cầu nguyện”’ – để đời này an lạc đời sau cực lạc.

  Nguyện cầu Thầy trụ thế dài lâu trong cõi ta bà để dẫn dắt chúng sanh đến bên bờ giác ngộ!

  OM MA NI PAD ME HUM

 5. MAT HUNG says:
  KÍNH BẠCH THẦY,nhờ vào pháp cầu nguyện mà Thầy đả truyền dại cho chúng con,nên mỏi khi gập khó khăn hay trở ngại gì trong cuộc sống mà chúng con không thể tự lực vược qua được,thì chúng con chỉ biết cầu nguyện và đặt hết tất cả những tâm tư và nguyện vọng của mình vào vị Thầy và Bổn Tôn để nhờ sự gia hộ của các ngài.Và vô cùng may mắn đối với chúng con vì các ngài luôn dõi mắt đến chúng con nên chúng con vẫn thường được vược qua 1 cách mau chóng những khó khăn riêng của mình.Chúng con xin được cảm tạ ơn và đảnh lể Thầy. OM AH HÙM.
 6. Mật Ngộ says:
  Mô Phật!
  Con thật vô cùng hoan hỷ khi đọc qua bài giảng của Thầy về những góc cạnh và ý nghĩa của việc cầu nguyện trong việc thực hành tâm linh. Một hoạt động tâm linh tuy đơn giản nhưng hiệu quả vô song mà trước giờ nhiều Phật tử lại không chú trọng. Chúng con may mắn được vị Thầy từ bi hướng dẫn cách thức cầu nguyện để hanh thông trong việc Pháp sự cũng như thế sự. Ngay bản thân con, nhờ được Thầy cho phép tham gia Pháp hội cầu nguyện mà mới hóa giải khó khăn từ cuộc sống đời thường. Con cảm đội ơn ơn Thầy vô cùng. OM AH HUM.
  Học trò Mật Ngộ.
 7. matlinh says:
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu .con cầu nguyện tất cả các đệ tử chúng con được nương tựa Thầy Cô từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng .con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều đạt được hạnh phúc của Phật tánh.OM AH HUM.
 8. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này.
  Con xin cúi đầu kính đảnh lễ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Thưa Thầy, bản thân con hầu như ngày nào cũng tác pháp quy y và cầu nguyện bằng lời nói của mình trước linh ảnh Bổn Tôn nhưng thực sự con không hiểu gì về pháp tu này. May phước hôm nay đọc bài Thầy viết nên con mới thấu hiểu phần nào.

  Con cúi đầu kính đảnh lễ Thầy.
  Cầu nguyện cho ánh sáng Phật pháp chiếu rọi khắp muôn nơi.

  Om Ah Hum!

 9. Mật Tất Kiểm says:
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô .Cầu nguyện cho chúng sanh tìm được đạo sư chân chính để đi tới đạo lộ giải thoát.Cầu mong cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh . OM MANI PADME HUM !
 10. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con cam ta an duc cua Thay da khai thi chung con ve phap cau ngyen .Day cung la mot trong muoi hoat dong tam linh .Qua that la cau nguyen that su con thay rat linh dieu vo cung.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum
 11. Mật Nhị Khang says:
  Kích bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ với bài viết “CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật”
  Qua bài pháp về cầu nguyện của chúng đệ tử tu đạo Phật, Thầy đã giúp con hiểu ra rằng pháp môn cầu nguyện sẽ tích lũy công đức đồng thời hỗ trợ cho phát triển trí huệ người tu Phật, đồng thời là cách thức phát triển niềm tin và lòng sùng mộ, do những bài cầu nguyện đều được gia trì bởi thần lực của chư Phật, Bồ tát. Khi cầu nguyện con sẽ nhận được những làn sóng ba động quang minh thanh nhẹ từ cõi Tịnh độ. Con hiểu được rằng cần cầu nguyện với vị Thầy, không phân cách Đấng Giải thoát, thì chúng con sẽ thu thập tất cả các sự ban phước. Đó chính là một phương thức để Giải Thoát, về Tây Phương Cực Lạc.
  Con cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tự hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum
 12. Mat Vien says:
  Da, thua Thay con da doc bai viet nay roi a.
 13. ngocanh says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đọc bài này xong ,con hiểu hơn tác dụng của lời cầu nguyện chí thành hằng ngày .
  Con cúi đầu đảnh lễ tri ân Vị Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy ,Cô có sức khỏe trị thế lâu dài vì lợi ích của chúng trò ,chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh sớm gặp Chanhtuduy để được giác ngộ chánh pháp Phật Đà ,sớm gặp được Đấng Minh Sư thiện trí thức.
  OM MANI PADME HUM.
 14. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đọc bài pháp này. Qua bài viết này con biết được truyền thống cầu nguyện đã “có từ thuở xa xưa thời các vị Cổ Phật”. Đồng thời con cũng hiểu rõ hơn về lý do tại sao nên cầu nguyện. Đó là vì:
  “Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã khai thị: “Nếu con muốn thấm đẫm trong cơn mưa đều đặn của phước lành, hãy cầu nguyện với lòng sùng mộ!”.
  Đạo sư Phadampa Sangay người Ấn độ đã di huấn cho môn đồ trước khi nhập diệt: “Đừng phí thời giờ nói chuyện phù phiếm mà hãy cầu nguyện”.
  Đạo sư Dilgo Khyentse đã viết về tác dụng của sự cầu nguyện trong luận giải “Viên ngọc như ý” như sau: “ ..Khi mưa đổ xuống trên mái nhà, ống máng xối thâu thập tất cả nước. Tương tự như vậy, nếu chúng ta cầu nguyện với vị thầy của riêng ta, không phân cách Đấng Giải thoát, thì chúng ta sẽ thu thập tất cả các sự ban phước”.
  Đại sư Tsongkhapa, một hóa thân của Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, vị sáng lập ra dòng truyền thừa Gelug của Phật giáo Tây Tạng, nhấn mạnh trong tác phẩm “Yếu nghĩa của các giai đoạn tu tập” :
  “Vị thầy đáng kính đã thực hành như vậy
  Những người muốn giải thoát nên làm theo.”.”
  Ngoài ra pháp môn cầu nguyện cũng giúp cho hành giả tích lũy công đức để hỗ trợ cho sự phát triển trí tuệ. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị chúng con về lý do tại sao nên cầu nguyện.
  Cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 15. nguyennga says:
  Mo phat !
  Kinh bach thay !nho on phuoc cua thay ma chung con co duoc nhieu dieu vi dieu ma rieng ban than con cam thay minh that may man khi gap duoc chanh phap.
  Um ma ni pe me hum
 16. Mật Khả Phúc says:
  Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỉ đọc bài viết này.
  Con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy đã khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
 17. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài giảng: Cầu nguyện: một pháp tu của đạo Phật. Đọc bài giảng của Thầy giúp con hiểu rõ hơn về hoạt động tâm linh cầu nguyện. Vì cầu nguyện là một trong 10 hoạt động tâm linh của đạo phật nên cũng được xem như một tu pháp để tiếp cận với sự giác ngộ tối thượng.
  Trước hết, khi con người thực hành cầu nguyện để tiếp cận với chân lý tối thượng, thì đối tượng cầu nguyện hướng đến là chư Phật và Bồ tát, những bậc toàn giác mới mong viên thành ước nguyện. Nếu cầu nguyện hướng tới vị trời, thần thì sự cầu nguyện đó không mang được kết quả giải thoát khỏi khổ đau của luân hồi lục độ. Những vị thần, trời bản thân họ vẫn nằm trong luân hồi, họ vẫn đang phải trả nghiệp theo luật tắc nhân quả, thì làm sao họ có thể hộ trì cho chúng ta được?
  Khi cầu nguyện đến bậc toàn giác, đấng từ bi luôn dõi theo chúng sanh mà độ hóa giúp đỡ, và hành giả nương theo đại nguyện của các ngài mà viên thành đời đạo, đoạn trừ khổ đau và đạt được giác ngộ tối thượng. Khi cất lên lời cầu nguyện với chư Phật và thánh chúng, phật tử còn thể hiện niềm tin sâu sắc và kiên cố vào đức Phật và thánh chúng. Từ niềm tin đó, phật tử đã tạo nên công đức vì như đại sỹ Liên Hoa Sanh xác quyết:” có niềm tin là đã đạt được một nửa thành công”. Khi có niền tin cũng với trí tuệ phật đà, phật tử sẽ đi lên con thuyền để cập bến bờ giác ngộ.
  Ngoài ra, sự cầu nguyện con kích hoạt những tiềm năng ẩn tàng trong tâm thức của hành giả, đó chính là khả năng ngôn ngữ, phát tuệ. Cầu nguyện được thực hành hằng ngày bằng những sự kiện thực tế và ước nguyện của chính bản thân hành giả tác bạch trước Thầy và Bổn tôn giúp hành giả dần dần phát triển tư duy ngôn ngữ, và phát triển trí tuệ và định lực. Bên cạnh đó, cầu nguyện còn là phương pháp tỉnh giác, là một hình thức thiền và phương thức tu chỉnh nội tâm.
  Hơn nữa, khi thực hành cầu nguyện với tâm chí thành còn giúp hành giả trưởng dưỡng lòng sùng mộ. Vì vậy, đối với hành giả Mật tông, sự cầu nguyện đến vị Thầy Mật giáo giúp hành giả thực hành lòng sùng mộ vô biên đến vị Thầy, tạo nền tảng cho sự giác ngộ. Đại sĩ Liên Hoa Sanh (Padmasambhava), đại thành tựu giả Mật tông thế kỷ thứ 8, là Sơ tổ Mật tông Tây Tạng khai thị: “Nếu con muốn thấm đẫm trong cơn mưa đều đặn của phước lành, hãy cầu nguyện với lòng sùng mộ!”. Khi cấu nguyện với vị Thầy với lòng sùng mộ, hành giả không những nhận được ơn phước từ Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy mà còn đạt được giải thoát tối thượng. Vì vậy, cầu nguyện trong Mật giáo trở thành lời vàng thành tựu khi đệ tử lòng sùng kính vị Thầy qua tu pháp cầu nguyện.
  Con cảm ơn Thầy đã dạy con tu pháp cầu nguyện dễ thực hiện giúp còn hàng ngày tiếp cận được với giác ngộ một cách tự động hóa trong tâm thái vui tu. Dần dần con sẽ làm đầy hai bồ tư lương: công đức và trí tuệ để về quê hương Cực lạc quốc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Hỡi đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về phật pháp
  Hỡi những bậc toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các ngài chẳng khác xin để tâm đến con.
  Om Ah Hum.
 18. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu về “Cầu nguyện”, 1 trong 10 tu pháp tâm linh của đạo Phật.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trụ thế dài lâu nơi cõi Ta Bà để đem ánh sáng Chánh Pháp đến với tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có duyên lành được hạnh ngộ các Bậc Đạo Sư chân chánh.
  Om Mani Padme Hum.
 19. Mật Từ says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con rất tâm đắc với những lời dạy của Thầy về lời cầu nguyện :”Cầu nguyện là một trong 10 pháp hành tâm linh của đạo Phật, tựa như những viên gạch sùng mộ, góp phần xây dựng vững chắc nền tảng Phật pháp trên con đường kiến thiết lâu đài giác ngộ. Do tự lực của mình lộ xuất đúng tầng số tâm linh tương hợp cõi giới thù thắng của Bổn tôn, nên chi sở nguyện được viên thành”. Khi thực hành pháp cầu nguyện, hành giả vừa được kết nối với từ trường thanh tịnh của Bổn Tôn, chư thánh chúng, được gia trì trong thần lực của chư Phật, chư Bồ tát; vừa được phát triển lòng sùng mộ Đạo sư và vừa được thành tựu những ước nguyện chính đáng. Một trong những lời cầu nguyện chính đáng thường xuyên nhất mà chúng con thường thực hành đó chính là lời “phát nguyện”:”Để giải thoát chúng sanh khỏi sanh tử luân hồi, phát nguyện vãng sanh Tây phương Cực lạc..”. Vậy mỗi khi thực hành pháp cầu nguyện, chúng con tiến xa hơn một khoảng cách về thành phố Tây Phương Cực Lạc, đồng nghĩa vừa tích lũy được cả hai bồ tư lương là công đức và trí tuệ. Con hiểu hơn vì sao Đạo sư Phadampa Sangay người Ấn độ đã di huấn cho môn đồ trước khi nhập diệt: “Đừng phí thời giờ nói chuyện phù phiếm mà hãy cầu nguyện”. Giống như việc chúng con cứ chầm chậm lênh đênh mãi trên vùng biển luân hồi, có phương tiện để đẩy nhanh tốc độ tiến đến bến bờ giải thoát mà từ chối không sử dụng vậy. Con nhận thấy bản thân con chưa tận dụng được hết phương tiện Thầy đã từ bi truyền trao như vậy, thật là uổng phí.
  Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tinh tấn thực hành pháp cầu nguyện với một lòng sùng mộ Đạo sư.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 20. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho con hiểu được tường tận hơn ý nghĩa và lợi ích của tu pháp Cầu nguyện trong đạo Phật. May mắn hơn cho hành giả Mật giáo chúng con là có được kênh vận chuyển trung gian là vị Thầy để kết nối được với năng lượng thanh tịnh của cõi giới thù thắng vi diệu của chư Phật thông qua cầu nguyện, từ đó giúp cho những ước nguyện chính đáng nhanh chóng được thành tựu. Con cảm tạ ơn Thầy! Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn trưởng dưỡng lòng sùng mộ vị Thầy để không làm gián đoạn đường truyền!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Mani Padme Hum!
 21. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Trò cảm tạ Thầy đã khai thị. Trò xin ghi nhớ lời Thầy:”Cầu nguyện cũng là một trong những pháp thức phát triển niềm tin và lòng sùng mộ.”.
  Cầu nguyện cho chúng trò thực hành pháp cầu nguyện tinh tấn với tấm lòng Sùng Kính Đạo Sư!
  Trò đảnh lễ Thầy!
  Om Mani Padme Hum
 22. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ những lời Thầy dạy qua bài viết này ạ

  Quả thực qua bài viết này có quá nhiều kiến thức con lần đầu tiên được học. Nhờ lời dạy của Thầy, giờ con hiểu được ý nghĩa của câu thần chú Om mani padme hum.

  Giờ đây con hiểu rằng khi mình đọc câu thần chú chính là con đang thực sự cầu nguyện thể hiện sự mong muốn của mình hướng tới về thân Phật (Om), hướng tới ngữ Phật (Ma), hướng tới tâm Phật (NI), hướng tới những phẩm chất của đức Phật (Pad), hướng tới những hoạt động của đức Phật (ME) và hướng tới học theo những công hạnh thành tựu của vị Phật. Con cảm tạ ơn Thầy, nhờ lời diễn giải của Thầy, con hiểu được ý nghĩa của câu thần chú và thực hiện tốt hơn, tránh trở thành “con vẹt” chỉ biết bắt chước.

  Bên cạnh đó, con cũng hiểu được rằng hoạt động cầu nguyện chính là thể hiện ước nguyện, niềm tin của mình vào các Đấng giải thoát, thể hiện nhu cầu mong muốn muốn xoa dịu đi các nỗi đau, nỗi lo lắng trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ có thế, qua những trích dẫn của Thầy về lời dạy của Đại sĩ Liên Hoa Sanh, Đạo sư Phadampa Sangay và Đạo sư Dilgo Khyentse, con hiểu được rằng ta nên cầu nguyện với lòng sùng mộ hướng tới vị Thầy của mình, hướng tới bậc Bổn Tôn.

  Con cũng ghi nhớ lời dạy của Thầy rằng trong bảy tài bảo mà đức Phật đã dạy, trí tuệ là một trong bảy tài bảo mà ta cần có. Và qua bài viết này, con học được rằng hoạt động cầu nguyện với lòng sùng mộ sẽ giúp ta tích lũy được công đức, phát triển được trí tuệ. Như vậy cầu nguyện thực sự là một hoạt động cần làm hàng ngày của mỗi người học Phật.

  Con cảm tạ lời dạy của Thầy đã giúp con hiểu được ý nghĩa của việc đọc câu thần chú chính là hoạt động cầu nguyện hướng tới đức Phật, giúp con hiểu được thực hiện hoạt động cầu nguyện cũng chính là cách giúp ta phát triển được trí tuệ và lòng sùng mộ với vị Thầy, điều chỉnh được nội tâm của bản thân theo hướng tích cực hơn.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 23. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ bài giảng của Thầy về pháp tu cầu nguyện, mấy ngày hôm nay ngày nào trên đường đi làm con cũng cầu nguyện câu: Om Mani Padme Hum, nhưng thực lòng đọc vanh vách vậy mà con ko hiểu nghĩa của câu này. Kể cả ko hiểu nghĩa nhưng con thành tâm cầu nguyện thì mấy ngày hôm nay mọi việc của con đều rất hanh thông ạ. Và hôm nay nhờ bài giảng của Thầy con mới hiểu được âm tiết OM là lời cầu nguyện hướng về thân Phật; MA- ngữ Phật; NI-tâm Phật; PAD-phẩm chất của Phật; ME- hoạt động của Phật; HUM- tất cả những công hạnh thành tựu của các vị Phật.
  Ngoài ra con còn hiểu thêm được “cầu nguyện cũng là một trong những pháp thức phát triển niềm tin và lòng sùng mộ. Những bài cầu nguyện dù ngắn hay dài đều được ban phước từ các bậc giải thoát. Cầu nguyện trong Phật giáo là một phương pháp thức tỉnh. Cầu nguyện là một hình thức thiền, là một phương thức tu chỉnh nội tâm. Cầu nguyện trong đạo Phật nhằm thay thế sự tiêu cực bởi đức hạnh, hướng chúng ta đến những gì tốt đẹp của cuộc sống ngay trong cõi Ta bà này”.
  Vì vậy con nguyện thành tâm cầu nguyện hàng ngày để tích lũy công đức mỗi ngày ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh!
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!
  Om Mani Padme Hum

 24. Mật Thuận Tâm says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài rồi ạ.
  Con cảm tạ sự khai thị của Thầy giúp con biết được Cầu nguyện là một Pháp tu là một trong mười hoạt động tâm linh của Đức Phật. Vừa là phương tiện đạt đến Giác ngộ giúp tích lũy công Đức và trí huệ. Đó cũng là phương tiện tâm linh kết nối với chư Phật, chư bồ tát thánh chúng.
  Cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum!
 25. Mật Thanh Tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ với bài giảng “CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật”
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu được tường tận ý nghĩa và lợi ích của tu Pháp cầu nguyện trong đạo Phật . Cầu nguyện giúp cho hành giả tích lũy công đức mỗi ngày để hỗ trợ cho sự phát triển trí tuệ đồng thời cầu nguyện còn tịnh hóa nhiễm ô.Hơn nữa, khi thực hành cầu nguyện với tâm thành còn giúp hành giả trưởng dưỡng lòng sùng mộ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 26. Tien Dang says:
  Con rất thích đọc những bài của Thầy ! Con rất thích Mật Tông Tây Tạng nhưng chắc có lẽ con chưa đủ duyên để hiểu biết nhiều về Mật Tông. Con mong một ngày nào đó con sẽ đủ duyên để hiểu tất cả các pháp về Mật Tông. Om mani padme hung.
  • Chánh Tri says:

   Đừng nghĩ vậy trong Mật tông có lý và sự. Con đọc bài tức là hiểu LÝ, nếu comment gọi là tác SỰ. Vậy suy ra con đang hành trì Mật tông.

 27. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy về bài giảng này.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 28. Mật Tuệ Phúc says:
  Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này ạ!
 29. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùng) says:
  Kính Bạch Thầy. Con đã đọc xong bài viết cầu nguyện rồi.
  Con cầu nguyện cho sức khẻo và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om maniPadme hum
 30. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum
 31. Mật Tấn Khải says:
  Kính bạch thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Càu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 32. Hoàng minh tâm says:
  Kính bạch thầy. Con hoàng minh tâm nguyện là cái áo chánh kiến được mặc vào để chống lại gió chướng quỷ ma
 33. Lê Mai Dung says:
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết của Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum
 34. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùng) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này lại để con ghi nhớ ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
  Om maniPadme hum.
 35. Mật Hoà says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con vô cùng cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con!
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối!
  Om mani padme hum!
 36. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài ” Cầu nguyện, một pháp tu của đạo Phật” rồi ạ. Qua bài giảng từ bi và thấu đáo của Thầy cùng comments của các huynh con đã hiểu rõ hơn về hoạt động tâm linh cầu nguyện. Con cảm tạ Thầy đã khai thị.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường tồn.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum
 37. Nguyễn Thị Kim Tuyến says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc qua bài này rồi ạ
  Qua bài này cho con hiểu được cầu nguyện là một trong mười pháp tu đồng thời là hoạt động tâm linh giúp chúng sanh đi đến giác ngộ tối thượng
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Om mani padme hum
 38. Nguyễn Tấn Lợi says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc xong bài này,
  con cảm tạ ơn đức của thầy dạy bảo qua bài viết “Cầu Nguyện” kỳ 2, Con hiểu được ý nghĩa của câu thần chú “OM MANI PADME HUM”.
  con chúc Thầy, Cô luôn có nhiều sức khoẻ

  OM MANI PADME HUM

 39. Phong Lữ says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô được trường thọ.
 40. Mật Hảo says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.
  Qua đó con hiểu được sự cầu nguyện cũng thể hiện qua 6 âm tiết của câu thần chú OM MAINI PADME HUM, qua từ âm tiết có ý nghĩa cầu nguyện khác nhau.
  Hình thức là bằng lời nói trước Bổn Tôn, có thể là đọc thầm hoặc đọc thành tiếng.
  Cầu nguyện còn mang tính khẩn khiết, sùng mộ, chân thành, nhằm tâm sự những ước nguyện của mình dâng lên những bậc thánh, đó là sự “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”.
  Cầu nguyện cũng có thể làm lắng dịu nỗi lo âu, phiền muộn, thất vọng và sợ hãi, đó cũng là cách thể hiện ước nguyện, niềm tin vào đấng Giải thoát.
  Cầu nguyện cũng là một trong mười hoạt động tâm linh giúp ta tích tập công đức, khai mở trí huệ.
  Qua bài viết này thì con cũng biết được nguồn gốc của sự cầu nguyện qua câu chuyện của Ngài Đại sĩ Liên Hoa Sanh. Và những khai thị của các bậc Đạo sư như Đạo sư Phadampa Sangay, Dilgo Khyentse, Tsongkhapa, đặc biệt là Đại sĩ Liên Hoa Sanh :”Nếu con muốn thấm đẫm trong cơn mưa đều đặn của phước lành, hãy cầu nguyện với lòng sùng mộ”.
  Qua lời khai thị trên con cũng xin cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ kim cang sẽ trưởng dưỡng được lòng sùng mộ, niềm tin vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng trên con đường Giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  om ah hum
 41. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 42. Mật Nghiêm Giác says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Đến hôm nay con mới biết Cầu nguyện là một pháp tu và được rất nhiều lợi lạc. Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con được biết
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  OM MANI PADME HÙM.
 43. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy ! Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con biết về lợi ích, cũng như ý nghĩa của việc cầu nguyện, một pháp tu mà chúng con thực hành hàng ngày.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.
  Om mani padme hum.
 44. Mật Tuấn Giác says:
  Thưa Thầy.
  Con đã đoc bài viết này rồi
  con cảm ơn Thầy.
  Om mani padme hum.
 45. Mật Giác Đức says:
  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh
  Om mani padmehum
 46. Maria Mật Thủy Tiên says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy
  Om Mani Padme Hum
 47. Mật Quảng Lượng(Lê Tùng) says:
  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh Xin Hãy Hướng Tâm Con Về Phật Pháp!
  Hỡi Những Bậc Toàn Giác Xin Đừng Để Con Rơi Vào Tà Đạo Thấp Kém!
  Hỡi Vị Thầy Từ Bi, Đồng Các Ngài Chẳng Khác Xin Hãy Để Tâm Đến Con!
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo!
  Om Mani Pahme Hum!
 48. Mật Dũng Tâm (Nguyễn Tiến Dũng) says:
  Thưa Thầy!!!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum!!!
 49. Mật Thanh An - Đường Thanh Hoài says:
  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài này rồi ạ !
  Tuy con chưa hiểu hết được ý nghĩa của bài viết, nhưng con cảm tạ Thầy đã khai thị cho con cùng các đạo hữu , con hi vọng trong tương lai dưới sự chỉ dạy của Thầy con sẽ thông tuệ hơn và tinh tấn trên con đường học Pháp ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ, sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum!
 50. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được, cầu nguyện là 1 trong 10 pháp hành tâm linh của đạo Phật, cầu nguyện là một trong những pháp thức phát triển niềm tin và lòng sùng mộ, giúp cho người tu tích lũy  được công đức, từ đó hỗ trợ cho sự phát triển trí tuệ  tạo nền tảng cho sự Giác ngộ. Và đạo huynh Liên Hoa Thái cũng đã có bài giảng chia sẻ về cầu  nguyện, hợp nhất linh kiến qua cầu nguyện  để đạt đến Giác ngộ, trong đó có hợp nhất cầu nguyện, hợp nhất thiền định, hợp nhất trí tuệ mà người tu chỉ cần thực hành cầu nguyện với lòng sùng mộ chân thành dần dần sẽ tự đạt đến hợp nhất thiền định rồi bước vào trí tuệ tánh không mà đối tượng để người tu cầu nguyện đó chính là vị Thầy Mật giáo của mình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hùm.

   

 51. kính thưa thầy con đã đọc. Một bài viết rất hay về cầu nguyện

 52. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc xong bài viết này rồi ạ..
  OM MANI PADME HUM!

 53. Đào Thị Hương Thuỷ says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy.
 54. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bàu viết này rồi ạ. Qua bài viết con đã hiểu hơn về ý nghiã của việc cầu nguyện. Con cầu nguyện cho sức khỏe ,trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu cho chúng sanh luôn được hạnh phúc.
  Om mani padme hum
 55. Triệu huy hoàng says:
  Kính bạch thầy!
  Con đã đọc bài viết này rùi ạ.
 56. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cám ơn Thầy.

  Qua bài con hiểu được, cầu nguyện là 1 trong 10 pháp hành tâm linh của đạo Phật giúp cho người tu tập xây dựng vững chắc nền tảng giác ngộ, như là phương thức kích hoạt tiềm năng của chủ thể và đối tượng. Cầu nguyện mang tính chất  khẩn thiết, sùng mộ, chân thành bằng những tâm sự, ước nguyện của mình lên các bậc thánh trong Phật giáo, tiếp nhận được tha lực tâm linh siêu phàm thông qua tự lực của mình. Cầu nguyện là nhu cầu làm lắng dịu những nổi lo, thất vọng, sợ hãi, là cách thể hiện ước nguyện, niềm tin của mình vào Đấng giải thoát. Cầu nguyện là một trong những phương tiện giúp cho người tu Phật hằng ngày được tích tập công đức ,  trí tuệ và tịnh hóa những nhiễm ô, những hành vi sai chánh pháp từ thân, ngữ, tâm.

  Từ xa xưa những bậc Thầy Mật tông đã dùng pháp môn cầu nguyện để tích lũy công đức, từ đó hỗ trợ cho cho phát triển trí tuệ. Do vậy những kẻ hậu học như chúng con cần phải làm theo để được thành tựu như những bậc đi trước. Một khi đã có sẵn tấm gương sáng mà chúng con không noi theo thì không thể được coi là đệ tử Phật gia. Điều này đã được huấn thị theo luận kiến của Đại sư Tsongkhapa một hóa thân của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, vị sáng lập ra dòng truyền thừa Gelug của Phật giáo Tây Tạng, được nhấn mạnh trong tác phẩm “Yếu nghĩa của các giai đoạn tu tập” thì: ” Vị Thầy đáng kính đã thực hành như vậy. Những người muốn giải thoát nên làm theo”.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lơi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 57. Mật Hạ Thanh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Cầu nguyện cho Thầy ,Cô thật nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om mani padme hum
 58. Mật Pháp Duyên(Đỗ Thị Duyên) says:
  kinh bạch Thầy
  con đã đọc bài này rồi ạ
  con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô
  cầu cho chúng sinh luôn được hạnh phúc
  Om mani padme hum
 59. Mật Pháp Duyên(Đỗ Thị Duyên) says:
  kinh bạch Thầy
  con đã đọc bài này rồi ạ
  con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô
  cầu cho chúng sinh luôn được hạnh phúc
  Om mani padme hum
 60. Đỗ Hoàng Chinh (phú quốc) says:
  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om mani padme hum!
 61. Mật Nhẫn Hòa (Phạm Vũ Chiến) says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài viết,con đã biết được lịch sử của cầu nguyện,những lợi lạc to lớn khi chúng con cầu nguyện.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 62. Đào Thị Hương Thuỷ says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này.
  Con cảm ơn Thầy!
  Om mani Padme Hum.
 63. Thưa Thầy!
  Con đa đọc xong bài này rồi ah
  Con cảm ơn vị Thầy đã từ bị giảng dại chúng con pháp cầu nguyện này con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc cua chúng sanh Om ah hùm

 64. Mật Quảng Dũng says:
  Nam Mô A Di Đà Phật!!!
  Kính Thưa Thầy!!!
  Con đã đọc bài này!
 65. Hoàng Thị Nguyệt says:
  Thưa Thầy
  Con Mật Lưu Ly – Hoàng Thị Nguyệt đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum
 66. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài viết. kỳ 2:” CẦU NGUYỆN một pháp tu của đạo Phật ” rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy cô mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng học trò và chúng sanh hữu duyên.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!
 67. Hà Giang ( Hải Phòng ) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô vì lợi lạc lâu dài của chúng sinh
  Om mani padme hum
  Hà Giang ( Hải Phòng )
 68. Cao Thị Hoài My says:

  Kính bạch Thầy!
  Con là Mật Thuận Nữ ( Cao Thị Hoài My) con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tưu hạnh phúc phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 69. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 70. Mật Hoàng Vân says:

  Con kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe, và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM.

 71. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “ Kỳ 2: Cầu nguyện: một pháp tu của đạo Phật” của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cụ thể chi tiết cho chúng con được hiểu về tầm quan trọng, ý nghĩa và tác dụng của cầu nguyện – “ một trong 10 pháp hành tâm linh của đạo Phật, tựa như những viên gạch sùng mộ, góp phần xây dựng vững chắc nền tảng Phật pháp trên con đường kiến thiết lâu đài giác ngộ”. Con hiểu rằng cầu nguyện là một phương tiện thiện xảo giúp hành giả tích tập công đức và trí tuệ, tịnh hoá nhiễm ô, dần dần thay thế những tiêu cực bằng đức hạnh; ý nghĩa và công dụng của pháp tu đã được khẳng định bởi lời xác quyết của vị Thầy, của các bậc thầy Mật tông, là học trò chúng con nên noi gương các Ngài và thực hành theo. Không những vậy, cầu nguyện còn là một trong những phương thức phát triển niềm tin và lòng sùng mộ. Và chỉ khi có được cánh đồng của lòng sùng mộ, chúng con mới có thể đón nhận được cơn mưa ơn phước từ sự gia hộ của Bổn tôn qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

 72. Mật Tấn Đạt ( Đinh Quang Trường) says:
  Thưa Thầy con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường) đã đọc bài rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 73. Mật Tự Tâm (Trần thị Ngát) says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh,cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani Padme hum.
 74. Phạm Huyền Trang says:
  Kính bạch thầy !
  Con tên là Phạm Huyền Trang. Con ở cẩm phả quảng ninh
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con xin cảm ơn thầy. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh ạ
  OM MANI PADME HUM
 75. Mật Liễu Thuận says:
  Kính bạch thầy
  Con Mật Liễu Thuận hoan hỷ khi đọc được bài giảng này của thầy. Những lời vàng của thầy đã khai thị cho chúng con hiểu được ý nghĩa to lớn của việc cầu nguyện trong hoạt động tâm linh.
  Cầu nguyện thầy cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  Om Mani Padme Hum
 76. Nguyễn Hải says:

  Con Mật Hùng Tâm, đã đọc bài viết này, xin cảm ơn Thầy.

 77. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !
  Con Mật Tuệ Viễn ( Lê Thịnh) con đã đọc bài rồi ạ . Con tạ ơn Thầy .
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh .
  Om mani padme hum

 78. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con được biết ý nghĩa to lớn của việc cầu nguyện, một trong 10 pháp hành tâm linh của đạo Phật.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho chúng sanh được sống trong hồng ân Tam Bảo.
  Om mani padme hum

 79. Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi.
  Om mani padme hum.

 80. Mật Hoàng Vân says:

  con kính bạch Thầy.

  con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con và chúng sanh biết ý nghĩa của việc cầu nguyện,

  OM MANI PADME HUM.

 81. Đoàn Thị Yên says:

  Kính Bạch Thầy!  Con đã đọc bài rồi ạ.  Con cảm ơn Thầy!

 82. Nguyễn Thị Vân Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Giác Vân( Nguyễn Thị Vân Anh) đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn đức của Thầy đã  rất nhiều vì trước đó nếu có việc gì thì con vẫn cầu nguyện, nhưng chỉ là cầu nguyện cho bản thân mình và điều đó đã làm tăng tính vị kỷ và bản ngã.

  Con rất hoan hỷ vì giờ đây con đã hiểu được phần nào cội nguồn của sự cầu nguyện.

  Con cầu nguyện cho mọi chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo qua kênh vận chuyển của vị Thầy để mọi việc được hanh thông âu cũng là hồi hướng tu tập cho chúng sanh hướng về cõi Tây phương cực lạc.

  Cầu nguyện cho sức khỏe trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 83. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này. Từ luận giải của Thầy, con hiểu được rằng điểm khác biệt so với ngoại đạo là Phật giáo chú trọng đến cầu nguyện như phương thức kích hoạt tiềm năng của chủ thể và đối tượng, và tập trung vào những bình diện khác, đa dạng và siêu việt hơn. Trong đạo Phật, có nhiều hình thức cầu nguyện khác nhau như ở Tây Tạng thường sử dụng các lá cờ cầu nguyện, in các thần chú và các lời cầu nguyện hoặc sử dụng pháp luân Mani hay việc khắc thần chú lên vách núi, tảng đá,…Đồng thời, người tu còn thực hành cầu nguyện bằng cách trì niệm thần chú Mani. Con hoan hỷ với những chỉ dạy của Thầy trong bài về hình thức cầu nguyện bằng lời nói của người tu Phật trước Bổn tôn hoặc đọc thầm hoặc đọc thành tiếng những văn bản cố định của những bài cầu nguyện do các bậc tôn sư, thánh giả sáng tác, biên soạn. Trong đó, con hiểu được rằng hành giả cầu nguyện tới vị Thầy, Đạo sư, Bổn tôn, Dakini là một phương pháp thực hành tâm linh nhằm tích tập công đức, hỗ trợ phát triển trí tuệ, đồng thời là phương thức phát triển niềm tin và lòng sùng mộ. Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy về giáo huấn của Đại sư Tsongkhapa trong tác phẩm: “Yếu nghĩa của các giai đoạn tu tập” rằng:

  “Vị Thầy đáng kính đã thực hành như vậy

  Những người muốn giải thoát nên làm theo”

  Tại Mật gia Song Nguyễn, chúng con theo lời dạy của vị Thầy thực hành cầu nguyện là một trong mười hoạt động tâm linh trong không gian linh thánh, trước Bổn tôn. Thời gian đầu, bản thân con thực hiện hoàn toàn dựa theo “bài mẫu” theo nghi quỹ, bản thân có phần cứng nhắc trong thực hành. Tuy nhiên, sau một thời gian sự cầu nguyện trở nên quen thuộc, diễn ra một cách tự nhiên hơn. Như lời dạy trong bài viết này, con hiểu rằng thực chất của sự cầu nguyện nhằm tâm sự những ước nguyện chủ quan cá nhân của mình dâng lên chư Phật, chư Bồ tát và thánh chúng. Các đấng Chiến thắng luôn dõi theo những người tu Phật chân chính bằng đôi mắt thấu suốt, tựa như người mẹ hiền với lòng bi mẫn để tâm tới đứa con thơ. Bằng cách đọc các bài cầu nguyện như: trùng tuyên đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ tát, Bài nguyện Bảy nhánh chi tiết, Bài nguyện Bảy dòng, Bài nguyện của thánh tăng Tangtong Gyalpo,…chúng con sẽ nhận được ơn phước gia trì của các Ngài như góp nhặt từng viên gạch làm nền tảng xây dựng lâu đài giác ngộ. Điều quan trọng là khi mà chúng con vượt qua những tập khí cũ và giãi bày, mở lòng mình trước linh ảnh Bổn tôn Quán âm Tứ thủ là cách tiếp nhận tha lực tâm linh thông qua kênh vận chuyển vị Thầy bằng sự tự lực thực hành pháp. Viết đến đây, con không khỏi cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy, trích dẫn hình ảnh trực quan sinh động mà đạo sư Dilgo Khyentse đã chỉ dạy đó là: “..Khi mưa đổ xuống trên mái nhà, ống máng xối thâu thập tất cả nước. Tương tự như vậy, nếu chúng ta cầu nguyện với vị thầy của riêng ta, không phân cách Đấng Giải thoát, thì chúng ta sẽ thu thập tất cả các sự ban phước”. Giờ đây, con đã hiểu hơn lời dạy từ thánh giáo lượng rằng khi cầu nguyện với tâm chân thành, khẩn thiết với vị Thầy tâm linh tôn quý, những trận mưa ban phước sẽ rơi xuống trên cánh đồng sùng mộ của người đệ tử.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và gia hộ cho con hiểu được như thế.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 84. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Diệu Châu đã đọc bài rồi ạ.

  Qua bài giảng của Thầy con đã hiểu hơn về cầu nguyện chính là một pháp tu trong đạo Phật nhất là khi cầu nguyện với lòng sùng mộ thì sẽ nhận được cơn mưa phước lành.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị. con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 85. Nguyễn Thị Chinh says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Lưu Thủy ( Nguyễn Thị Chinh) đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi đã khai thị cho chúng con hiểu hơn về cầu nguyện – 1 trong 10 tu pháp tâm linh của đạo Phật

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh được sống trong hồng ân Tam Bảo

  Om mani padme hum

 86. Doãn Thị Linh says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con và Mật gia Hải Phòng hàng ngày vẫn đang  thực hành pháp tu này ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

   

  • Nguyên Thành says:

   Tầm bậy! Ai truyền pháp mà thực hành?

   • Nguyên Thành says:

    Ai công bố mà gọi là Mật gia Hải Phòng? Bá láp! Cầm đèn chạy trước ô tô! Sau 20.09.17 mới có Mật gia Hải Phòng

    • Nguyên Thành says:

     Nếu có Mật gia Hải Phòng cũng không phải trò phát ngôn!

     • Doãn Thị Linh says:

      Kính bạch Thầy
      Vì sự ngu muội của mình mà con trong lúc thiếu tỉnh thức con đã tin vào tâm ý mình mà phát ngôn thiếu suy nghĩ, cầm đèn chạy trước ô tô. Con xin sám hối và xin Thầy cho con được tịnh hoá lỗi lầm này. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nộ pháp để con được kịp thời tỉnh thức mà quán xét hành vi thân, ngữ, tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
      Om mani padme hum.

     • Nguyên Thành says:

      Kiếp trước ông sinh ra ở gần kho đạn!

 87. Trần Thị Lê says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Tuyết Liên (Trần Thị Lê) đã đọc bài viết này rồi ạ,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con bài pháp ý nghĩa và lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 88. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ với bài giảng của Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 89. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cảm tạ Thầy đã luận giải về cầu nguyện, một trong những phương pháp tu.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 90. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết “Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật” rồi ạ.

  Qua những lời dạy của Thầy con hiểu thêm về tu pháp cầu nguyện với hình thức là cầu nguyện bằng lời nói của mình trước Bổn tôn hoặc đọc thầm hoặc đọc thầm những bản văn cố định. Tu pháp này có thể giúp hành giả tích tập công đức và trí tuệ, đồng thời tịnh hoá nhiễm ô, phát triển niềm tin và lòng sùng mộ.  Đặc biệt theo xác quyết của đạo sư Dilgo Khyentse “nếu chúng ta cầu nguyện với vị thầy của riêng ta, không phân cách Đấng giải thoát, thì chúng ta sẽ thu thập được tất cả sự ban phước”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị, giúp chúng con hiểu thêm lý do nên cầu nguyện.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 91. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cản tạ Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu về ý nghĩa của việc cầu nguyện, và hiểu hơn về ý nghĩa của từng câu thần chú Mani OM MANI PADME HUM. và cầu nguyện còn giúp cho hành giả tích tập công đức và tri tuệ,  và tịnh hóa nghiệp nhiễm ô và tăng trưởng niềm sùng mộ. Đạo sư Dilgo Khyentse ” nếu chúng ta cầu nguyện với vị Thầy của riêng ta không phân cách đấng giải thoát , thì chúng ta sẽ thu thập tất cả sự ban phước.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu bài viết này

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tât cả chúng sanh

  Cầu nguyện tất cat chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh. Om Ah Hum!

 92. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho bản thân con luôn tinh tấn tu tập, trưởng dưỡng niềm tin vào vị Thầy, vào Tam Bảo, sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ theo tinh thần của Thánh giả Mã Minh trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” để được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 93. Mật Bích Liên says:

  +12/11/2017

  Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con hoan hỷ đọc bài “Cầu nguyện” một pháp tu của đạo Phật”. Con cảm tạ Thầy đã giúp con hiểu sự gắn bó mật thiết giữa con người và thánh đạo, giữa thực tế hiện hữu và tâm linh siêu hình. Cầu nguyện sẽ làm lắng dịu nỗi lo âu, phiền muộn, sợ hãi, và cũng là cách thể hiện ước nguyện, niềm tin của mình vào bậc toàn giác. Thông qua việc cầu nguyện, tạm của chúng con càng ngày càng hướng thiện, tốt đẹp hơn. Cầu nguyện còn giúp chúng con tích tập công đức, tăng trưởng trí tuệ, đạt niềm tin bất hoại vào Giáo Pháp Phật Đà, cũng như trưởng dưỡng lòng súng kính vào vị Đạo Sư Mật Giáo- Người đã hướng dẫn chúng con đến lâu đài Giác Ngộ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con hiểu thêm mật nghĩa thần chú Om mani padme hum khi trì niệm:

  OM: Cầu nguyện hướng về Thân Phật

  MA: Cầu nguyện hướng về Ngữ Phật

  NI: Cầu nguyện hướng về Tâm Phật

  PAD: Cầu nguyện hướng về phẩm chất của Phật

  ME: Cầu nguyện hướng về hoạt động của Phật

  HUM: Cầu nguyện hướng về tất cả những công hạnh thành tựu của các vị Phật.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mani padme hum.

 94. Mật Nguyên Hội(Lương Nguyên Kha) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết : “ Cầu Nguyện : Một pháp tu của đạo Phật”

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng con bài viết lợi lạc trong con đường hành pháp để đến gần với đạo lộ giải thoát. Con xin phép nhắc lại lời vị Thầy huấn thị để đón nhận giá trị lợi lạc một cách sâu sắc hơn.

  Cầu nguyện là một nét văn hóa tâm linh đặc trưng thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa con người và thánh đạo, giữa thực tế hiện hữu và tâm linh siêu hình. Đặc biệt đạo Phật cầu nguyện như là phương thức kích hoạt tiềm năng của chủ thể và đối tượng và tập trung vào nhũng bình diện khác, đa dạng hơn, siêu việt hơn.

  Cùng với “cầu nguyện” trong đạo Phật thường gặp “phát nguyện”, “thệ nguyện” giống nhau về biểu đặt sở nguyện nhưng khác nhau về mức độ tâm nguyện, về ngữ nghĩa là phản ảnh ý chí tự lực dõng mãnh, quyết tâm đạt được mục đích.Trong công cuộc hành pháp cầu nguyện như là món ăn hàng ngày của hành giả có thể hình tướng khác nhau bằng cách này  hay cách khác nhưng tuyệt nhiên không thể thiếu.Như ở Mật Gia Song Nguyễn căn phòng Duy Ma Cật thời @ Chánh tư duy .com hàng ngày các huynh đệ đọc bài viết ,giảng của vị Thầy và suy gẩm comment được xem như là phương pháp cầu nguyện, để tâm Thầy và tâm trò kết nối.Nếu như  hành pháp mà không có cầu nguyện nghĩa là hành giả bỏ đi sự gắn bó mật thiết giữa con người và thánh đạo , giữa thực tế hiện hữa và tâm linh siêu hình,chẳng khác nào hành giả tự mài mò tìm đường đi trong chốn rừng rậm mà không có la bàn hay mốc chỉ hướng.

  Như vị Thầy đã khai thị trong bài viết : Cầu nguyện mang tính chất khẩn thiết, sùng mộ chân thành, nhằm tâm sự những ước nguyện chủ quan của mình, dâng lên những bậc thánh trong Phật giáo tiếp nhập được tha lực tâm linh siêu phàm thông qua tự lực của mình.Cầu nguyện thường mang tính thời sự trong diển trình tâm linh.Như vậy cầu nguyện được coi là một như cầu làm lắng dịu nổi lo âu,phiền muộn,thất vọng và sợ hãi.Cầu nguyện cũng là một cách thể hiện ước nguyện của mình, niềm tin vào Đấng giải thoát.

  Đấng Toàn giác với lòng bi mẫn siêu phàm, đã thuyết giảng những pháp môn khác nhau, phù hợp trình độ trí lực của mỗi chúng sanh để đạt được những mục đích trên.Cầu nguyện là một trong 10 pháp hành tâm linh của đạo Phật.Do tự lực của mình lộ xuất đúng tần số tâm linh tương hợp cõi giới thù thắng của Bổn tôn, nên chi sở nguyện được viên thành. Bởi vậy những lời cầu nguyện như vậy không khác gì là LỜI VÀNG THÀNH TỰU.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ.

  Xin cầu nguyện ngon đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.

  Um Mani Padme Hum

 95. Hoàng Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết : Kỳ 2: ” cầu nguyện: một pháp tu của đạo Phật”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu và cảm ơn những comment chia sẻ của quý huynh đạo hữu giúp con hanh thông trí huệ về việc cầu nguyện.

  Như lời Đại sĩ Liên Hoa Sanh (Padmasambhava), sơ tổ Mật tông Tây Tạng khai thị : ”Nếu con muốn thấm đẫm trong cơn mưa đều đặn của phước lành, hãy cầu nguyện với lòng sùng mộ”

  Đạo sư Phadampa Sangay Ấn độ  đã di huấn cho môn đồ trước khi nhập diệt: ”Đừng phí thời giờ nói chuyện phù phiếm mà hãy cầu nguyện”

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu , tinh tấn trên con đường tu học chánh Pháp!

  Om Mani Padme Hum!

   

 96.  

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con tạ ơn Thầy đã luận giải để chúng con hiểu rõ hơn về tu pháp cầu nguyện – một trong 10 pháp hành của tâm linh của đạo Phật, cũng như những lợi lạc không thể nghĩ bàn của tu pháp này. Trước đây khi chưa được thực hành Du già Thanh trí dưới sự hướng dẫn của vị Thầy, chưa biết tới chanhtuduy.com, con cũng giống nhiều người thế gian khác, những lúc rơi vào tình cảnh họ “thất” (thất nghiệp, thất bát, thất tình…) thường hay tới chùa, chấp tay cầu nguyện. Tuy nhiên sự “cầu nguyện” của con khi đó chỉ có “cầu là chính”, tức là “Mong Trời Phật thương tình cho con được….”, không hề biết cầu nguyện cũng chính là một tu pháp của đạo Phật và cần phải thực hành đúng dưới sự dẫn dắt của các vị thầy mới phát huy hiệu quả. Bởi “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”, nếu chỉ là giống hành trạng của nhiều người thế gian khi “bình thường chẳng thắp nhang, gian nan ôm chân Phật” thì e rằng chẳng chút hiệu quả gì, ngược lại còn là một hình thức phỉ báng Đức Phật vì nghiễm nhiên cho rằng Ngài là bậc ban phước giáng họa.

  Nay qua những lời dạy của Thầy, con hiểu thêm rằng “Cầu nguyện được coi là phẩm chất cao quý của đạo sư Mật giáo Tây tạng”, đồng thời là phương thức kích hoạt tiềm năng của chủ thế và đối tượng. Đặc biệt là hình thức cầu nguyện bằng lời nói của mình trước Bổn tôn hoăc đọc thầm hoặc thành tiếng các bản văn cố định do các bậc tôn sư, thánh đức biên soạn. Và thông qua sự tự lực của bản thân, hành giả có thể tiếp nhận được tha lực tâm linh siêu phàm từ các bậc thánh đức. Đồng thời đây là pháp môn giúp hành giả tích lũy công đức, từ đó hỗ trợ cho sự phát triển trí huệ, là một trong những pháp thức phát triển niềm tin và lòng sùng mộ.

  Con tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 97. Mật Từ Quang (Bùi Tất Sơn) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 98. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài giảng của Thầy, cầu nguyện- một pháp tu của đạo Phật.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy mãi mãi trường thọ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 99. Kim Ngân says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ

  Con cảm ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum!

 100. Dung Nguyen says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm ơn Thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 101. Cẩm Thu says:
  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ. Cầu nguyện cho Thầy thật nhiều sức khỏe ạ.
 102. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã khai thị về diệu dụng của hoạt động cầu nguyện với tư cách là một pháp tu của đạo Phật.

  Qua bài này, con hiểu rằng hoạt động cầu nguyện thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa con người và thánh đạo, giữa thực tế hiện hữu và tâm linh siêu hình. Bên cạnh đó, cầu nguyện còn là phương thức kích hoạt tiềm năng của chủ thể và đối tượng, và tập trung vào những bình diện khác đa dạng hơn, siêu việt hơn. Cầu nguyện có nhiều hình thức khác nhau, có thể là khắc thần chú hoặc trì niệm thần chú, hoặc bằng lời nói trước Bổn tôn, hoặc đọc các văn bản của những bài cầu nguyện do các bậc tôn sư, thánh tăng đã sáng tác, biên soạn.

  Trong đạo Phật thì cầu nguyện như một nhu cầu làm lắng dịu nỗi lo âu, phiền muộn, thất vọng và sợ hãi và thể hiện niềm tin, sự khẩn thiết, lòng sùng mộ chân thành vào đấng giải thoát. Và các ngài cũng vô cùng hào phóng khi hứa khả với chúng ta rằng: “Nếu con muốn thấm đẫm trong cơn mưa đều đặn của phước lành, hãy cầu nguyện với lòng sùng mộ!” (Liên Hoa Sanh Đại Sĩ).

  Con cảm ơn Thầy về bài viết lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân của Tam bảo.

  Om Mani Padme Hum

 103. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con là Vũ Thị Minh Tâm. Con ở Hà Nội. Con đã đọc bài rồi ạ! Con xin cảm ơn Thầy!

  Om mani padme hum!

 104. Mật Hoàng Nguyên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này !

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu rõ về sự cầu nguyện trong bài ” Kỳ 2 : ”Cầu nguyện” là một pháp tu của đạo Phật”!

  Con xin nhớ ”Cầu nguyện” lại mang tính chất khẩn thiết, sùng mộ, chân thành, nhằm  tâm sự những ước nguyện chủ quan của mình, dâng lên những bậc thánh trong phật giáo tiếp nhận được tha lực tâm linh siêu phàm thông qua tự lực của mình. Cầu nguyện thường mang tính thời sự trong diễn trình tâm linh. Như vậy cầu nguyện được coi như là một nhu cầu, làm lắng dịu nỗi lo âu, phiền muộn, thất vọng và sợ hãi. Cầu nguyện cũng là một cách thể hiện ước nguyện của mình, niềm tin vào Đấng giải thoát. Cầu nguyện là một trong 10 pháp hành tâm linh của đạo Phật, tực như viên gạch sùng mộ, góp phần xây dựng vững chắc nền tảng phật pháp trên con đường kiến thiết lâu đài đến giác ngộ.

  Bởi vậy, những lời cầu nguyện như vậy không khác gì những lời vàng thành tựu. Như Đại sĩ Liên Hoa Sanh (padmasambhava) đại thành tựu giả Mật Tông thế kỉ thứ 8, là Sơ tổ Mật Tông Tây Tạng khai thị ”Nếu con muốn thấm đẫm trong cơn mưa đều đặn của phước lành, hãy cầu nguyện với lòng sùng mộ”

  Đạo sư Phadampa Sangay người Ấn Độ đã di huấn cho môn đồ trước khi nhập diệt ” Đừng phí thời giờ nói chuyện phù phiếm mà hãy ccầu nguyện”

  Cầu nguyện cũng là một pháp thức phát triển niềm tin và lòng sùng mộ. Những bài cầu nguyện dù ngắn hay dài đều được ban phước từ các bậc giải thoát. Như Giaó sư G.R.Lewis, một học giả của Tịnh độ Chân tông Nhật Bản viết” Cầu nguyện trong phật giáo là một phương pháp thức tỉnh. Cầu nguyện là một hình thức tu chỉnh nội tâm. Cầu nguyện trong đạo phật nhằm thay thế sự tiêu cực bởi đức hạnh, hướng chúng ta đến những gì tốt đẹp của cuộc sống ngay trong cõi Ta bà này.

  Con xin cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì tất cả lợi lạc chúng sanh!

  Con cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo!

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 105. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con hoan hỉ với công hạnh của vị Thầy đã giảng cho chúng con ạ.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng dạy ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 106. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài viết này.

  Con xin cảm tạ Thầy đã viết bài luận giải về Cầu nguyện, một pháp tu của đạo Phật. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy, cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trụ thế dài lâu.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 107. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 108. Nguyễn Hải Yến ( Quảng Ninh) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy. Con nguyện Thầy Cô sức khỏe, an tịnh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 109. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Om mani padme hum !

 110. Mật Phê Rô says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi được đọc bài : CẦU NGUYỆN : MỘT PHÁP TU CỦA ĐẠO PHẬT .

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài luận giải về cầu nguyện là một pháp tu của đạo Phật , là một trong mười hoạt động tâm linh vi diệu không thể nghỉ bàn .

  Con hoan hỷ với lời dạy của đức Dilgo Khyentse được vị Thầy trích dẫn trong bài viết rằng :” khi mưa đổ xuống trên mái nhà , ống máng xối thâu thập tất cả các nước . Tương tự như vậy , nếu chúng ta cầu nguyện với vị Thầy của riêng ta , không phân cách Đấng Giải thoát thì chúng ta sẻ thu thập tất cả các sự ban phước”.

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy , Phật , Pháp , Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 111. Hoàng Thị Bích Nguyệt( Quảng Ninh ) says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ . Con cảm ơn Thầy . Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trướng thọ .

  Om mani padme hum.

 112. Trần Văn Chức says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 113. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc kỳ 2 loạt bài cầu nguyện : Một pháp tu của đạo Phật.

  Qua bài viết, con được biết đến các hình thức cầu nguyện khác nhau ở Tây Tạng như những lá cờ cầu nguyện, Pháp luân Mani, trì niệm thần chú Mani. Cầu nguyện là một trong mười hoạt động tâm linh của đạo Phật ((1) lễ bái, (2) cúng dường, (3) sám hối, (4) nghe pháp, (5) giảng pháp, (6) ấn tống kinh sách, (7) niệm Phật, (8) trì chú, (9) cầu nguyện, (10) thiền định), là pháp hành không thể thiếu được trong nghi quỹ Mật thừa với nhiều lợi lạc :

  + Kích hoạt tiềm năng của chủ thể và đối tượng, và tập trung vào những bình diện khác, đa dạng hơn, siêu việt hơn.

  + Làm lắng dịu nỗi lo âu, phiền muộn, thất vọng và sợ hãi.

  + Tích luỹ công đức, từ đó hỗ trợ cho phát triển trí tuệ.

  + Tịnh hoá nhiễm ô.

  + Phát triển niềm tin và lòng sùng mộ.

  + Chuyển hoá đời sống tâm linh và đời sống vật chất một cách trọn vẹn.

  Qua xác quyết của các bậc thánh tăng, cổ đức như Đại sỹ Liên Hoa Sanh, đạo sư Phadampa Sangay, đạo sư Dilgo Khyentse, Đại sư Tsongkhapa,… con hiểu rằng hành giả Mật Tông cần thực hành cầu nguyện với lòng sùng mộ nhằm đạt giác ngộ cho mình và giúp đỡ cho người để đạt thành tựu như những bậc đi trước và xứng đáng là đệ tử Phật.

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết lợi lạc này.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 114. Ngô Ngọc Thúy says:
  Kính thưa Thầy  .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô mãi trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh .

  Cầu cho chúng sanh được giác ngộ và giải thoát và được hưởng niềm vui và hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani padme hum!

   

 115. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ  và tạ ơn công hạnh của Thầy khi liễu nghĩa lợi ích của hạnh cầu nguyện

  Con cầu  nguyện Thầy Cô an tịnh và trường thọ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Om Mani Padme Hum

 116. Mật Pháp Vũ says:

  Kính bạch Thầy

  Con vô cũng hoan hỷ và tạ ơn công hạnh khai thị của Thầy, với những lợi lạc đến từ việc thực hành hạnh cầu nguyện, thật không thể nghĩ bàn

  Con cầu nguyện Thầy Cô an tịnh và trường thọ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  OM MANI PADME HUM

 117. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi  luận giảng chi tiết cho chúng con thấy được vai trò và  lợi lạc vô song từ việc cầu nguyện. Cầu nguyện cũng là một pháp tu trong đạo Phật, được ứng dụng  trong thuận cũng như nghịch cảnh. Con xin ghi nhớ lời  “khi đọc tụng thường nhật, tâm thức hành giả lâu ngày sẽ được nâng lên một chiều kích mới, họ được gia trì bởi thần lực chư Phật, Bồ Tát. Từ đó, mỗi lần cầu nguyện họ đón nhận được những làn sóng ba động quang minh thanh nhẹ từ cõi giới Tịnh độ, có khả năng chuyển hóa đời sống tâm linh và kể cả đời sống vật chất một cách trọn vẹn. Càng an lạc bao nhiêu bởi diệu dụng khởi phát từ cầu nguyện, họ càng tăng trưởng lòng sùng mộ bấy nhiêu”.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 118. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đac đọc bài viết này rồi ạ

  con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi khai thị giúp con hiểu ra được rằng cầu nguyện mỗi ngày mang đến lợi lạc rất nhiều.

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  om mani padme hum

 119. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy. Kỳ 2: Cầu nguyện: Một pháp tu của đạo Phật. Bài viết đã giúp con hiểu rõ hơn về hoạt động tâm linh cầu nguyện.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy vì bài viết ý nghĩa.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 120. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 121. Mật Thà says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 122. Lê Văn Co says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khõe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh ạ

 123. Kính  Bạch  Thầy

  Bài  này  con đã  đọc  rồi  ạ

  Con xin cảm  tạ  ơn Thầy  đã  từ  bi luận  giảng  cho chúng  con về  cầu  nguyện

  Con xin cầu  nguyện  cho sức khỏe  và  sự  trường  thọ  của  Thầy  và  Cô  vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

  Cầu  nguyện  cho tất cả  chung sanh thành tựu hạnh  phúc  của  Phật  tánh

  Om mani padme hum

 124. Kính Bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ đọc bài pháp của Thầy “Cầu nguyện: một pháp tu của đạo Phật”.

  Cầu nguyện là một trong mười hoạt động tâm linh của đạo Phật mà những bậc Thầy Mật tông từ thời xa xưa đã thực hành cầu nguyện để tích lũy công đức, từ đó hỗ trợ cho phát triển trí tuệ.

  Con rất hoan hỷ khi biết một người khao khát đạt giác ngộ cho mình và giúp đỡ người, nên hàng ngày tích tập công đức và trí tuệ, đồng thời tịnh hóa ô nhiễm bằng những phương tiện thiện xảo khác nhau, trong đó có hình thức cầu nguyện.

  Con hoan hỷ với lời dạy của Đạo sư Dilgo Khyentse “nếu chúng ta cầu nguyện với vị Thầy của riêng ta, không phân cách đấng giải thoát, thì chúng ta ta thu thập tất cả sự ban phước”.

  Chúng con được thực hành pháp tu cầu nguyện hàng ngày qua trì niệm thần chú Mani: Om là lời cầu nguyện hướng về thân Phật, Ma – ngữ Phật, Ni – tâm Phật, Pad – phẩm chất của Phật, Me – hoạt động của Phật, Hum – tất cả những công hạnh thành tựu của các vị Phật. Và cầu nguyện bằng lời nói qua việc thực hành Nghi quỹ hành trì của Mật Gia Song Nguyễn do Thầy biên soạn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 125. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum.

 126. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết  “Kỳ 2: Cầu nguyện – Một pháp tu của đạo Phật!”. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy khi khai thị cho chúng con về tu pháp Cầu nguyện , một trong mười hoạt động tâm linh của đạo Phật – “một phương thức kích hoạt tiềm năng của chủ thể và đối tượng và tập trung vào những bình diện khác, đa dạng hơn, siêu việt hơn” và “tựa như những viên gạch sùng mộ, góp phần xây dựng vững chắc nền tảng Phật pháp trên con đường kiến thiết lâu đài Giác ngộ…Bởi vậy, những lời cầu  nguyện như vậy không khác gì lời vàng thành tựu”. Con cảm ơn Thầy về những giáo huấn ý nghĩa và lợi lạc này ạ.

  Kính bạch Thầy! Qua bài viết này con hiểu được khi mình đọc thần chú Mani chính là phát lời cầu nguyện đến chư Phật và Thánh chúng, hướng tâm mình về thân Phật “OM”, về ngữ Phật “MA”, về tâm Phật “NI”, những phẩm chất của đức Phật “PAD”, các hoạt động tâm linh của đức Phật “ME” và những công hạnh, thành tựu của chư Phật “HUM”. Như lời Thầy viết, khi hành giả “cầu nguyện” mang tính khẩn thiết, sùng mộ, chân thành, dâng lên những bậc Thánh trong Phật giáo thì sẽ tiếp nhận được tha lực tâm linh siêu phàm thông qua tự lực của mình. Con hiểu được, để nhận được những tha lực hộ trì từ cõi giới thù thắng của Bổn tôn, chư Phật chúng con cần có kênh vận chuyện tâm linh là vị Thầy qua tấm lòng sùng mộ chân thành, chân thật (tâm thành, trí sáng, lời ngay) bởi vị Thầy là đại diện của Tam Bảo, người “từ bi hơn chư Phật” và “sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ”. Như Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã dạy “Thầy con công đức như lớp lớp mây/ Trừ phi con có cánh đồng của lòng sùng mộ/Trận mưa ban phước sẽ không rơi xuống”. Con xin ghi nhớ và thực hành theo lời dạy của vị Thầy “…những bậc Thầy Mật tông dùng pháp môn cầu nguyện để tích lũy công đức từ đó hỗ trợ cho sự phát triển trí tuệ. Do vậy những kẻ hậy học như chúng ta cần phải làm theo để được thành tựu cho như những bậc đi trước. Một khi đã có sẵn tấm gương sáng mà mình không noi theo, thì không thể được coi là đệ tử Phật gia”.

  Con cảm ơn Thầy đã phát lồ những tu pháp thực hành Yoga Thanh trí phù hợp với tính quốc độ, thời đại và dân tộc và ban cho chúng con những phương tiện thiện xảo và đặc biệt là căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com, giúp chúng con có sự kết nối thường xuyên đến trường tâm linh thanh tịnh của chư Phật-Thánh, tích lũy nhanh chóng 2 bồ tư lương công đức và trí tuệ để tiến tu trên đạo lộ giải thoát

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình. Cầu nguyện sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp của Thầy Cô sớm được viên thành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 127. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con về pháp tu cầu nguyện. Qua bài viết con hiểu được rằng cầu nguyện là một trong những pháp tu tích lũy được công đức, từ đó hỗ trợ cho phát triển trí huệ. Khi cầu nguyện thường nhật sẽ được gia trì bởi thần lực chư Phật, Bồ tát, được đón nhận những làn sóng ba động quang minh thanh nhẹ từ cõi giới Tịnh độ, có khả năng chuyển hóa đời sống tâm linh và kể cả đời sống vật chất một cách trọn vẹn. Thêm nữa, cầu nguyện là một pháp tu mà các bậc Thầy mật tông đã thực hành để đạt thành tựu, do đó những hành giả đời sau cần noi gương và thực hiện theo các bậc Thầy để đạt được thành tựu

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu trong hạnh phúc của Phật tánh.

 128. Trần Anh Thương says:
  Kínhbạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khoẻ và trụ đế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh!

 129. Pham thị Tươi says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị giúp chúng con hiểu về pháp tu cầu nguyện! Con nguyện chúng sanh thành tựu phật tánh!

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum!

 130. Mật Huệ Minh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con hoan hỉ đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị giúp con hiểu được ý nghĩa về pháp tu cầu nguyện, những hoan hỉ an lạc đến từ việc cầu nguyện.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và trường thọ đến Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 131. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: Một pháp tu của đạo Phật”. Qua bài viết, con hiểu rằng ở Tây Tạng người ta có thể cầu nguyện bằng nhiều hình thức khác nhau: in những lời cầu nguyện và thần chú lên lá cờ, dùng Pháp luân Mani (Bánh xe cầu nguyện), viết hoặc khắc những câu thần chú lên vách núi, tảng đá. Ngoài ra, cầu nguyện còn được người Phật tử Tây Tạng thể hiện bằng cách trì niệm thần chú Mani.

  Con cũng hiểu thêm về truyền thống của cầu nguyện, tại sao cầu nguyện lại là một pháp tu của đạo Phật và tại sao chúng ta nên cầu nguyện mỗi ngày. Cầu  nguyện giúp tích lũy công đức, hỗ trợ cho phát triển trí tuệ, phát triển niềm tin và lòng sùng mộ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

   

 132. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỉ với bài giảng pháp của Thầy. Con cảm ơn Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 133. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết “Kỳ 2 : CẦU NGUYỆN : Một Tu Pháp Của Đạo Phật” mà vị Thầy đã khai thị.
  Khung cảnh Phật tử nam, nữ chấp tay cầu nguyện trước tôn tượng hoặc linh ảnh của Đức Phật, Bồ tát, Thánh chúng của các chùa, tự viện, tính xá hiện nay vào ngày rằm, mồng một và những ngày lễ vía khác là một hình ảnh đẹp, dù mục đích cầu nguyện là gì.
  Nhưng qua luận giải của vị Thầy, con hiểu rằng ; Cầu nguyện là 1 trong 10 hoạt động tâm linh, là một pháp môn giúp người thực hành Pháp tích tập công đức để hỗ trợ cho phát triển trí tuệ, nhầm giúp người tu được tịnh hóa nhiễm ô.
  Cầu nguyện cũng là những phương thức phát triển niềm tin và lòng sùng mộ.
  Cầu nguyện sẽ đón nhận được những làn sóng ba động quang minh thanh nhẹ từ cõi giới Tịnh độ, có khả năng chuyển hóa đời sống tâm linh và kể cả đời sống vật chất một cách trọn vẹn.
  Và con hiểu được rằng, là một Phật tử chân chính thì đều sử dụng cầu nguyện như một tu pháp với mục đích nhầm chuyển hóa tâm và tích tập “công đức và trí tuệ”, như góp dần từng viên gạch nhỏ để xây thành lâu đài giác ngộ.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 134. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc kì 2 bài Cầu nguyện : Một pháp tu của đạo Phật. Qua những gì Thầy đã luận giải, chúng con biết được có những hình thức cầu nguyện khác nhau và dù cho cầu nguyện với mục đích gì, người con Phật cũng thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa con người và thánh đạo, giữa thực tế hiện hữu và tâm linh siêu hình. Khác với các đạo khác, Phật giáo chú trọng đến cầu nguyện như phương thức kích hoạt tiềm năng của chủ thể và đối tượng, tập trung vào những bình diện khác đa dạng hơn, siêu việt hơn. Cầu nguyện thường mang tính thời sự trong diễn trình tâm linh, là nhu cầu làm lắng dịu nỗi lo âu, phiền muộn, thất vọng và sợ hãi. Cũng là cách thể hiện ước nguyện của mình, niềm tin vào Đấng giải thoát. Để phù hợp với trí lực  của mỗi chúng sanh và đạt được những mục đích trên. Đấng Toàn giác với lòng bi mẫn siêu phàm, đã thuyết giảng những pháp môn khác nhau và cầu nguyện là một trong mười pháp hành tâm linh của đạo Phật, tựa như những viện gạch sùng mộ, góp phần xây dựng vững chắc nền tảng Phật pháp trên con đường kiến thiết lâu đài giác ngộ.

  Chúng con những hội viên thuộc Viện ITA( Viện nghiên cứu tâm lý học và thực hành Yoga thanh trí), được vị Thầy hướng dẫn thực hành cầu nguyện trong không gian linh thánh khi thực hành Nghi quỹ hành trì, hay thực hành Bồ đề tâm nguyện với 16 động tác trong sinh hoạt hằng ngày, nhằm tích tập công đức, nhờ đó hỗ trợ cho sự phát triển trí tuệ.

  Con đảnh lễ tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, Bổn Tôn gia hộ cho huynh đệ chúng con luôn chú tâm, tỉnh thức và chánh niệm để phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 135. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con về ý nghĩa của việc cầu nguyện.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 136. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc “kỳ 2: Cầu nguyện: một pháp tu của đạo Phật” của vị Thầy. Qua bài viết này con đã hiểu được sự lợi lạc vô song của cầu nguyện – một trong 10 hoạt động tâm linh của đạo Phật. Cầu nguyện giúp cho chúng con phát triển niềm tin và lòng sùng mộ, từ đó nhận được sự gia trì của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Cầu nguyện góp phần xây dựng vững chắc nền tảng Phật pháp trên con đường kiến thiết lâu đài giác ngộ. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 137. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết thứ 2 trong loạt bài “Cầu nguyện” của vị Thầy “Cầu nguyện: Một pháp tu của đạo Phật”. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy đã luận giảng cho con về pháp tu cầu nguyện trong đạo Phật, “là một trong 10 pháp hành tâm linh của đạo Phật, tự như những viên gạch sùng mộ, góp phần xây dựng vững chắc nền tảng Phật pháp trên con đường kiến thiết lâu đài Giác ngộ”. Và do tự lực của mình lộ xuất đúng tần số tâm linh tương hợp cõi giới thù thắng của Bổn tôn nên chi sở nguyện được viên thành”.

  Con hiểu được rằng, khi cầu nguyện con sẽ kết nối với trường thanh tịnh của Bổn tôn, Chư Phật và Thánh chúng thông quan kênh vận chuyện của vị Thầy và từ đó nhận được thần lực và ơn phước gia trì của Chư Phật -Thánh qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Do đó, khi thực hành pháp cầu nguyện con sẽ trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính và niềm tin nơi vị Thầy và Tam Bảo, từ đó con hiểu sâu sắc hơn vai trò của vị Thầy, bậc Kim Cang Sư và khởi phát lòng sùng mộ với tâm thanh, trí sáng, lời ngay.

  Qua bài viết này, con hiểu được pháp cầu nguyện có rất nhiều hình thức khách nhau như ở dạng thần chú (Pháp luân Mani, khắc trên vách núi đá, niệm thần chú) và những lời cầu nguyện (lời nói của mình trước Bổn Tôn, đọc thầm hoặc thành tiếng những văn bản cố định những bài cầu nguyện do các bậc tôn sư, thánh tăng đã sáng tác, biên soạn). Pháp cầu nguyện còn kích hoạt những năng lực ẩn tàng của người hành giả đó là khả năng ngôn ngữ và phát tuệ.

  Con thành tâm cảm tạ vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí đã phát lồ các tu pháp Lục diệu Pháp môn để chúng con có thể ứng dụng thực hiện hàng ngày theo tinh tần “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp”, thường xuyên thực hiện tu pháp cầu nguyện để viên thành những ước nguyện chính đáng, nhanh chóng tích lũy công đức và trí tuệ trên đạo trình Giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 138. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con hoan hỷ được đọc :” Kỳ 2 : Cầu nguyện : Một pháp tu của Đạo Phật “ của vị Thầy .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy và con xin tán thán trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy “ Bậc Đạo Sư Thanh Trí  “ đã giảng luận cho chúng con hiểu được sự lợi lạc vô song của cầu nguyện – Một trong mười pháp hành tâm linh của Đạo Phật .Cầu nguyện cũng là một cách thể hiện ước nguyện của mình niềm tin vào đấng giải thoát ,và sự phát triển vững chắc nền tảng Phật Pháp tựa như những viên ghạch sùng mộ góp phần xây dựng lâu đài giác ngộ . Vì vậy muốn đạt được giác ngộ cho mình chúng con hàng ngày đều phải tích tập công đức và trí tuệ bằng nhiều phương tiện thiện xảo khác nhau trong đó có hình thức cầu nguyện – Cầu nguyện sự gia trì của Bổn Tôn Thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy . 

  Như lời của Đại Sĩ Liên Hoa Sanh đã khai thị “ Nếu con muốn thấm đẫm trong cơn mưa đều đặn của Phước lành , hãy cầu nguyện với lòng sùng mộ !” 

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì  lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Con xin cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ kim cang tinh tấn cầu nguyện và trưởng dưỡng lòng sùng mộ vị Thầy để viên thành mọi ước nguyện chính đáng .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo .

  Om Mani Padme Hum! 

 139. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giúp con hiểu thêm được những ý nghĩa và lý do vì sao mà bản thân người Phật tử nên thực hành cầu nguyện.

  Như vị Thầy đã chỉ dạy trong bài viết, cầu nguyện là một trong 10 pháp hành tâm linh đạo Phật, và khi người hành giả cầu nguyện với lòng sùng mộ, hướng tới Thầy, Phật, Pháp, Tăng sẽ là cách thức giúp cho họ tích tập được công đức. Bên cạnh đó, con hiểu được rằng bằng hình thức cầu nguyện người hành giả cũng thể hiện niềm tin, lòng sùng mộ của mình tới vị Thầy và Bổn tôn bởi khi đó, họ thể hiện sự khẩn thiết, nói lên những ước nguyện chính đáng của mình tới các Ngài. Trong bài viết này, Thầy đã đưa ra rõ ràng những lời chỉ dạy của các bậc Thánh Đức vì sao nên thực hành cầu nguyện, và con hiểu rằng khi bản thân con là một người Phật tử thì mình nên biết lắng nghe theo lời dạy của vị Thầy, các bậc Thánh Đức mà làm theo.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme  Hum!

 140. Mật Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài : Cầu Nguyện: Một Pháp Tu Của Đạo Phật (Kỳ 2).

  Con xin được tán thán công đức của Thầy đã viết ra cho chúng con một bài Pháp, giúp chúng con hiểu được ý nghĩa của Pháp tu Cầu Nguyện, và lợi ích mà Pháp tu này đem lại.

  Cầu nguyện cho tất cả mọi người luôn trong trạng thái tĩnh thức!

 141. Giorgi says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Giorgi sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con chân thành cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết hay và ý nghĩa này. Trước đây con không biết rằng cầu nguyện là hoạt động tâm linh quan trọng trong Đạo Phật. Câu chuyện về Đại sĩ Liên Hoa Sanh thật sự tạo cảm hứng cho người học. Con sẽ đọc thêm về cuộc đời của ngài ấy và những lời dạy của ngài ấy.

  …………………………………………………………………………………………………

  Dear Guru

  Thank you for such an interesting article. I did not know that prayers were so important in the way of Buddhism. Story of padmasabhava is also very inspiring. Definitely will research more info about his life and teachings.

 142. Simon Michael says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Simon Michael sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy vì Thầy đã viết bài viết tuyệt vời này.

  Con cầu nguyện Thầy để tâm đến con để khi con cầu nguyện đến Thầy,  con sẽ được ơn phước từ cõi thù thắng của chư Phật thông qua vị Thầy.

  Con hiểu rằng công năng của lời cầu nguyện không nằm ở chỗ dài hay ngắn,  con cầu nguyện để phát triển trí tuệ, có được sự gia hộ và cho mọi điều tốt đẹp đời này và đời sau.

  ………………………………………………………………

  Dear Guru,

  I appreciate you for this wonderful article. May you fill me with the spirit of prayers so that I can be getting all the blessing from Buddah from the clean land. The power of prayer can no be over emphasis long or short,  so I pray for wisdom ,blessing, and all the good things of life and life after.

 143. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua những lời dạy của vị Thầy, con hiểu thêm rằng Cầu nguyện là 1 trong 10 pháp hành tâm linh của đạo Phật, giúp hành giả lắng dịu nỗi lo âu, phiền muộn…thể hiện ước nguyện của bản thân và niềm tin vào Đấng giải thoát, tựa như viên gạch sùng mộ góp phần xây dựng lâu đài giác ngộ trong tương lai. Pháp môn cầu nguyện giúp hành giả tích lũy công đức, từ đó hỗ trợ phát triển trí huệ mà lợi lạc đã được nhiều bậc Thành tựu giả như Đại sĩ Liên Hoa Sanh, Đạo sư Dilgo Khyentse…xác quyết.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp chúng con hiểu rõ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 144. Kính bạch Thầy

  Con xin cảm ơn Thầy đã luận giải  chi tiết cho chúng con hiểu về pháp tu cầu nguyện .

  Cầu nguyện coi như là một cách làm lắng dịu nổi lo âu, sự phiền muộn, thất vọng, sự sợ hãi,  là cách thể hiện ước mơ của mình và niềm tin vào đấn giải thoát.

  Cầu nguyện là một trong mười hoạt động tâm linh của đạo phật, là cách phát triển niềm tin và lòng sùng mộ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om mani pedme hum

 145. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Qua bài con hiểu được, cầu nguyện là một phương tiện thiện xảo giúp cho người tu Phật, tích lũy công đức và trí tuệ, đồng thời tịnh hóa nhiễm ô của tâm thức. Ở Phật giáo Mật tông, cầu nguyện là một pháp hành không thể thiếu trong nghi quỹ Mật thừa nhằm tích lũy công đức hàng ngày. Sơ tổ Mật tông Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã khai thị:” Nếu con muốn thấm đẫm trong cơn mưa đều đặn của phước lành, hãy cầu nguyện với lòng sùng mộ”.
  Cầu nguyện cũng là một trong những pháp thức phát triển niềm tin và lòng sùng mộ, như Đạo sư Dilgo Khyentse đã dùng một hình ảnh ví dụ thật đắc nghĩa khi viết về tác dụng của sự cầu nguyện trong luận giải “viên ngọc như ý” …khi mưa đổ xuống trên mái nhà ống máng xói thu thập tất cả nước. Tương tự như vậy, nếu ta cầu nguyện với vị Thầy của riêng ta, không phân cách Đấng giải thoát, thì chúng ta sẽ thu thập tất cả các sự ban phước”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
   

 146. Mật Định Thuần says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Định Thuần  rất  hoan hỷ khi đọc xong bài: “Cầu nguyện – Một pháp tu của Phật giáo”.

  Qua bài pháp, vị Thầy đã luận giảng cho chúng con  cầu nguyện trong là một trong mười pháp hành tâm linh của đạo Phật. Cầu nguyện với tấm lòng sùng mộ, kiên trì trên con đường chánh pháp sẽ đưa chúng con đến lâu đài Giác ngộ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

   

 147. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con, chúng sanh có cơ hội được biết về một kho báu ẩn tàng, một pháp tu của Đạo Phật: Cầu nguyện. Những dòng viết của vị Thầy, những lời khuyến tấn từ bi của các bậc Đạo sư về Cầu nguyện như dòng sông không ngừng lưu chảy mãi dẫn đưa tâm thức chúng con tới đại dương vô tận, nơi có sự giao thoa với sóng trường thanh tịnh của cõi giới thù thắng. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.
  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sanh nơi cõi lành.
  Om Mani Padme Hum

 148. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải về pháp môn cầu nguyện giúp tích lũy công đức, hỗ trợ cho phát triển trí huệ. “Khi đọc tụng thường nhật thì tâm thức người hành giả lâu ngày sẽ được nâng lên một chiều kích mới, được gia trì bởi thần lực chư Phật, Bồ tát.

  Từ đó, mỗi lần cầu nguyện họ đón nhận được những làn sóng ba động quang minh thanh nhẹ từ cõi giới Tịnh độ, có khả năng chuyển hóa đời sống tâm linh và kể cả đời sống vật chất một cách trọn vẹn.”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại và được hanh thông trong tương lai.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Om Mani Padme Hum

 149. Đỗ Trường Giang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy!
 150. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 151. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài : ” Cầu Nguyện : một pháp tu của đạo Phật “ 

  Con hoan hỷ đọc bài pháp mà Thầy ban cho chúng con hiểu về tầm quan trọng ,vai trò tác dụng của cầu nguyện . Cầu nguyện sẽ tích luỹ công đức đồng thời hỗ trợ cho phát triển trí tuệ người tu phật ,những bài cầu nguyện được gia trì bởi thần lực của chư Phật ,Bồ tát và khi cầu nguyện con sẽ nhận được những làn sóng ba động quang minh thanh nhẹ từ cõi tịnh độ .Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cách thức cầu nguyện để được “an lạc đời này ,cực lạc đời sau “ 

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh 

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại ,hanh thông tương lai 

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh 

  Om mani padme hum .

 152. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : KỲ 2 : CẦU NGUYỆN : MỘT PHÁP TU CỦA ĐẠO PHẬT của Thầy rồi.

  Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã phân tích và giảng giải thấu đáo ,dựa vào kinh điển nhà Phật để giúp cho chúng con hiểu cặn kẽ tầm quan trọng của pháp tu cầu nguyện trong giáo phái Mật tông .

  Qua bài giảng của Thầy, con đã hiểu được : cầu nguyện là một trong mười pháp hành tâm linh của đạo Phật, giống như những viên gạch sùng mộ làm nền tảng cho Phật pháp trên con đường kiến thiết lâu đài giác ngộ .Là người con Phật hay phật tử , dù ở bất kỳ nơi đâu ( chùa ,tịnh xá , tu viện ) đều phải cầu nguyện , tuy nhiên mỗi người mỗi phương cách khác nhau và ý thức khác nhau ,nhưng quan trọng nhất là tấm lòng thành thể hiện niềm tin tuyệt đối và sự sùng mộ đối với Ngài .Có những người khi đến chùa cầu nguyện với tâm thức hời hợt , không đặt trọn niềm tin hoặc giả chỉ là sự ép buộc, đó là do họ không được trang bị kiến thức Phật pháp bởi những tà sư ngoại đạo.

  Chúng con may mắn vạn lần được hạnh ngộ cùng Thầy, với đạo hạnh từ bi của Thầy đã luôn truyền dạy qua nhiều phương thức thiện xảo , giúp chúng con mở mang trí huệ trong cách tu đơn giản nhưng nhiều hiệu quả lợi lạc .Theo giáo phái Mật tông Tây tạng , cầu nguyện bằng cách trì niệm thần chú Mani và cũng là nhằm tích lũy công đức vô lượng ,như Đại sĩ Liên Hoa Sanh đã giáo huấn :” Nếu con muốn thắm đẳm trong cơn mưa đều đặn của phước lành , hãy cầu nguyện với lòng sùng mộ ” .

  Con cảm đội ơn Thầy đã cho chúng con bài pháp lợi lạc vô song .Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ và vĩnh hằng vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu của Phật tánh và tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Con cầu cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn trong hiện tại và hanh thông ở tương lai.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 153. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Trong mỗi học trò Mật gia đều cảm nhận rõ sự vi diệu của việc cầu nguyện. Những ước nguyện chính đáng được hanh thông, cầu nguyện càng nhiều ơn phước càng lớn.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 154. Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con vô cùng hoan hỷ trước bài kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo phật Thầy ban. 

  Cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy giúp chúng con hiểu cầu nguyện là gì, tại sao cần cầu nguyện. 

  Qua bài con biết được thần chú Om Mani Padme Hum: OM là lời cầu nguyện  hướng về thân Phật, MA là ngữ Phật, NI là tâm Phật, PAD là phẩm chất Phật,  ME là hoạt động của Phật, HUM tất cả những thành tựu công hạnh của các vị Phật. Ngoài đọc thần chú ra còn có thể cầu nguyện bằng lời nói của mình trước Bổn tôn, hoặc đọc thành tiếng những văn bản cố định của những bài cầu nguyện do các bậc tôn sư, thánh tăng sáng tác, biên soạn. 

  Đại sĩ Liên Hoa Sanh khai thị:” Nếu con muốn thấm đẫm trong cơn mưa đều đặn của phước lành, hãy cầu nguyện với lòng sùng mộ”. 

  Con cúi đầu đảnh lễ trước vị Thầy tôn quý. Cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu đai vì lợi lạc chúng sanh. 

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức. 

  Om Mani Padme Hum. 

   

 155. Mật Hồng Quang says:

  Kính bạch Thầy,
  Con Mật Hồng Quang hoan hỷ đọc xong bài ‘Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: Một pháp tu của đạo Phật’ ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp lợi lạc để chúng con được hiểu thêm chi tiết về việc cầu nguyện chính là một trong 10 pháp hành tâm linh của đạo Phật, một pháp tu của đạo Phật.
  Cụ thể, con được hiểu nghĩa của từng từ trong thần chú Mani: OM – cầu nguyện hướng về thân Phật, MA – ngữ Phật, NI – tâm Phật, PAD – phẩm chất của Phật, ME – hoạt động của Phật, HUM – tất cả những công hạnh thành tựu của các vị Phật.
  Con cũng được hiểu hơn về các thuật ngữ ‘phát nguyện’, ‘thệ nguyện’, ‘cầu nguyện’, ‘đại nguyện’ tuy giống nhau về biểu đạt sở nguyện nhưng khác nhau ở tâm nguyện.
  Con được khai thị về nguồn gốc truyền thống cầu nguyện, lý do cầu nguyện đặc biệt trong nghi quỹ Mật thừa nhằm tích luỹ công đức mỗi ngày, và đối tượng của cầu nguyện là vị Thầy của riêng ta, không phân cách Đấng Giải thoát.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 156. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu về cầu nguyện. Cầu nguyện là pháp tu của Đạo Phật là một trong mười hoạt động tâm linh mà Đức Phật đã dạy.  Con cảm tạ Thầy đã đưa những luận chứng  cho chúng con hiểu về sự vi diệu của tu pháp cầu nguyện.

  Cầu nguyện như một sự khẩn thiết, sùng mộ chân thành một sự trãi lòng tâm sự của bản thân với một đối tượng mà minh tin tưởng trao gửi sẽ mang lại kết quả. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào đối tượng cầu nguyện thế nào để kích hoạt được thần lực, kết nối với từ trường thanh tịnh giúp hành giả thoát khỏi phiền muộn, mang đến sự an lạc.  “Bị trói buộc trong ngục tù sanh tử các vị trời phàm tục làm sao có thể hộ trì cho ta được? Vì vậy có quy y hãy quy y Tam Bảo , nơi nương tựa nơi chân thật đó là pháp hành Bồ tát đạo” thánh tăng Thogme Zangpo. Ngoài ra Đạo sư  Dilgo Khyentse cũng xác quyết “Khi mưa đổ xuống trên mái nhà, ống máng xối thu thập tất cả nước. Tương tự như vậy, nếu chúng ta cầu nguyện với vị Thầy của riêng ta không phân biệt Đấng Giải Thoát thì chúng ta sẽ thu thập tất cả sự ban phước”. Qua đây vị Thầy là đối thể là kênh vận chuyển trung gian nếu chúng con sùng kính cầu nguyện với vị Thầy giống như vị Phật sẽ được ban phước từ Đức Phật chuyển sang.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

 157. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng chúng con hiểu được thực nghĩa của Phát nguyện, Thệ nguyện, Cầu nguyện và những lợi lạc khi thực hành cầu nguyện. Đặc biệt ở trong đạo Phật, vì đối tượng để cầu nguyện là những bậc đã giải thoát khỏi luân hồi. Vì thế nên “cầu nguyện là một trong những pháp hành tâm linh của đạo Phật, tựa như những viên gạch sùng mộ, góp phần xây dựng nền tảng Phật pháp trên con đường kiến thiết lâu dài giác ngộ”. Đồng thời, để có thể “sở nguyện được viên thành”, thì chúng con cần “tự lực của mình lộ xuất đúng tần số tâm linh tương hợp cõi thù thắng của Bổn Tôn” thông qua kênh vận chuyển trung gian là vị Thầy. Vì thế mà Đạo sư Dilgo Khyentse đã xác quyết “Khi mưa đổ xuống trên mái nhà, ống máng xối thu tập tất cả nước. Tương tự như vậy, nếu chúng ta cầu nguyện với vị Thầy của riêng ta không phân biệt Đấng Giải Thoát thì chúng ta sẽ thu thập tát cả sự ban phước”. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đau khổ của chúng sanh được lắng dịu.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 158. Hoàng Thị Loan says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con sẽ đọc tiếp ạ

 159. Thuỳ Linh says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết k2,

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Om Mani Padme Hum!

 160. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

   

 161. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con vô cùng hoan hỷ bài pháp cầu nguyện của vị Thầy viết và luận giảng cho chúng con hiểu về cầu nguyện càng nhiều thì tu tập công đức càng hanh thông và nhiều ơn phước hơn, con tuy mới biết cầu thần chú mà huynh Mật Mai chỉ dạy mà con thường ngày đọc thầm giờ con cũng được giảm ma chướng và không tham lam, không nói tục tiểu nhiều như xưa. Nhờ ơn phước của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy giúp cho con hanh thông tương lai ạ,tuy không giàu nhưng con được vậy là ơn phước của vị Thầy ban xuống cho chúng con. Con tạ ơn vị Thầy cho con hiểu thêm về cầu nguyện là phải thành tâm và chân thật để được ơn phước mà đức Phật ban cho

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ để lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 162. Xuân Trang says:
  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết , con cảm ơn Thầy! Om Mani Padme Hum !
 163. Phan thị Bạch Tuyết says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con là Mật Phong Tuyết(Phan thị Bạch Tuyết)đã đọc bài viết này rồi ạ.Qua bài con hiểu được cầu nguyện sẽ tích lũy công đức, đồng thời hổ trợphats triển trí huệ người tu Phật, đó cũng là cách phát triển niềm tin,lòng sùng mộ,do những lời cầu nguyện đều được gia trì bởi thần lực của chư Phật, Bồ tát và con hiểu được,cần cầu nguyện với vị Thầy thì chúng con sẽ nhận được tất cả sự ban phước .Đó chính là một phương thức để giải thoát về cõi tây phương cực lạc.

  Con cảm tạ ơn Thầy và cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khỏe ,trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om mani padme hum.

 164. Phan văn thanh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết kỳ 2 cầu nguyện. Thật sự trong lòng con, con muốn cầu nguyện cho ba mẹ con được khỏe mạnh,bình an. Con hiểu tầm quan trọng của cầu nguyện như thế nào.nhưng con chưa biết phải cầu nguyện như thế nào mới đúng, muốn cầu nguyện thì phải thực hiện điều gì? Xin thầy hướng dẫn và giúp đỡ con.

  Con kính chúc thầy công đức viên mãn .

  • Nguyên Thành says:

   Khi nào cầu nguyện cũng có kết quả nhưng người thực hành pháp chính thống hiệu quả hơn 100 lần. Có nghĩa là được vị Thầy truyền pháp

 165. Đỗ Khương Duy says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe và sự trường thọ vì lời lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 166. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con xin cảm ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy và giáo huấn .

  Con xin sám hối và thành tâm chỉnh sửa .

  Con tri ân cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu của Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 167. Nguyễn Thiên Hương [6tu says:
   

   

 168. Nguyễn Thiên Hương (6 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu  nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ.

  Om mani padme hum

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 169. Nguyễn Thiên Hương (6 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu  nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ.

  Om mani padme hum

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 170. Phan Ngô Thùy Dung ( 9 tuổi ) Thùy Dung says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài nài rồi ạ!

  Con cảm tạơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 171. Phan Ngô Thùy Dung ( 9 tuổi ) Thùy Dung says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cam tạ ơn Thầy vì đã từ bi đặt pháp danh cho con

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Vis Corona được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 172. Phan Ngô Thùy Dung ( 9 tuổi ) Thùy Dung says:
  Kinh Bạch Thầy .

  Con đã đọc xong rồi ạ!

  Con cảm tạ hơn Thầy đã từ bi đặt Pháp danh cho con ạ

  Con cầu nguyện cho Vis Corona được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum.

 173. Phan Ngô Thùy Dung ( 9 tuổi ) Thùy Dung says:
  Kinh Bạch Thầy .

  Con đã đọc xong rồi ạ!

  Con cảm tạ hơn Thầy đã từ bi đặt Pháp danh cho con ạ

  Con cầu nguyện cho Vis Corona được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum.

 174. Mật Hải Như (Đặng Vũ Phương Anh 8tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi khi đọc bài viết này ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 175. Mật Khánh Như ( Võ Thị Kim Quí ) says:
  Kính Bạch Thầy ! Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khoẻ lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ!
  Um Mani Padme Hum

 176. Trịnh Văn Đạt says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này  rồi ạ!

  Con cám ơn Thầy!

   

 177. Mật Hoa Pháp( Phan Ngô Thùy Dung 9 tuổi ) says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 178. Mật Huệ Bích ( Lê Hải My 8 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 179. Nguyễn Vân Linh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài ạ!

   

 180. Mật Định Thuần says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con Mật Định Thuần  hoan hỷ khi đọc xong bài: “Cầu nguyện – Một pháp tu của đạo Phật”.

  Qua bài pháp, vị Thầy đã luận giảng cho chúng con  cầu nguyện trong là một trong mười pháp hành tâm linh của đạo Phật. Cầu nguyện với tấm lòng sùng mộ, kiên trì trên con đường chánh pháp sẽ đưa chúng con đến lâu đài Giác ngộ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch Covid -19 sớm được tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM!

   

   

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status