Jan 10, 2019

Posted by in Giáo điển | 115 Comments

Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?

Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí:  CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI  Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?

Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí:

CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI

Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?

Thế nào gọi là chánh kiến? Đó là lời thỉnh vấn của tôn giả Kaccāyanagotta (Tán đà ca chiên diên) và được Đức Phật minh giải tường tận. Theo đó, chánh kiến là luận đề phủ nhận sự chấp thủ của nhận thức bởi tri giác sai lầm nên cho rằng vạn vật hiện tượng đều thực có, hoặc vạn vật hiện tượng đều là không có. Cụ thể được Đức Phật dạy như sau: “Người có tri kiến chân chính khi ( tức là chánh kiến) quán sát về sự sinh khởi của thế gian không thấy thế gian là không. Người có tri kiến chân chính khi quan sát về sự hoại diệt của thế gian không thấy thế gian là có. Này Tán-đà Ca-chiên-diên! Chấp có là một biên kiến, chấp không là một biên kiến khác. Như Lai lìa hai biên kiến đó mà thuyết pháp một cách trung đạo. Nghĩa là: “Cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì có cái kia sinh.” Từ vô minh mà có hành, từ hành mà có thức, từ thức mà có danh sắc, từ danh sắc mà có lục nhập, từ lục nhập mà có xúc, từ xúc mà có thọ, từ thọ mà có ái, từ ái mà có thủ, từ thủ mà có hữu, từ hữu mà có sinh, từ sinh mà có lão tử, và khổ đau chồng chất thành khối..” (trích Bộ kinh Tương ưng”)Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status